Hoppa till huvudinnehåll

Haavisto: Finlands utlämningsavtal med Hongkong borde inte tillämpas efter Kinas nya säkerhetslag

Pekka Haavisto i mitten, i bakgrunden massor av EU flaggor
Utrikesminster Pekka Haavisto. Pekka Haavisto i mitten, i bakgrunden massor av EU flaggor Pekka Haavisto

Enligt utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) borde inte Finlands utlämningsavtal med Hongkong tillämpas efter att Kinas nya nationella säkerhetslag trädde i kraft.

Haavisto konstaterade att avtalet har undertecknats under helt andra omständigheter, då det inte var möjligt att överlämna personer från Hongkong till Kina.

– Vidare överlåtelse skulle kunna omfatta stängda rättegångar eller i värre fall hot om dödsstraff, ifall en person flyttas till Fastlandskina. Det här är aspekter som de finska myndigheterna utan vidare beaktar i den här nya situationen. Min egen uppfattning är att sådana här avtal inte egentligen kan tillämpas under det här nya läget, sade Haavisto.

Haavisto kommenterade frågan för finländska journalister i en telefonkonferens efter sitt möte med EU:s utrikesministrar. Många länder var bekymrade över hur lagstiftningen i Hongkong påverkar mänskliga rättigheter och öppenhetsfrågor, sade han.

- Alla sade att det skulle vara bättre om EU reagerar som en helhet eller tillsammans på detta, så att det vi gör gällande den nya lagstiftningen är väl koordinerat inom EU, det diskuterade vi i dag, sade Pekka Haavisto.

Det är justitieministeriet som ansvarar för Finlands utlämningsavtal med Hongkong.

– Ministern (Anna-Maja Henriksson) kan svara på vad som formellt krävs för att pausa eller säga upp avtalet.

Process att slopa avtalet

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) uppger för Svenska Yle att justitieministeriets tjänstemän som bäst utreder hur man ska göra för att slopa avtalet.

Det går inte i att förverkliga med snabb tidtabell eftersom statsrådet, riksdagen och presidenten ska fatta ett gemensamt beslut i frågan.

Anna Maja Henriksson i blå kavaj och storblommiga byxor. Hon går upp för en trappa.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson. Anna Maja Henriksson i blå kavaj och storblommiga byxor. Hon går upp för en trappa. Bild: Antti Haanpää / Yle Regeringen Marin,statsrådet,COVID-19,resande,begränsningar,Anna-Maja Henriksson,Justitieminister

Enligt Henriksson skulle det vara bäst om alla EU-länder med ett motsvarade avtal med Hongkong skulle säga upp sina avtal samtidigt. Till exempel Tyskland och Storbritannien har liknande utlämnningsavtal.

I de nuvarande avtalet finns det klausuler som man kan hänvisa till ifall det skulle uppstå akuta krav på utlämningar till Hongkong.

Enligt Haavisto har man hittills inte utlämnat någon till Hongkong med hänvisning till avtalet. Sannolikheten att man skulle behöva tillämpa avtalet inom en snar framtid är därför liten.

Inga omfattande sanktioner

Enligt Haavisto har EU-länderna inte övervägt omfattande sanktioner mot Kina som är en av EU:s största handelspartners.

Tidigare har man inte lyckats skapa en enad front mot Kina, något som enligt Haavisto är olyckligt.

– Det är också sant att de olika EU-medlemsländer på olika vis är beroende av Kina, och det kan påverka ländernas positioner.

Inga snabba åtgärder

Haavisto sade att EU är orolig för att handlingar som begås utanför Hongkong också kan innefattas i säkerhetslagen.

- I värsta fall kan det betyda att om någon utanför regionen uppvisar politiska åsikter som försvarar Hongkongs självständighet, kan personen tvingas stå till svars för yttrandena då personen reser till Hongkong.

Enligt Haavisto gör lagen intrång på åsiktsfriheten och den fria politiska verksamheten.

Det ser ändå inte ut att bli några snabba beslut i frågan från EU:s håll. Utrikesministrarna möts nästa gång först i slutet av augusti.


Artikeln uppdaterades 13.7.2020 klockan 21.12 med Anna-Maja Henrikssons kommentarer samt citat av Pekka Haavisto. Artikeln korrigerades med att Haavistos telefonkonferens hölls med journalisterna och inte med EU-ministrarna

Källa: Yle Uutiset