Hoppa till huvudinnehåll

Snabba förbindelsen mellan Åbo och Helsingfors fick en extra skjuts - EU ger 58,3 miljoner till finska spår- och järnvägar

En person håller på att stiga ut ur ett tåg.
Finland får en stor summa i EU-stöd för utveckling av järnvägstrafiken. En person håller på att stiga ut ur ett tåg. Bild: Henrietta Hassinen / Yle VR-Group ,tåg,tågtrafik,järnvägstrafik,resenärer,kollektivtrafik,tågvagnar,vinter,Helsingfors,Helsingfors centralstation

Finland får en betydande summa i EU-stöd för utveckling av den finska järnvägen. Totalt fem tågbanor får EU:s CEF-finansiering värd 58,3 miljoner euro.

Den snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors, det så kallade entimmeståget, får en stor del av summan; 37,5 miljoner euro.

Utöver det beviljar EU finansiering för byggplanen av Esbo stadsbana, förbättringar på banan mellan Böle och Riihimäki, förbättringar på förbindelsen mellan Kouvola, Kotka och Fredrikshamn samt utvecklingen av järnvägstrafiken mellan Uleåborg, Laurila, Torneå och Haparanda.

EU stöder också ett projekt som involverar hamnarna i Helsingfors och Nådendal.

Finland hade också ansökt om stöd för den så kallade Ishavsbanan, men de stödpengarna beviljades inte.

Finansieringen kommer från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

"Entimmeståget" får mycket stöd

Vissa förbindelser blev utan finansiering, bland annat spårvagnsförbindelsen i Vanda. Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) är mycket belåten över det stöd Finland beviljats eftersom stödsumman ligger på en rekordnivå.

Att Finland beviljades hela den stödsumma man ansökte om för planeringen av den snabba förbindelsen mellan Åbo och Helsingfors får också kommunikationsministern att le under sin semester.

- Det är en stor summa som underlättar projektet märkbart, säger Harakka.

Den snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors är mycket omdebatterad. Budgeten för planeringen av projektet är 75 miljoner euro. Finland fick hela stödsumman man ansökte om för den här förbindelsen, 37,5 miljoner euro.

Karta som visar den nya järnvägssträckningen mellan Åbo och Helsingfors i relation till kustbanan via Karis.
Grafik över den snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors. Karta som visar den nya järnvägssträckningen mellan Åbo och Helsingfors i relation till kustbanan via Karis. Bild: Yle/Miro Johansson Västnyland,järnvägstrafik,Karta,Kustbanan,Entimmeståg,ELSA-rata,åbo-helsingfors

Statsrådet beskriver den här förbindelsen som viktig för det transeuropeiska transportnätet. Enligt pressmeddelandet är den nuvarande förbindelsen mellan de två städerna invecklad och långsam.

EU-stödet kommer att användas för att planera och designa det nya järnvägsspåret som ska gå rakt mellan Esbo och Salo. I nuläget kör tåget via Karis, men det snabba tåget kommer inte att stanna där. I stället stannar tåget i Lojo.

Den snabba tågförbindelsen betyder möjligheter för utvecklingen av närtrafiken i Kyrkslätt, Lojo och Vichtis.

Ett dubbelspår planeras också mellan Salo och Åbo, vilket gör det möjligt för flera tåg att mötas.

Enligt uppgifter från februari kommer staten och kommunerna/städerna att dela på kostnaderna. Staten står för hälften medan kommunerna och städerna bidrar på följande sätt:

  • Åbo stad: 10,25 miljoner euro
  • Esbo stad: 10,25 miljoner euro
  • Helsingfors stad: 5,80 miljoner euro
  • Salo stad: 3,74 miljoner euro
  • Lojo stad, 3,74 miljoner euro
  • Vichtis kommun: 3,74 miljoner euro
  • Kyrkslätt kommun: 0,38 miljoner euro

Esbo stadsbana och eventuell tågförbindelse till Sverige

Ett annat glädjeämne för Harakka är att också stadsbanan i Esbo får understöd på 11 miljoner euro. Anledningen till att han lyfter fram projektet är att det är en ny typ av samarbete mellan staden och staten.

Byggnadsplaneringen av Esbo stadsbana beviljades 11 miljoner euro. Projektets totalbudget är 22 miljoner euro och omfattar planeringen av banan, broar och en tunnel.

Genomförandet av Esbo stadsbana och kostnadsfördelningen för den har avtalats i MBT-förhandlingsresultatet mellan Helsingforsregionen och staten. Enligt avtalet är både statens och kommunernas finansieringsandel hälften av kostnaderna.

Utveckling av förbindelsen mellan Böle och Riihimäki får 6,5 miljoner euro i stöd. Budgeten för projektet är 13 miljoner euro. Projektet genomförs för att förbättra förbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors.

Böle tågstation.
Många tåg går från Böle. Böle tågstation. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Böle järnvägsstation,Böle, Helsingfors stad,Helsingfors,tågtrafik,tågstation

Planeringen av en förbättring av förbindelsen mellan Kouvola, Kotka och Fredrikshamn fick 1,68 miljoner euro i stöd. Den totala budgeten är 3,36 miljoner euro. Banavsnittet är viktigt för godstransporter mellan Kouvola och hamnarna i såväl Kotka som Fredrikshamn.

Banavsnittet Uleåborg-Laurila-Torneå-Haparanda fick ett stöd på 1,6 miljoner euro. Spårtrafiken ska utvecklas och budgeten är 3,2 miljoner euro. Rutten är viktig bland annat eftersom den är en knutpunkt för internationella transportkorridorer som kunde möjliggöra persontågstrafiken mellan Finland och Sverige.

Sträckan mellan Hangö-Hyvinge påverkas inte av den här ansökningsrundan och stöden eftersom elektrifieringen av banavsnittet redan har inletts och pengarna är beviljade, säger Timo Harakka.

Hamnar fick också stöd

Helsingfors hamn och Nådendals hamn ansökte tillsammans med sina partner i Östersjöländerna om CEF-finansiering på sammanlagt 12,37 miljoner euro.

Finansiering söktes bland annat för att förbättra hamnarnas energieffektivitet, en automatisk förtöjningsanordning, landström, ändringar i lastnings- och lossningsramper samt för transport från land till fartyg av passagerare som reser utan fordon.

Projekten syftar till mer miljövänliga, säkrare och effektivare transporter. Fartygens utsläpp till luften minskar i hamnen och lastnings- och lossningstiderna blir kortare.

16.7.2020 kl. 17.14 Kommunikationsminister Timo Harakkas kommentarer har lagts till.