Hoppa till huvudinnehåll

Ex-justitiekansler Jaakko Jonkka vill förnya ministrarnas rättsliga ansvar – omröstning om misstänkt brott i riksdagens stora sal är "onaturligt"

Jaakko Jonkka
Emeritus justitiekanslern Jaakko Jonkka reflekterar kring ministeransvaret i sin bok Oikeusvaltion puolesta, som han har skrivit nu under coronavåren. Jaakko Jonkka Bild: Antti Lähteenmäki/YLE Jaakko Jonkka

Justitiekansler emeritus Jaakko Jonkka ifrågasätter den högre tröskeln för åtal mot ministrar och reflekterar kring huruvida det är ändamålsenligt att det finns en politisk process mitt i behandlingen av en juridisk fråga, rapporterar Yle Uutiset.

Enligt Jonkka finns det en risk för att den rättsliga processen politiseras, då politiker diskuterar frågan i riskdagens stora sal.

– Jag tycker att det är brottsprocessuellt onaturligt att en rent rättslig fråga diskuteras och blir föremål för omröstning i riksdagens stora sal. Man röstar om huruvida det finns grund att fortsätta behandlingen av ett enskilt brottmål i en domstol. Där finns risken att politiska och rättsliga mönster blandas ihop.

Jonkka skriver bland annat om ministeransvaret i sin bok Oikeusvaltion puolesta (fritt översatt För rättsstaten), som han har skrivit nu under coronavåren.

Han betonar flera gånger under intervjun för Yle att han inte tar ställning till aktuella händelser – till exempel utredningen kring Pekka Haavistos (Gröna) agerande i al-Hol-frågan – då han diskuterar ministeransvaret i sin bok.

Jonkka granskar ministeransvaret utgående från den tredelade maktdelningsprincipen. Enligt honom borde man slopa den politiska behandlingen.

– Behandlingen borde ske i normal ordning på samma sätt som man behandlar brottmål. Åtalsprövningen skulle göras av ett rättsligt organ, till exempel riksåklagaren eller justitiekanslern. Det här skulle också klarlägga skillnaden mellan ministerns rättsliga och politiska ansvar.

Enligt Jonkka finns det skäl att reflektera kring huruvida riksrätten överhuvudtaget behövs.

– Är den högre tröskeln för åtal mot ministrar längre ändamålsenlig? Behöver vi en separat domstol som bedömer ministrarnas straffrättsliga ansvar, det vill säga riksrätten?

– Det skulle vara viktigt med tanke på rättsstatsprincipen att skillnaden mellan det politiska och det rättsliga ansvaret klargjordes.

Jonkka betonar ändå att han litar på grundlagsutskottets förmåga att agera icke-partipolitiskt.

– Men är det överhuvudtaget ändamålsenligt att det finns en politisk process mitt i behandlingen av en rättslig fråga. Finns det behov för annat än att brottmålet går genom den rättsliga processen – från förundersökning och åtalsprövning till en allmän domstol?

Artikeln är en redigerad översättning av Yle Uutisets artikel "Ex-oikeuskansleri Jaakko Jonkka haluaa uusia ministerin oikeusvastuun – Eduskunnan suuren salin äänestys rikosepäilyistä on 'luonnotonta'" skriven av Merja Niilola.

Artikeln översattes av Sonja Fredriksson.