Hoppa till huvudinnehåll

Vårdreformen väcker debatt i Kronoby – landskapsbyte kan bli aktuellt

Kronoby kommungård
I Kronoby vill man också i fortsättningen få sin vård av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Kronoby kommungård Bild: Nathalie Lindvall Kronoby,kronoby kommungård

Kronobyborna vill höra till Österbotten, men få sin vård av Mellersta Österbotten. Om regeringens förslag till vårdreform går igenom kanske det inte längre är möjligt. Kronobys tf kommundirektör Ulf Stenman tycker det är för tidigt att spekulera.

I nuläget får Kronobyborna sina vårdtjänster av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, där Kronoby är medlemskommun. Enligt det förslag till vårdreform som nu är ute på utlåtanderunda hos kommunerna kan det hända att samma arrangemang inte är möjligt i framtiden.

Vill Kronoby även i fortsättningen få sin vård av Soite blir kommunen tvungen att byta landskap. Den tolkningen gör åtminstone tidigare kommunpolitikern Henrik Huhta.

Henrik Huhta
Henrik Huhta anser att saken inte tas på tillräckligt stort allvar i Kronoby. Henrik Huhta Bild: Nathalie Lindvall kronoby kommun

Huhta skriver om saken i en insändare i Österbottens Tidning på torsdagen (bakom betalmur).

– Som lagförslaget är formulerat finns det ingenting som skulle göra det nuvarande arrangemanget möjligt i fortsättningen, säger Huhta när Yle Österbotten ringer upp honom.

I samband med regeringens presskonferens den 15 juni där det nya förslaget till vårdreform presenterades öppnades en chatt där man kunde ställa frågor om reformen. Huhta tog tillfället i akt och frågade ifall ”Kronobymodellen” kommer att vara möjlig i fortsättningen.

Som lagförslaget är formulerat finns det ingenting som skulle göra det nuvarande arrangemanget möjligt i fortsättningen― Henrik Huhta

Svaret han fick av Erkki Papunen på Finansministeriet var att om det ska vara möjligt måste Kronoby byta landskap.

– Det är ett så klart och entydigt svar att jag tyckte det var orsak att lyfta fram det, säger Huhta.

Enligt Huhta tar man inte saken på tillräckligt stort allvar i Kronoby.

– Det är mycket tyckande utan att man har satt sig in i hur förslaget är formulerat.

Tf kommundirektören manar till lugn

Kronobys tf kommundirektör Ulf Stenman anser att man går händelserna i förväg.

– Det är för tidigt för en debatt i det här skedet. Vi har fått ett lagförslag som vi ska ge ett utlåtande på. Allt utöver det är spekulationer, och det ger jag mig inte in i.

Ulf Stenman är ordförande för FSS.
Tf kommundirektör Ulf Stenman vill inte spekulera i det här skedet. Ulf Stenman är ordförande för FSS. Bild: YLE/AnttiKoivukangas ulf stenman

Stenman säger att man inom kommunen på det stora hela är överens om vad utlåtandet ska innehålla. Han tycker att det är positivt att kommuner och andra instanser får ge sina synpunkter på förslaget så att man kan framföra önskemål och rätta till eventuella felaktigheter.

– Vi vill höra till Österbotten, men ha vår vård i Mellersta Österbotten som tidigare.

Enligt Stenman kommer man att lyfta fram geografiska, historiska och språkliga argument för att Kronoby ska få behålla det nuvarande arrangemanget.

Vi vill höra till Österbotten, men ha vår vård i Mellersta Österbotten som tidigare― Tf kommundirektör Ulf Stenman

En annan som har engagerat sig i frågan är Tapani Myllymäki (Pro Kronoby), som är I vice ordförande i kommunstyrelsen. Han drar samma slutsats som Huhta.

– Om vi inte får in en paragraf som gör det möjligt att fortsätta som vi har det nu hjälper inget annat än att byta landskap. Största delen av Kronobyborna vill ha socialservicen på det sätt vi har nu.

Myllymäki är tveksam till om kommunens utlåtande kommer att ha någon större inverkan på hur lagen slutligen skrivs.

– Det hjälper inte om bara Kronoby är av den åsikten. Vårdlandskapen, grannkommunerna och Soite behöver också ha samma åsikt i frågan.

Osäkert att byta landskap

Enligt kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar (SFP) är ett landskapsbyte inte en möjlighet.

– Det kommer inte på fråga, säger Byggmästar.

Byggmästar säger att Kronoby har mer gemensamt med de övriga kommunerna i Österbotten än med dem i Mellersta Österbotten. Språket spelar en viktig roll i frågan.

Liane Byggmästar
Liane Byggmästar (SFP) vill inte se att kommunen byter landskap. Liane Byggmästar Bild: Yle/Kjell Vikman liane byggmästar

Hon lyfter också fram det faktum att Mellersta Österbotten är mindre till storleken, vilket kan innebära problem ifall en framtida regering skulle gå in för att minska på antalet landskap.

– Det finns för många orosmoment, säger Byggmästar.

Ett landskapsbyte kommer inte på fråga― Liane Byggmästar (SFP)

Tf kommundirektör Ulf Stenman tar inte i det här skedet ställning till om det kommer att bli aktuellt att byta landskap, ifall den nya lagen inte möjliggör att vården ordnas över landskapsgränserna.

Han säger att man ändå för diskussioner inom kommunen och förbereder sig för olika scenarier.

– Men just nu sätter vi fullt fokus på vårt utlåtande, och det är viktigt att vi sätter krafter på det.

Kommunerna ska ge sina utlåtanden om vårdreformen i september.