Hoppa till huvudinnehåll

Sannfinländarna vill att riksdagen kallas in för att diskutera EU-paketet, men talmannen säger nej

Ville Tavio håller presskonferens utanför riksdagshuset torsdagen 23 juli.
Ville Tavio, ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp, kräver en förklaring av regeringen tillsammans med resten av partiet. Ville Tavio håller presskonferens utanför riksdagshuset torsdagen 23 juli. Bild: Lehtikuva Ville Tavio,Sannfinländarna,riksdagsgrupper

Sannfinländarna kräver att riksdagen kallas in för att diskutera Finlands del i EU:s återhämtningsfond. Talman Anu Vehviläinen ser inget brådskande behov. Sannfinländarna anser att statsminister Sanna Marin har kört över grundlagsutskottets ståndpunkt, under förhandlingarna i Bryssel.

Den sannfinländska riksdagsgruppen träffades under ett extrainsatt möte i dag där de diskuterade EU-förhandlingarna och dess resultat.
Riksdagsgruppens ordförande Ville Tavio säger att partiet kräver en diskussion i riksdagen.

Tavio säger att Finland inte gynnas av det beslut EU-ledarna fattade under måndagen. De stora vinnarna enligt honom är speciellt Frankrike och Tyskland.

– Men Finland får tillbaka mindre än vad man betalar.

Han vill därför att riksdagen ska samlas till ett möte där EU-förhandlingarnas resultat kan diskuteras.

Sannfinländarna hänvisar till grundlagsutskottets utlåtande från i juni, då utskottet ansåg att EU:s gemensamma låntagning inte är förenlig med EU:s grundfördrag.

– Oppositionen måste få vara med och diskutera. Marin har inte full beslutanderätt, hela riksdagen ska få vara med.

Talmannen ser inget behov av att sammankalla riksdagen

Talman Anu Vehviläinen skriver i ett uttalande att det finns ett stort behov av att dryfta frågan i riksdagen. Samtidigt anser hon att det inte är nödvändigt att sammankalla riksdagen under sommaren och motiverar det med att frågan inte är av så brådskande natur.

Sannfinländarna har hela tiden motsatt sig finansiellt stöd för de sydeuropeiska länderna. De är därmed mycket missnöjda över den återhämtningsfond och budget som EU-ledarna enades om.

Missnöjet gäller främst återhämtningsfonden på 700 miljarder euro. Sannfinländarna anser att andelen lån borde vara större än bidragen.

– Finland tar igen på sig mer lån och vi ska ge miljarder till Sydeuropa, säger Tavio.

Sannfinländaren Jani Mäkelä antydde på Twitter under morgonen att statsminister Marin kan tvingas avbryta sin semester.

Marin kommenterade det här på Twitter med att skriva att hon vid behov är beredd att återvända till arbetet från semestern.

Hoppa över Twitterpostning

Hon ber också Tavio om ett förtydligande om när hon agerat grundlagsstridigt.

Hoppa över Twitterpostning

Sannfinländaren Sebastian Tynkkynen meddelade tidigare att han lämnat in ett klagomål till Justitiekanslern angående statsministerns agerande under förhandlingarna. Han och tolv andra har lämnat in klagomål. Tynkkynen vill veta om Marin gått emot grundlagsutskottet när man godkände återhämtningsfonden.

Partiets ordförande, Jussi Halla-aho, har tidigare meddelat att han anser att resultatet betyder att Finland bara betalar mera. Han tycker att Finland gjorde en dålig kompromiss och anser inte att förhållandet mellan bidrag och lån förändrades under förhandlingarnas lopp.

Samlingspartiet träffas i morgon – kräver redan nu en förklaring

Resten av oppositionen motsätter sig också resultatet av förhandlingarna. Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo och riksdagsgruppens ordförande Kai Mykkänen kräver en förklaring av regeringen kring det EU-paket man kom överens om.

Samlingspartiet vill ha en förklaring både för budgeten och för återhämtningsfonden som stiftats till följd av coronapandemin.

Samlingspartiet uttrycker speciellt missnöje över att länder där mänskliga rättigheter kränks och demokrati nedtonas beviljas stora summor pengar av andra EU-länder. Orpo nämner Ungern och Polen som exempel.

Mykkänen kräver en öppen diskussion kring hur man ser till att skattetrycket på finländarna inte stiger i och med de summor man kommer pumpa ut till EU.

– Vi kräver en utredning av regeringen kring hur man hindrar skatterna för finländarna att öka om EU inför egna skatter på de nationella skatterna, säger Mykkänen i ett pressmeddelande.

Samlingspartiets riksdagsgrupp möts för att diskutera förhandlingarna i morgon, fredag.

Missnöje också från kristdemokratiskt håll

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah har tidigare uttalat sig om sitt missnöje över Finlands förhandlingstaktik. Till tidningen Helsingin Sanomat säger hon att Finland borde ha gått med i den sparsamma fyran, det vill säga Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike.

– Man kan åtminstone säga att sparsamma fyran lyckades utmärkt med att nå sina mål när det kommer till medlemsavgiftsrabatterna. De lyckades få upp rabatterna i slutskedet. Finland var inte med och krävde rabatt, så såklart fick vi inte rabatt.

Statsminister Marin och resten av regeringen säger däremot att Finlands position som nettobetalare blir bättre och att man behöver satsa mindre pengar än den sparsamma fyran.

Artikeln uppdaterades kl. 17.25 med tillägget om talman Anu Vehviläinens uttalande och Sannfinländarnas hänvisning till grundlagsutskottets ståndpunkt. Rubriken och ingressen uppdaterades med tillägget om talmannen.

Läs också