Hoppa till huvudinnehåll

Solenergi vinner terräng i Östnyland - ekonomiskt lönsamt men också en imagefråga

Veterinärstationen Linnunmäki i Kullo i Borgå
Veterinärkliniken Linnunmäki i Kullo i Borgå ar 50 solpaneler på taket. Även om det blir elavbrott kan man fortsätta med de medicinska ingreppen. Veterinärstationen Linnunmäki i Kullo i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,solenergi,solpaneler,solfångare,veterinärstationen linnunmäki

Solpaneler i regionen Östnyland blir en allt vanligare syn.
Det är inte bara småhusägare som i allt större utsträckning använder sig av solenergi utan också företag. Båda kan i framtiden vara de största elproducenterna.

Som exempel kan nämnas Borgå stad som har närmare 20 fastigheter med solpaneler på taket.

- Vi ligger ännu långt efter till exempel Sverige och Tyskland men de senaste fem åren har användningen av solenergi årligen fördubblats i Finland, säger Eero Lehvonen vid företaget Rasol i Mårtensby i Sibbo.

Det här innebär också att företagen som säljer solceller och solfångare, det vill säga solpaneler, ökar med hårdnande konkurrens som följd. Lehvonen startade sitt företag för ungefär ett år sedan.

En blå solpanel i solsken.
Solfångare omvandlar solens energi till varmvatten och värme. Solceller omvandlar solens energi till elektricitet. Båda kan benämnas solpanel. En blå solpanel i solsken. Bild: Amanda Vikman/Yle solpaneler,solpanel

Inte bara en grön gärning

Är då Finland med sin korta sommar ett land där det verkligen lönar sig att satsa på solenergi?

Enligt Lehvonen är förstås vintern en årstid då solpanelerna inte producerar så mycket el, men det kompenseras av de långa sommardagarna med många timmar sol- och dagsljus.

Tidigare var det så gott som enbart en miljögärning att installera solpanel eftersom de var dyra i inköp. Så är det inte längre.

- Priserna på mekaniken och panelerna har sjunkit med åren samtidigt som effekten har ökat, säger Lehvonen.

Det här innebär att återbetalningstiden är kortare än tidigare - det vill säga att investeringskostnaderna för solpanelerna idag fås snabbare tillbaka i form av inbesparade energikostnader.

- Man räknar med att solpanelerna under sin livstid betalar sig tillbaka två gånger, säger Lehvonen.

bostadsområdet alkrog i borgå 2016
Alkrog i Borgå är ett bostadsområde där husen utnyttjar energin från solen. bostadsområdet alkrog i borgå 2016 Bild: Yle/Stefan Härus Östnyland (tidning),Borgå,solpaneler,solfångare,solenergi,energisnålt hus

Kylskåp och belysning i obygden

I skärgården, på platser där det inte ännu finns elektricitet, är solpaneler en idealisk lösning.

Att installera elektricitet kan gå lös på tiotusentals euro. Ett annat alternativ är att producera elektricitet med hjälp av ett bensindrivet elverk.

Ett sådant för oväsen och kräver en hel del bensin under semesterveckorna på stugan. En bättre lösning är solpaneler.

- Med bara några paneler och ett par ackumulatorer får man ett 12-volts system som håller igång ett kylskåp och ger ljus, säger Lehvonen.

Eero Lehvonens kunder består främst av småhusägare, men också jordbrukare hör av sig i allt högre grad. Också bland företag finns ett stigande intresse för solenergi.

- Det är ekonomiskt lönsamt och det är också ofta en imagefråga och en fjäder i hatten för företaget, säger Lehvonen.

Tony Lökfors uppe på tak med solpaneler.
Kommuner börjar alltmer utnyttja solenergi. Här Borgå stads projektingenjör Tony Lökfors på taket till Grännäs nya skola i Borgå (Arkivbild). Tony Lökfors uppe på tak med solpaneler. Bild: Yle/Mikael Kokkola solceller,solpaneler,tony lökfors

Enbart förnybar energi redan 2030

Ett företag i Sibbo som med hull och hår ska gå in för solenergi, är S-gruppens logistikcentral i Bastukärr i Mårtensby, det vill säga samma by där Eero Lehvonens företag verkar.

Inex Partners logistikcentral ska inom några år förses med hela 4 000 solpaneler.

- Nej, det är verkligen inte vi som levererar dem. Oj, om det skulle vara så väl, skrattar Lehvonen.

De två logistikcentralerna är Finlands största lagerbyggnader.

När S-gruppens logistikcentraler flyttade från Esbo och Vanda till Sibbo, resulterade det i större lagerkapacitet samtidigt som utsläppen minskade avsevärt.

Målet är att ytterligare skära ner på de väldiga centralernas utsläpp. Inom bara fem år ska verksamheten vid centralerna vara kolnegativ.

Ytterligare fem år framåt i tiden, år 2030, ska de väldiga centralerna drivas med enbart förnybar energi - bland annat solenergi.

S-gruppens nya logistikcentral i Bastukärr i Sibbo.
De två väldiga logistikcentralerna i Bastukärr i Sibbo ska delvis använda sig av solenergi i framtiden. Bilden är en skiss på en av de två väldiga lagerhallarna (Arkivbild). S-gruppens nya logistikcentral i Bastukärr i Sibbo. Bild: SOK s-gruppens logistikcentral

Energiproduktion på topp då konsumtionen är som störst

De 4 000 solpaneler som installeras i slutet av året gör att målet kan nås.

- Solenergi passar mer än väl i vår palett av olika slag av energiproduktion. Solpanelerna kommer att vara som allra effektivast under dagtid, det vill säga just då som våra kylrum konsumerar den största mängden energi, säger Petteri Pelkonen, vd för Inex partners.

De 4 000 solpanelerna delas upp i två lika stora delar. Den ena hälften producerar el för konsumtionsvarulagret, den andra för dagligvarulagret.

Båda producerar var för sig cirka 800 megawattimmar el per år. Med den mängden el skulle en elbil rulla 10 miljoner kilometer.

Finns det då negativa aspekter med solenergi?

- Tja, det skulle i så fall vara det rent estetiska. Ibland talas det om att solpaneler förfular miljön och är alltför synliga, men på ett svart tak är de i det närmaste osynliga eftersom också panelerna oftast är svarta, säger Eero Lehvonen vid det nygrundade företaget i Sibbo som säljer solpaneler.

Solpanel på veterinärstationen Linnunmäkis tak i Kullo i Borgå
Veterinärkliniken Linnunmäki i Kullo i Borgå har utökat antalet solceller på taket från en handfull till 50. Solpanel på veterinärstationen Linnunmäkis tak i Kullo i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus solpaneler,solfångare,solenergi,elproduktion,solpanel

Eventuella elavbrott stör inte operationerna

Precis det är fallet i Kullo i Borgå där veterinärkliniken Linnunmäki verkar. Taket är svart och likaså de 50 solpanelerna.

- Vi har haft solpaneler redan i tio år. För sex år sedan gjorde vi en uppdatering och förstorade systemet och lade in också en ackumulator i källaren som tar till vara den överlopps el som solpanelerna producerar, berättar veterinären Gisle Sjöberg.

Ett alternativ till en lagrande ackumulator är att sälja överlopps el till det lokala elbolaget.

- Vi behåller överlopps elen själva och kan använda den till exempel om det blir elavbrott. Det innebär att anestesimaskiner och ljuset i operationssalen fungerar trots elavbrottet, säger Sjöberg.

solpanel
Solceller smälter bra in i miljön. Ju svartare tak - desto "osynligare" är solcellerna. solpanel Bild: Andreas Frejborg solpanel

Köp din solpanel i möbelvaruhuset

Enligt Gisle Sjöberg är solpaneler framtiden. Han tror att de flesta nybyggen i framtiden kommer att ha solpaneler på taket vid sidan om kanske också andra energikällor.

- I framtiden kan det tänkas att småhusägarna och andra fastigheter är de största elproducenterna. Då behöver vi kanske inte längre stora energianläggningar, säger Sjöberg.

Att solenergi verkligen börjar bli någonting som allt fler småhusägare satsar på, visar också det faktum att man numera kan köpa solpanel i ett möbelvaruhus - samtidigt som man förnyar soffan eller köksbordet.