Hoppa till huvudinnehåll

Hangöpolitiker missnöjd med beslutsprocessen kring Tulluddens spångar

Flygbild av de spångar som Forststyrelsen byggt på Tulluddstrandens Natura-område.
Med hjälp av spångarna vill Forststyrelsen minska slitaget på sanddynerna. Flygbild av de spångar som Forststyrelsen byggt på Tulluddstrandens Natura-område. Bild: Hasse Nyman / Forststyrelsen Hangö,Västnyland,Forststyrelsen,tullstranden i hangö

Den obundna Hangöpolitikern Rolf Nyström har lämnat in en rättelseyrkan över att staden har gett lov åt Forststyrelsen att bygga en friluftsrutt på spångar på Tulluddstrandens Natura-område.

Med hjälp av spångarna vill Forststyrelsen minska slitaget på sanddynerna. Området ingår i ett program som vill skydda solstekta dynområden och de arter som trivs där.

Spången är så pass bred och jämn att man kan sig fram både med barnvagn och rollator, så spången utesluter ingen användare.

Längs naturstigen finns också räcke, infotavlor och bänkar.

Nyström anser att besluten att bygga spångarna har fattats på ett sätt som strider mot mark- och byggnadslagen, kommunallagen och stadens förvaltningsstadga.

Stadsstyrelsen beslöt att ta inte ta frågan till omprövning eftersom den anser sig ha agerat helt enligt regelboken.