Hoppa till huvudinnehåll

Det blir inga glasiglor på klipporna i Fäboda - tekniska nämnden inväntar arbetsgruppens rapport och en ny detaljplan för området

Fäbodan kallioita
Tekniska nämnden beviljade inget arrendekontrakt för iglor i Fäboda. Fäbodan kallioita Bild: Clarissa Jäärni / Yle Fäboda,Jakobstad

Tekniska nämnden i Jakobstad beviljar inget arrendeavtal för glasiglor på klipporna i Fäboda. Man väljer att invänta arbetsgruppens rapport om hur man ska utveckla turist- och rekreationsområden i staden och en ny detaljplan för området.

Företaget Botnia Villa beviljas inget arrendekontrakt på stadens mark i Fäboda. Det beslöt tekniska nämnden på sitt möte på onsdagen.

Det innebär att de redan omtvistade glasiglorna inte blir verklighet, åtminstone inte nu.

- Tanken med glasiglor var god, men den tilltänkta placeringen var mindre lyckad, säger tekniska nämndens ordförande Christer Tonberg (SFP).

Människor samlade kring bord i en stockstuga.
Infromationsmötet om planerna på iglobygget var välbesökt. Människor samlade kring bord i en stockstuga. Bild: Mårten Wallendahl / Yle Fäboda,Jakobstad,mika vacker

Arbetsgrupp tillsattes i juni

I stället inväntar man en rapport från den arbetsgrupp som tillsattes den 22 juni. Arbetsgruppens uppgift är att utreda och föreslå en helhetslösning för Svanen, FantaSea, simhallen och Fäboda.

I utredningen bör man också utreda skötseln
och organiseringen av stadens grönområden och fritidsfastigheter som i dag inte sköts på ett fungerande sätt. Arbetsgruppen ska rapportera sitt arbete till stadsstyrelsen senast den sista december i år.

Området får ny detaljplan

Stadsgeodet Anders Blomqvist säger att man behöver få en helhetsbild över Fäboda och området sätts nu också upp på listan över kommande planeringsprojekt.

Området ska få en ny detaljplan eftersom nuvarande plan har drygt 30 år på nacken och inte är ändamålsenlig.

– Människors behov, önskemål och sätt att röra sig har förändrats. Då behöver man bedöma planens aktualitet, säger Jakobstads stadsplanearkitekt Sören Öberg.

Fäboda kuranstalt.
Fäboda kur revs på 80-talet. Fäboda kuranstalt. Bild: Jakobstads museum/foto Ingolf Friman på 1930-talet. Fäboda,Jakobstad

Inga byggnader på klipporna i framtiden heller

Under åren har många projekt varit aktuella för Fäboda. Både Rantasipikedjan och lokala entreprenörer har försökt få bygga hotell eller stugor i området. Men hittills har inga planer på stugbyar, hotell eller campingområden förverkligats.

Nu finns också en motion om att staden skulle väcka Fäboda kuranstalt till liv igen, och med den möjligheten att övernatta, bada bastu och njuta av naturen i Fäboda. Motionen har undertecknats av 17 fullmäktigeledamöter och var startskottet till att man tillsatte arbetsgruppen.

Christer Tonberg säger att klipporna i Fäboda med allra största sannolikhet kommer att fredas från byggnation också i framtiden.