Hoppa till huvudinnehåll

Endast två antagna till slöjdutbildningen i Vasa – det låga antalet förbryllar

Academill i Vasa.
Åbo Akademi i Vasa. Academill i Vasa. Bild: Yle/Sarah Karjalainen academill,Vasa,Österbotten

Utbildningslinjen i slöjd- och hushållsvetenskap på Åbo Akademi har länge tampats med låga antal sökande. Enligt dekan Fritjof Sahlström behövs ett långsiktigt tänkande för att höja intresset för utbildningen.

I veckan meddelade Åbo Akademi vilka som har blivit antagna till universitetet. Antalet sökande har i år varit rekordhögt. De populäraste utbildningarna är ekonomi, samhällsvetenskap och psykologi.

En utbildning som däremot har haft svårt att locka sökande är slöjd- och hushållsvetenskapen i Vasa. Linjen har 20 platser, men i år har man endast två antagna.

Det låga antalet förvånar Mia Porko-Hudd, som är professor i slöjdvetenskap och ansvarig för utbildningslinjen.

– Det är tråkigt att vi har haft så få sökande och att så få har kunnat bli antagna. Personligen skulle jag vilja erbjuda så många intresserade som möjligt en studieplats, säger Porko-Hudd.

Det finns 20 platser på utbildningen i slöjd- och hushållsvetenskap. I år hade man sammanlagt 26 sökande, varav 12 hade valt utbildningen som den de helst vill bli antagna till.

Få sökande på svenskspråkigt håll

I år har man delvis gått över till ett nytt antagningssystem. För slöjd- och hushållsvetenskapens del bestod antagningsprocessen av två steg.

I det första steget valdes sökande först ut baserat på studentbetyget. De som inte valdes in på betyg kunde söka in genom att skriva ett nationellt urvalsprov.

Det andra steget var en praktisk uppgift som de sökande skulle utföra och dokumentera. Poängen med uppgiften var att visa sina kunskaper i slöjd eller huslig ekonomi.

Vi vill ha studerande och det är tråkigt ur vårt perspektiv att så många inte har klarat av det antagningsförfarande som vi har haft.― Mia Porko-Hudd

Enligt Mia Porko-Hudd är det framför allt i det första steget som sökande har gallrats bort.

Hon säger att antagningssystemet har fungerat på finskt håll, i och med att antalet sökande är större. För Åbo Akademis del är läget däremot väldigt annorlunda.

– Det finns inte så många sökande att vi behöver en så här rigorös gallringsprocess. Vi vill ha studerande och det är tråkigt ur vårt perspektiv att så många inte har klarat av det antagningsförfarande som vi har haft.

Långsiktigt arbete

Fritjof Sahlström är dekan för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa. Han tycker att det finns skäl att se över antagningsprocessen inför nästa vår.

– Det är klart att om man har 20 platser och får två så går det inte att vara nöjd. Vi måste sätta oss ner och fundera över vad som fungerar bra och vad vi vill göra på ett annat sätt.

Dekanus Fritjof Sahlström
Fritjof Sahlström. Dekanus Fritjof Sahlström Bild: Yle/Roy Fogde Åbo Akademi,Fritjof Sahlström

Sahlström säger att man har lösningar för att få undervisningen att fungera i praktiken. De nya studerandena kommer att gå sina kurser tillsammans med andra som läser slöjd- och hushållsvetenskap som en del av sina studier.

– Det är inte så att de här två kommer att sitta ensamma i en sal tillsammans med en lärare, säger Sahlström.

Sahlström poängterar att även om antagningsprocessen är en del av problematiken, måste det stora arbetet måste göras i själva verksamheten.

– Man måste komma ihåg att det är ett långsiktigt arbete att förändra saker som söktryck och intresse. När utbildningen upplevs som tillräckligt attraktiv av tillräckligt många så kommer det också sökande.

Inte längre enbart lärarutbildning

Utbildningen i slöjd- och hushållsvetenskap har genomgått en förändring de senaste åren. Tidigare var det uttryckligen en ämneslärarutbildning, men i dag är det mer flexibelt.

Nu kan man kombinera utbildningen med biämnesstudier i till exempel ekonomi, beroende på vad man vill arbeta med i framtiden.

Mia Porko-Hudd tror att ett viktigt sätt att locka nya studerande är att nå ut med information.

– Vi måste informera mer om de förändringar vi har gjort inom utbildningarna och synliggöra vilka kombinationer man kan göra i sina studier.

Vi behöver inte gallra bort, utan vi vill öppna dörrarna och bjuda in i stället. Det är något som vår antagning också ska visa.― Mia Porko-Hudd

Hon säger att man också behöver fundera över om slöjdutbildningen vid Åbo Akademi ska ingå i nationella samarbeten. Även antagningsprocessen är något som hon tror att man behöver förändra.

– I nuläget verkar vi vara i den situationen att vi inte behöver gallra bort, utan vi vill öppna dörrarna och bjuda in i stället. Det är något som vår antagning också ska visa.

Porko-Hudd påminner om att personer som inte blev antagna i år har möjlighet att ansöka om att inleda sina studier via Öppna universitetet.

Artikeln uppdaterades den 18 juli 2020 klockan 8.45 med förtydliganden om att de 20 platserna gäller både slöjd- och hushållsvetenskap och att båda delarna går att kombinera med andra biämnen.