Hoppa till huvudinnehåll

Lovisas nyaste sparprogram klubbades igenom – Haddom skola räddas, Forsby hälsostation stängs

Ett vitt hus med svart tak. Ovanför dörren finns en skylt där det står hälsogård terveystalo.
Forsby hälsostation ska stängas. Arkivbild. Ett vitt hus med svart tak. Ovanför dörren finns en skylt där det står hälsogård terveystalo. Bild: Yle/Mira Bäck Forsby,Forsby, Lovisa,hälsostationer,hälsocentraler,forsby hälsocentral

Under torsdagens fullmäktigemöte av maratonmått behandlade Lovisapolitikerna både planerna för bostadsmässområdet Drottningstranden samt stadens senaste sparlista.

Klockan hann bli halv ett på natten innan Lovisa fullmäktige efter långa diskussioner och många ändringsförslag kunde klubba igenom programmet för hur Lovisas ekonomi för åren 2020-2022 ska balanseras.

Målet var att spara omkring tre miljoner euro.

Hälsostationen i Forsby ska läggas ner, liksom turistbyrån. Förskolan i Tessjö överförs till Generalshagens skola och man ska minska på antalet uteidrottsplatser och deras underhåll.

Däremot räddas Haddom skola och Tessjö bibliotek. Pernå bibliotek blir inte meröppet utan får behålla personalen.

Innan fullmäktigemötet började fick politikerna ta emot en namninsamling emot stängningen av Lappträsk hälsostation. Rejält över 1 000 personer hade undertecknat.

Beslutet blev att kommunerna tillsammans ska diskutera en eventuell nedläggning.

Säsongen i ishallen ska inte senareläggas utan man ska istället förhandla med föreningarna om andra besparingar.

Ett av sparlistans förslag var att kriterierna för tillgång till hemvård och dygnetruntvård ska skärpas. Genom det uppskattade staden sig kunna spara 25 000 euro. Den punkten godkändes heller inte.

Staden kommer att inleda nya samarbetsförhandlingar i den mån de behövs. Förutom permitteringar ska sammanlagt 60 årsverken bort.

40 stycken faller bort på naturlig väg genom att man inte anställer någon istället för personer som pensioneras. De övriga 20 årsverkena sparas in genom uppsägningar.

Svåra beslut

- Det här är en lista som ingen kan vara särskilt nöjd med. Här finns många saker som svider. Det kan inte hjälpas, sade stadsdirektör Jan D. Oker-Blom i ett inledande inlägg.

Han konstaterar att det är svårt att hitta någonting att spara in på eftersom det på många områden finns lagstadgade krav och dimensioneringar man inte kan rucka på.

Det här gör trycket hårdare på kultur, fri bildning och utbildning i den mån staden erbjuder mer än det nödvändiga.

Besparingarna slår hårt mot stadens kulturliv. Musikkapellet dras in, gästateljéns verksamhet begränsas och muséets öppettider reduceras.

Bild inifrån ett bibliotek. I förgrunden syns böcker, i bakgrunden äldre damer kring ett bord.
Tessjö bibliotek, där också postkontoret finns, får fortsätta sin verksamhet. Arkivbild. Bild inifrån ett bibliotek. I förgrunden syns böcker, i bakgrunden äldre damer kring ett bord. Bild: YLE / Hanna Othman Bibliotek,tessjö

Från början var förslaget att Sibeliusdagarna inte ska ordnas mera, men där beslöt fullmäktige i stället att sänka stadens bidrag från 26 000 euro till 6 000 euro.

Istället för att det ordnas i stadens regi ska frivilliga krafter ta över evenemanget.

Flera av fullmäktigegruppernas ordförande tog upp bostadsmässan i sina anföranden. De poängterade att besparingarna inte görs för att man ska kunna finansiera bostadsmässan.

- Balanseringsprogrammet behövs oberoende av mässan, sade SFP:s gruppordförande Tom Liljestrand i sitt anförande.

Haddom skola räddades

Nedläggningen av Haddom skola väckte mycket diskussion. Bland andra Kristian Willner (SFP) poängterade att ärendet hoppar upp som gubben i lådan.

- Vi beslutade mot stängning för bara sex månader sedan och sedan dess har inget i skolans verksamhet ändrats, sade Willner under mötet.

Närbild på en fotboll i ett mål. I bakgrunden syns Haddom skola, en gul byggnad.
Haddom skola räddades - igen. Arkivbild. Närbild på en fotboll i ett mål. I bakgrunden syns Haddom skola, en gul byggnad. Bild: YLE/Erica Vasama skolor,haddom

Han kom med ett ändringsförslag om att inte stänga skolan. Förslaget vann understöd och efter omröstning hördes spridda applåder i salen: Haddom skola klarade sig undan ännu en gång.

Janne Länsipuro (Gröna) talade om att man inte borde använda osthyvelsmetoden för att minska på antalet årsverken. I stället borde man leta reda på de tjänster som behövs minst, och dra in dem. Om Haddom skola får fortsätta borde man spara in mera på personalkostnader.

Utbildningschefen orolig

Också ungdomsfullmäktige påpekar att flera av besparingarna påverkar barn och unga. Till exempel ska personalen minskas med sex och ett halvt årsverke inom småbarnspedagogiken.

- Jag håller med ungdomsfullmäktige. I och med att vi har besparingar på kommande kan vi inte garantera lika bra service som tidigare. Jag är lika orolig som ungdomarna, hur ska det gå med vår undervisning om vi måste spara in, säger utbildningschef Timo Tenhunen.

Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogiken i Lovisa, vill precisera att minskningen av sex och ett halvt årsverke inom småbarnspedagogiken till största delen nås genom att barnantalet minskat. Inga barngrupper ska förstoras.

Årsverkena minskas genom att staden lämnar tidsbundna uppgifter obesatta och eventuellt omorganiserar vissa administrativa uppgifter.

Hälsogårdarna i Forsby och Lappträsk väckte förstås också en hel del diskussion, och man undrade om det lönar sig att stänga Forsby hälsogård eftersom inbesparingen bara beräknas vara kring 39 000 euro.

Carita Schröder, direktör för grundtrygghetscentralen i Lovisa svarade:

- Det man sparar in genom att stänga Forsby hälsogård, kring 39 000 euro, motsvarar en hälsovårdares hela årslön.

Schröder säger att hon hellre vill stänga Forsby hälsogård än behöva hitta ytterligare någon att sparka. När personalen har tillfrågats om sparförslag så har många föreslagit en stängning av Forsby hälsogård.

Enligt Schröder har tanken kring Lappträsk hälsogård nog hela tiden varit att diskutera en eventuell stängning tillsammans med den andra kommunen.

Flera ledamöter tar upp den snabba tidtabellen för beslutsfattandet. Inga nämnder har fått ta ställning till balanseringsprogrammet.

- Vi hade sex dagar på oss att bekanta oss med materialet. Det är inte ett bra sätt, sade Satu Hämäläinen (SDP) i sitt anförande.

Hon påpekar också att det inte har gjorts några konsekvensutredningar om nedskärningarna.

Drottningstranden

Tidigare under kvällens möte godkände fullmäktige både LOTES-delgeneralplanen och detaljplanen för Drottningstranden.

Nu är det alltså klart att staden kan bygga bostadsområdet med dess strandtomter, flytande bostäder och gångbro över Lovisaviken.

Både gällande LOTES-delgeneralplanen och detaljplanen kom flera ändringsförslag, men inget av dem godkändes. Fullmäktige verkade relativt enigt i frågan om att få vidare planerna.

Bland annat ville ledamot Kari Hagfors (Centern) återremittera båda planerna eftersom han ansåg att det inte gjorts tillräckliga utredningar bland annat gällande fiskbeståndet.

Däremot godkändes Tom Liljestrands (SFP) åtgärdsmotion till detaljplanen om att noggranna kostnadsberäkningar ska presenteras innan man börjar bygga infrastruktur på bostadsmässområdet, och om det blir för dyrt så ska ändringar göras.

På bilden syns en skogbevuxen udde i Lovisaviken. Här kommer Drottningstranden att byggas.
Här ska Drottningstrandens bostadsområde breda ut sig, med flytande hus och en gångbro över viken. Arkivbild. På bilden syns en skogbevuxen udde i Lovisaviken. Här kommer Drottningstranden att byggas. Bild: Yle/Mira Bäck Lovisa,Lovisaviken,Drottningstranden i Lovisa

Det här eftersom det finns några kvarter ungefär i mitten av bostadsområdet där den sviktande marken kan göra byggandet dyrt.

Du kan bekanta dig med delgeneralplanskartan här.

Här hittar du förklaringarna om vad markeringarna betyder och listan över bestämmelser för området.

Tomtpriserna slogs fast

Dessutom fastställde fullmäktige tomtpriser för Drottningstranden.

Den billigaste tomten ska kosta 27 500 euro och ligger i ett kvarter för småhus medan den dyraste går loss på 307 000 euro och ligger i ett kvartersområde där man kan bygga flervåningshus.

Om alla tomter säljs får staden ihop 3 237 000 euro.

Tankar efter mötet

Till sist kan vi ännu ta en titt på vad gruppordförandena i de största partierna SFP, SDP och Samlingspartiet tänker efter avslutat möte.

SFP:s gruppordförande Tom Liljestrand är nöjd över att man fick planerna för Drottningstranden godkända, så man kan komma igång med att sälja tomter.

Däremot påpekar han att man inte uppnådde inbesparingsmålet för balanseringsplanen.

- Nog var där ju många saker som gick igenom och på det sättet tog ledamöterna ansvar för ekonomin. Indragningar i servicenätet är ju sådant som drabbar kommuninvånarna, och sådana här prioriteringar har fullmäktige full rätt att göra, säger Liljestrand.

Han poängterar ändå att han anser att ledamöterna inte tog tillräckligt ekonomiskt ansvar, och att man borde ha fått sparat mer.

Liljestand förstår ledamöternas kritik mot att fullmäktige hade kort tid på sig att bekanta sig med sparåtgärderna, men påpekar att man inte kunde lyfta upp sakerna i offentligheten medan samarbetsförhandlingarna pågick.

Sparprogrammet måste godkännas snabbt så man kan komma igång med att förverkliga det.

- Sedan kommer vi att söka om extra statsbidrag enligt prövning. Det ska göras i augusti, och till det behövs ett balanseringsprogram, säger Liljestrand.

Också Samlingspartiets gruppordförande Janne Lepola och SDP:s gruppordförande Pertti Lohenoja var besvikna på att man inte får gjort så stora besparingar som tanken var från början.

- Det är en besvikelse i det avseendet att styrelsens förslag var ansvarsfullt och nu blir det lite av en torso. Man vågar inte ta obehagliga beslut, säger Lepola.

Han tror att man senast när nästa budget ska beredas kommer att behöva ta upp samma saker igen.

Lohenoja är nöjd över att fullmäktige kom överens ens om största delen av sparförslagen.

Han tycker det är synd att grupperna inte hann bekanta sig så grundligt med sparplanerna, vilket ledde till att de inte hunnit komma på några riktigt bra motförslag på vad man borde spara in på istället för det som man nu lämnade bort från sparlistan.

Artikeln uppdaterad 10.07.2020 klockan 00.43 med delen om sparprogrammet.
Artikeln uppdaterad 10.07.2020 klockan 2:24 med gruppordförandenas kommentarer samt bilder.
Artikeln uppdaterad 10.07.2020 klockan 10:05 med en precisering om att ledamot Tom Liljestrand anser man borde ha sparat mera, samt med Sofia Hoffs kommentarer.