Hoppa till huvudinnehåll

Presidentvalsresultatet i Polen ger Duda mandat att fortsätta utmana EU

Polens president Andrzej Duda på marsch.
Mot fortsatt konfrontation med Bryssel? Polens president Andrezej Duda Polens president Andrzej Duda på marsch. Polen,Andrzej Duda

Relationen mellan Polen och Bryssel kommer med all sannolikhet att fortsätta vara ansträngd efter Andrezej Dudas seger över motkandidaten Rafal Trazkowski i det polska presidentvalet.

EU och Polen har i åratal befunnit sig på kollisionskurs eftersom partiet Lag och rättvisa, som backar upp Duda, genomfört reformer som minskat på rättsväsendets och mediernas oberoende.

EU-forskaren Timo Miettinen vid Helsingfors Universitet säger att ett enskilt valresultat inte är avgörande. I stället handlar det om en trend som pågått länge. Polens regering har i flera år utmanat EU:s regler på centrala punkter.

– EU:s verksamhet grundar sig på vissa värderingar och till dem hör rättsstatsprincipen och ett demokratiskt statsskick. Det är viktigt att åtminstone minimikrav uppfylls av medlemmarna, säger Miettinen.

Polen historiskt betydelsefullt för EU

Den polska motståndsrörelsens kamp mot kommunistregimen under Kalla kriget är väldokumenterad, och landets inträde i EU var också av symbolisk vikt för integrationsprojektet, säger Miettinen.

Polen har under det senaste decenniet i EU profilerat sig som en broms mot striktare utsläppskrav och som en förkämpe av heteronormativa, socialkonservativa värderingar. Samtidigt har landet ändå blivit mer internationellt och ekonomin mer modern.

Nu hotar klockan dock att vridas tillbaka också på de punkter där utvecklingen varit mer i anda med EU:s liberala målsättnignar, anser EU-experten Miettinen.

– Högerpopulismens framfart speciellt under de senaste 10 åren hotar att omintetgöra många positiva utvecklingssteg som skett efter Kalla kriget, säger han.

Fallet Polen visar också att det är svårt att göra speciellt mycket efter att ett land antagits som medlem i EU-klubben.

Så länge ansökningsprocessen pågår, kan EU märkbart forma ett lands politiska kultur, men när medlemskapet väl är ett faktum är det svårare att ingripa.

Koppla pengar till respekt för normer?

På senare tid har det förts en diskussion om att koppla EU:s sjuåriga budget till att medlemsstater följer EU-normerna.

Det vore ett instrument som kunde få länder som Polen och Ungern – som hör till de länder som mottar mer pengar än vad de själva betalar in i den gemensamma kassan - att rätta sig i EU-ledet.

Problemet är att det man föreslagit handlar om att koppla EU-medel till vissa specifika utgifter som inte har att göra med till exempel rättsstaten.

För att effektivt kunna koppla budgetmedel till den allmänna utvecklingen, borde pengarna alltså kunna frysas oberoende om de direkt används till ändamål som går emot EU-normer eller inte, menar Miettinen.

Samtidigt som Dudas seger innebär fortsatt mandat för den rådande linjen, tror Miettinen att resultatet kan tolkas som att landet har en livskraftig opposition i center-högerpartiet som nu förlorade valet.

– Det som är positivt för de regeringar som inte stöder Polens linje är att valet visade att det finns en motkraft i landet.