Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg reserverade budgetpengar för nya kulturhuset men inte för rivningen av det gamla Fokus

En vit marmorbyggnad, inte längre i fräscht skick. I huset finns Karis bibliotek. Sommar, blå himmel, solsken.
Fokushuset ska rivas för att ge plats för det nya kulturhuset. En vit marmorbyggnad, inte längre i fräscht skick. I huset finns Karis bibliotek. Sommar, blå himmel, solsken. Bild: Yle / Pia Santonen Karis,Raseborg,biblioteksbyggnader,busstation,Bibliotek,karis centrum

Raseborgs stad måste göra en märkbar ändring i årets budget för att kunna betala för planerade projekt, till exempel rivningen av det gamla Fokushuset i Karis.

I årets budget fanns endast en reservation på 500 000 euro för liknande projekt.

Pengarna var inte öronmärkta för något specifikt projekt utan det handlar om en summa som staden rutinmässigt reserverar för liknande ändamål.

Summan har nu höjts till nästan det fyrdubbla eller 1,9 miljoner euro.

Budgeten spikades innan beslut om rivning var fattat

I den nya summan ingår både rivandet av Fokus som uppskattas kosta drygt 400 000 euro och andra projekt så som markbyten och inköp av markområden, uppger mätningschef Roger Nyberg vid Raseborgs stads tekniska sektor.

Orsaken till att rivningen av gamla Fokus inte fanns med i budgeten är enkel, förklarar Nyberg.

- Beslut om Fokus-rivningen fattades först efter att budgeten för 2020 fastställts, därav storleken på budgetändringen. Också beslutet om markbytet i Horsbäck fattades efter att budgeten godkänts.

Som någon stor överraskning torde rivningsprojektet ändå inte ha kommit för staden. Raseborg hade i budgeten reserverat ungefär fem miljoner euro för sin andel av nybygget som ska ersätta dels gamla Fokus, dels Tryckeriteatern.

Det nya kulturhuset i centrum av Karis är ett samarbetsprojekt där Raseborgs stad och en nygrundad västnyländsk fond blir delägare i ett fastighetsbolag som skapas för ändamålet.

Det var Tryckeriteaterns ägare, Stiftelsen för kultur- och utbildningsfastigheter SKUI, som tillsammans med Västnyländska ungdomsringen VNUR tog initiativ till projektet. Bakom SKUI står Svenska kulturfonden.

Också intäkterna ökar

Budgeten har ändrats också på intäktssidan. Men intäkterna ökar inte lika mycket som utgifterna.

Intäkterna blir större än förväntat då staden säljer Tunabo, Gamla stadshuset i Ekenäs, Socialkanslierna, Gamla bastun och Sannäs skola.

Dessutom hoppas staden att markbytet i Horsbäck ger högre vinst vid försäljning än budgeterat.

Allt som allt ökar intäkterna i budgeten med 300 000 euro, från 1,2 till 1,5 miljoner euro.

Texten bygger på uppgifter som Raseborgs stadsfullmäktige har behandlat samt uppgifter av Roger Nyberg på Raseborgs stad.

Läs också