Hoppa till huvudinnehåll

Omtvistad en i Ingå får fällas - fridlysningen upphävdes

En på Degerö
Enen som den såg ut år 2013. En på Degerö Bild: Yle/Maria Wasström en

Snart är sagan all för den omtvistade och fridlysta enen i Malm by i Degerö i Ingå. Den är inte längre fridlyst.

Enen fredades för 30 år sedan, men tvisten om att upphäva fredningen har nu pågått i flera år.

Markägarna har flera gånger vänt sig till kommunen och bett att fridlysningen av naturminnesmärket ska hävas.

Ägaren har bland annat uppgett att enen är totalt förstörd, brun och inte mår bra i björkarnas sällskap.

Kommunens tjänsteman har varit på plats 2013, 2017 och 2020 för att granska och fotografera enen.

Sedan har Ingå bett om ett utlåtande av den statliga myndigheten, NTM-centralen i Nyland.

Fortsatt fredning aktuell så sent som i februari

NTM-centralen har tidigare inte kommit till samma slutsats som markägaren, utan har hållit fast vid fridlysningsbeslutet, eftersom man har ansett att enen är livskraftig.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå har därför inte sett någon orsak till att häva fredningen.

Ännu så sent som i februari 2020 ansåg NTM-centralen att enen kunde fortsätta vara fredad, men ändrade sig efter att markägaren lämnade in en ny ansökan.

Markägaren: Enen en fara för trafiken

I ansökan skrev ägaren att enen nästan helt förstörts av vind och utgör en fara för trafiken. Ägaren har också informerat miljöchefen om grenar som gått av på enen.

Nu har miljö- och byggnadsnämnden beslutat att häva fridlysningen. Det betyder att enen kan fällas.

Oklart på vems mark enen står

Men innan markägaren kan avlägsna naturminnet måste man bekräfta att enen faktiskt står på ägarens tomt.

En del i tvisten är nämligen att det vid fridlysningen var oklart på vems tomt enen står, eftersom den finns på gränsen mellan två tomter.

Därför behövs nu ett utlåtande av Lantmäteriverket. Det måste lämnas in till Ingås miljöchef innan enen kan fällas.