Hoppa till huvudinnehåll

“Den här sommaren är helt fantastisk” - yrkesfiskarna får lax som aldrig förr på Finska viken

Fiskaren Mikael Lindholm håvar in fångsten i en ryssja.
Yrkesfiskaren Mikael Lindholm vid en av sina sex storryssjor i Lovisa. Fiskaren Mikael Lindholm håvar in fångsten i en ryssja. Bild: Antro Valo / Yle yrkesfiske,Lovisa

Laxar på upp till 20 kilogram har fångats med storryssja. Snart kan festen ändå vara över då laxkvoten fylls.

Då Yle Uutisets reporter Jari Tanskanen träffar yrkesfiskaren Mikael Lindholm i Lovisa har han haft en god fiskelycka. Under ett dygn har ett tiotal stora laxar simmat in i storryssjan.

- Redan förra sommaren fanns det allt mer med lax, men den här sommaren är helt fantastisk, säger Mikael Lindholm

Efter midsommaren har rekordmånga laxar börjat stiga upp i östra Finska viken.

- Här i Kotka och Lovisa skärgård har vi en lång säsong med laxfiske på grund av Kymmene älv och den rikliga utplanteringen av fiskyngel där, säger han.

Fiskare fångar lax med ryssja i Finska viken.
Laxfångsten är så god att Mikael Lindholm måste sätta bromsen på. Fiskare fångar lax med ryssja i Finska viken. Bild: Antro Valo / Yle yrkesfiske,Lovisa

De största laxarna som nu tas upp väger mellan 14 och 20 kilogram.

- Den avklippta fettfenan på fisken berättar att laxarna är utplanterade.

I fjol planterade NTM-centralen och Naturresursinstitutet Luke ut 156 000 laxyngel i och kring utloppet av Kymmene älv. Året innan var antalet yngel 121 000.

- Det här är mer än under de senaste 15 åren. Också kvaliteten är bra på ynglen, så utplanteringen har lyckats väl, säger Mikael Lindholm.

Den av EU fastslagna laxkvoten för Finska viken är i år 9 703 stycken. Av dem hör 8 708 till Finland.

För tillfället har Mikael Lindholm fem storryssjor ute i havet, en sjätte står kvar på landbacken. För han är redan tvungen att ransonera sitt laxfiske.

Fiskaren Mikael Lindholm mäter en lax
Den avklippta fettfenan berättar att laxen är utplanterad. Fiskaren Mikael Lindholm mäter en lax Bild: Victoria Wirén/ Yle fiskare,lax,mikael lindholm

- Om jag nu fiskade för fullt skulle jag få mellan 60 och 90 laxar per dag. Jag måste nu bromsa lite för att kunna garantera lax åt mina stamkunder för en längre tid, säger Mikael Lindholm.

Enligt forskaren Tapani Pakarinen vid Luke minskar antalet utplanterade laxyngel nästa år.

På Finska viken hade 49 yrkesfiskare del i laxkvoten år 2018. Alla använder inte hela sin kvot.

- I fjol hade man kunnat fiska upp till 2 000 fler laxar om alla kvoter hade använts, säger Mikael Lindholm. Vi borde få till stånd en laxbörs där fiskarna kan sälja och köpa kvoter.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets nyhet "Ammattikalastajat pyytävät nyt valtavia lohia Suomenlahdella ja kalaa on paljon – monen "fantastinen kesä" saa pian tylyn lopun" av Jari Tanskanen. Den är bearbetad till svenska av Mikael Kokkola.

Kalastaja Miakel Lindholm ajamassa veneellä Loviisassa.
Mikael Lindholm fiskar i Lovisavattnen nära Bisaballsfjärden. Kalastaja Miakel Lindholm ajamassa veneellä Loviisassa. Bild: Antro Valo / Yle yrkesfiske,Lovisa