Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges ambassadör i Finland: "Det är för tidigt att avgöra vem som har klarat sig bra eller dåligt i coronakrisen"

Sveriges ambassadör Anders Ahnlid
Anders Ahnlid berättar att virtuella möten mellan ministrar har varit flera än vad de skulle ha varit i vanliga fall. Sveriges ambassadör Anders Ahnlid Bild: Berislav Jurišić / Yle Sveriges ambassad i Helsingfors,ambassadörer

Sveriges ambassadör Anders Ahnlid anser att det är för tidigt att bedöma vem som har klarat sig bra eller dåligt i coronakrisen. Däremot står relationerna mellan Finland och Sverige på en stabil grund, enligt ambassadören.

Smittspridningen i Sverige och Finland har sett olika ut efter att coronapandemin bröt ut. Sverige har över 78 000 smittade och 5 600 dödsfall i coronaviruset, samtidigt som Finland har dryga 7 300 smittade och 328 personer har dött.

Enligt Sveriges ambassadör har både Finland och Sverige haft samma målsättning med de åtgärderna som har vidtagits - att man ska förhindra smittspridningen och skydda de äldre.

– Målen för oss var det samma som för de andra nordiska länderna. Vi i Sverige lyckades inte hindra smittan från att komma in i äldreboenden och till äldre som vårdades av hemtjänst. Det måste nu noggrant utvärderas och utredas hur det kunde gå på det viset. Det är en tragedi att så många människor har fått sätta livet till och avlidit i förtid på grund av detta.

Däremot är det ännu för tidigt att analysera vilka länder som gjorde de rätta valen.

– Det är säkert inte för närvarande möjligt att utfärda några sådana domar eller slutsatser. När det ska ske hoppas jag att det i hög grad kommer att ske på ett sätt så att vi tillsammans lär oss av våra länders erfarenheter, säger Ahnlid.

Relationen mellan Finland och Sverige står på stabil grund

Trots att många hinder för kontakt mellan Finland och Sverige har uppstått, utgår Anders Ahnlid från att relationen mellan länderna kommer att återgå till det normala när pandemin är över.

– Vi har såpass grundmurade och djupgående relationer mellan våra länder. Då den parentes som coronapandemin utgör kan stängas, så tror jag att vårt samarbete kommer att återgå till den djupa breda nivå som det tidigare har varit på.

Däremot har pandemin påverkat relationerna.

– Vi har en paus för närvarande i delar av samarbetet, långt ifrån allt, men i delar. Det är min förhoppning och min tro att det kommer att återställas då vi har kommit igenom den här perioden, säger Ahnlid.

Rajatarkastuksia suoritetaan Tornion ja Haaparannan rajalla
Resenärer granskas av Gränsbevakningen då de åker från Haparanda till Torneå. Rajatarkastuksia suoritetaan Tornion ja Haaparannan rajalla Bild: Antti Ullakko / Yle Torneå,Haparanda,gränskontroller,gränser,coronavirus

Gränsen mellan Finland och Sverige har varit stängd sedan 19 mars. De här restriktionerna har varit mest påtagliga i Torneå och Haparanda, som delades med stängsel och gränsbevakning sattes in på platser där människor dagligen har uträttat ärenden på bägge sidor om gränsen.

Det här skapade också problem för sjukvården, och det kunde lösas med samarbete.

– Vi fick ju till exempel lösa problemet med sjukvårdspersonalen upp i norr. Finländare behövde få fortsätta arbeta i Sverige trots gränsstängningen och där hittade vi en samarbetslösning.

Enligt Ahnlid har statscheferna haft mera kontakt än vanligt under pandemin, men virtuellt.

– Vi har haft ett stort antal videokonferenser och möten mellan våra ministrar under den här perioden, fler skulle jag säga än vad som annars hade varit fallet.

Däremot tror Ahnlid att samarbetet mellan Finland och Sverige kommer att se annorlunda ut än tidigare, vilket beror på att pandemin har förändrat vårt sätt att tänka.

– Jag tror att inga relationer i något avseende kommer att vara de samma efter krisen. Så skillnader kommer det att finnas, men de samarbeten som vi har byggt upp under många år tror jag att kommer att fortsätta.

Vad händer med Sverigebilden?

I Norden har Sverige drabbats värst av pandemin och det höga antalet smittade och döda har varit i rubrikerna på flera håll i världen.

Sverige har länge varit känt som välfärdsstaten där man tar hand om landets invånare. Anders Ahnlid sätter ändå läget i en europeisk kontext.

– Det har höjts på ögonbrynen på många håll. Samtidigt är vårt land inte värre drabbat än en del andra europeiska länder.

– Det är svårt att generellt säga att Sverige skulle vara en syndabock av ensamt slag i det här fallet. Vi har utmaningar och svårigheter som hanteras och nu är det så att också i vårt land så sker vändningar till det bättre, säger Ahnlid.

Svenskar har också börjat få komma till Finland, så länge som de har egendom här eller nära band till Finland. Det här har orsakat långa blickar då folk ser en svensk registerskylt på bilen. Också Vasa sjukvårdsdistrikt har uttryckt sin oro över turismen från Sverige.

Anders Ahnlid utgår ändå från att svenskar är ansvarsfulla, precis som finländare.

– Jag tror att svenskar som finländare i hög grad bemödar sig att följa de rekommendationerna som myndigheterna ger för att hindra smittspridningen.

– Jag ser inte att man ska behöva vara särskilt rädd för att möta svenskar i Finland.

Läs också