Hoppa till huvudinnehåll

Inga medborgarinitiativ har behandlats under våren - "Det blir ganska bråttom" säger forskare

När beskedet om omröstningen i riksdagen kom. Medborgartorget.
Samkönade äktenskap är ett av två medborgarinitiativ som godkänts av riksdagen. När beskedet om omröstningen i riksdagen kom. Medborgartorget. Bild: Marcus Rosenlund / Yle medborgarinitiativ,tahdon

Under våren har riksdagen haft fullt upp med coronakrisen. Det här har bland annat lett till att inga medborgarinitiativ kunnat behandlas. Forskare menar att det blir bråttom på hösten.

Forskare Henrik Serup Christensen vid Åbo Akademi har forskat om medborgarinitiativ i många år.

Enligt honom har förhållandevis många initiativ under coronavåren fått över de 50 000 underskrifter som krävs för att föras vidare till riksdagen.

– Det blir ganska bråttom på hösten, säger Serup Christensen.

Han påpekar ändå att det redan tidigare fanns många initiativ som riksdagen ännu inte tagit ställning till.

En man sitter vid ett skrivbord och ler mot kameran.
Henrik Serup Christensen har forskat i demokratiska innovationer. Medborgarinitiativ är ett exempel på ett sådant. En man sitter vid ett skrivbord och ler mot kameran. Bild: Yle/Maud Stolpe man,henrik serup christensen

Indirekt är det effektivt

Medborgarinitiativ infördes hösten 2012 för att öka medborgarnas involvering i det politiska beslutsfattandet. Målet var att skapa ett högre förtroende för beslutsfattandet.

Men endast två initiativ har godkänts av riksdagen.

Det ena är initiativet om könsneutrala äktenskap som trädde i kraft 2017.

Det andra är moderskapslagen från år 2018. Den låter mammor i samkönade par som får assisterad befruktning få sitt föräldraskap fastställt under graviditeten. På det viset behöver de inte adoptera sina barn.

Vad då medborgarinitiativ?

Systemet med medborgarinitiativ finns till för att enskilda medborgare ska kunna påverka lagstiftningsarbetet bättre. I praktiken väcks medborgarinitiativ ofta om frågor som medborgare upplever att inte tillräckligt väl kommer fram i den vanliga lagberedningen.

  • Minst fem röstberättigade finländska medborgare kan lägga fram ett medborgarinitiativ, som kan vara ett förslag till ny lag eller lagändring. Initiativet kan också gälla upphävande av en existerande lag.
  • Initiativet kan lämnas in till riksdagen om minst 50 000 personer inom ett halvt år undertecknar det.
  • Riksdagen måste behandla alla initiativ som samlar över 50 000 namn och som lämnas in till riksdagen inom utsatt tid, men ändringar och eventuellt godkännande sker enligt riksdagens bedömning.
  • I praktiken leder förhållandevis få medborgarinitiativ till lagändring. Ett uppmärksammat fall var initiativet om lagstiftning om en könsneutral äktenskapslag år 2013.

Tjänsten medborgarinitiativ.fi ger mer information om hur systemet med medborgarinitiativ fungerar!

Serup Christensen tycker ändå att medborgarinitiativ lyckats engagera unga människor och skapa en rikare politisk debatt.

– Indirekt har medborgarinitiativen absolut varit en framgång, säger Henrik Serup Christensen.

Trots det låga antalet godkända initiativ, har även sådana som inte blivit accepterade ändå lyckats påverka lagstiftningen. De kan till exempel skapa mycket bred diskussion.

Ett exempel på detta är den nu aktuella förnyelsen av sexualbrottslagstiftningen. I debatten har kampanjen Samtycke2018 haft en företrädande roll.

I allmänhet har Serup Christensen blivit förvånad över att de flesta medborgarinitiativ som förs till riksdagen har varit seriösa förslag. Han hade trott att det skulle finnas mera skämtsamma initiativ.

Ta initiativen på allvar

Från politiskt håll har åsikterna om initiativen varit varierande. Enligt Serup Christensen har det förekommit klagomål över kvaliteten på förslagen som lämnas in.

På hösten då riksdagen återgår till arbetet ligger alltså ett stort antal medborgarinitiativ på riksdagsledamöternas bord.

Serup Christensen tycker det är viktigt att de tar uppgiften på allvar och funderar på vad som kan godkännas, eller om det finns delar inom initiativen som skulle fungera.

Han anser att det är viktigt att medborgarinitiativen inte avvisas per automatik.

– Förklara istället för medborgare varför det inte är möjligt.

Enligt Serup Christensen fanns det en tendens att göra just så innan förra riksdagsvalet, eftersom man inte hade så mycket tid att fundera över förslagen.

– Det gör att medborgare upplever att de inte tas på allvar.

Social medier viktiga i nuvarande läget

Linda Ahlblad är en av dem som startat ett medborgarinitiativ under den turbulenta våren.

Tillsammans med en grupp personer som hon träffat via sina barns hobbyer och sociala medier har hon startat ett initiativ om att använda ansiktsskydd.

En kvinna ler mot kameran.
Linda Ahlblad har startat ett medborgarinitiativ under våren och är mestadels nöjd. En kvinna ler mot kameran. kvinna,Linda Ahlblad

Hon tycker det är svårt att samla ihop tillräckligt med namn för att föras vidare till riksdagen.

– Men i alla fall får man mycket uppmärksamhet, säger Ahlblad.

De måste också anpassa sig till den nuvarande situationen.

– Förr i tiden skulle man säkert ha delat ut broschyrer, men nu måste vi hålla så långa avstånd.

Istället försöker de sprida ordet via sociala medier. Gruppen håller kontakt kontinuerligt och försöker diskutera hur de ska sprida ordet om sitt initiativ.

Inga tidsbegränsningar

Ahlblad har också tidigare startat ett medborgarinitiativ. Initiativet fick inte tillräckligt med underskrifter för att föras vidare till riksdagen.

Hon tycker att processen under våren fungerade bra, men behandlingstiden kändes lång.

Gruppen lämnade in sitt förslag i maj och ville ha startdatumet satt till början av juni. Initiativet blev ändå godkänt först den tionde juni.

– Kanske det tar så länge att behandla dem. Men vi väntade länge och tänkte att "oj nej, kanske det inte godkänns?"

På justitieministeriet kan man inte kommentera enskilda fall men säger att det vanligtvis tar ungefär en vecka att godkänna ett förslag om att starta ett medborgarinitiativ. Det enda kravet för ett medborgarinitiativ som har samlat 50 000 namn är att det ska behandlas under samma riksdagsperiod som den lämnats in.

Läs också