Hoppa till huvudinnehåll

Ek i Esbo ska stå kvar, mot markägarens vilja - expert: "Ett skyddat träd har ett värde så länge det lever"

En väldigt gammal och stor ek på en solig sommardag i en skogsmiljö.
En väldigt gammal och stor ek på en solig sommardag i en skogsmiljö. Bild: Yle/ Lukas Rusk Högnäs,Esbo,Noux,ek,träd

I Högnäs i Esbo står en historisk fridlyst ek, som markägaren har försökt bli av med i flera år. Turerna har varit många, men nu har Förvaltningsdomstolen bestämt att trädets skydd inte ska hävas.

Vid slutet av en liten väg står en hög, gammal ek. Den är tilltufsad av väder och vind. Eken har delat sig i början av sitt långa liv så att den fick fyra stammar i stället för en. Två av stammarna har ramlat av så det är bara halva trädet som står kvar. Eken är ändå vid liv, och högt där uppe prasslar löven i vinden.

Tomtägaren Maria Ahlgren suckar.

- Det är frustrerande. Trädet är fult och dessutom farligt. När som helst kan en gren ramla på huset, säger hon.

Hon har försökt bli av med trädet i flera år. Trots att hon äger marken som eken står på får hon inte fälla den, för trädet är skyddat sedan över trettio år tillbaka. Ahlgren säger att hennes farfar år 1988 fick en förfrågan av staden om trädet kan fredas, vilket han gick med på.

Nu klassas det som naturminnesmärke.

Turer via nämnden och domstolen

Turerna kring trädet har varit många. När Ahlgren först begärde att fridlysningen upphör gick miljönämnden i Esbo med på det. Esbo miljöförening överklagade ändå till förvaltningsdomstolen. Där ansåg man att fridlysningen bör fortsätta och ville att nämnden behandlar ärendet på nytt.

I den andra behandlingen förkastade miljönämnden begäran om fridlysning, vilket överklagades av tomtägarna till domstol. Nu har förvaltningsdomstolen förkastat tomtägarnas besvär.

Enligt lagen ska ett naturminnesmärke vara fredat så länge det finns skäl till det, och det anser man att det finns så länge trädet är vid liv. Eken står alltså kvar.

En väldigt gammal och stor ek på en solig sommardag i en skogsmiljö.
Farligt nära husen, tycker markägaren. Viktig för otaliga arter av små organismer, tycker miljövetarna. En väldigt gammal och stor ek på en solig sommardag i en skogsmiljö. Bild: Yle/ Lukas Rusk Högnäs,Esbo,Noux,ek,träd

- Det finns en massa ekar här. Det är inget speciellt med den här, förutom att den är gammal, säger Maria Ahlgren.

Hon har hört motiveringen att det gamla trädet är viktigt för insekter, svampar och andra organismer.

- Noux skogar är helt nära. Småkrypen hittar nog någon annanstans att bo, säger hon.

En skylt som det står "Naturminnesmärke" på med en illustration av en skog. I bakgrunden syns ett träd.
En skylt som det står "Naturminnesmärke" på med en illustration av en skog. I bakgrunden syns ett träd. Bild: Yle/ Lukas Rusk Högnäs,Esbo,Noux,ek,träd

När upphör ett träd att vara fredat? Och hur väljer man ut vilka träd som ska vara fredade? För att ta reda på det ska vi träffa en trädexpert.

Trädet har ett värde ända till slutet

I Bokparken i Kronohagen finns en stor, ihålig, mossig klump. Om klumpen inte var inhägnad skulle den säkert vara en härlig koja eller klätterställning för småttingar i lekparken strax intill. Men det här trädet får man inte skada så länge det är vid liv. Ur klumpen sticker några grenar fram med friska avlånga blad som glittrar i vinden.

Juha Raisio oundersöker löven på ett fridlyst exemplar av knäckepil.
Juha Raisio och knäckepilen. Juha Raisio oundersöker löven på ett fridlyst exemplar av knäckepil. Bild: Yle / Karin Filén träd,Juha Raisio

Det här är en knäckepil som fredades år 1924 när den var ett högt och ståtligt träd. Trädet i dess nuvarande skick är inte mindre värt beskydd, säger Juha Raisio som är trädexpert vid Helsingfors stad.

- Om man har börjat skydda ett träd fortsätter man med det så länge trädet visar minsta tecken till liv. Man slutar inte mitt i, säger han.

Raisio vill inte uttala sig om det specifika fallet med eken i Esbo, men han håller inte med markägaren om att det i skogen finns tillräckligt med ekar där småkrypen kan bo.

- Stora, gamla ihåliga träd är oerhört sällsynta hos oss. Varje individ är viktig. Det kan jag säga med säkerhet.

Inhägnat gammalt mossigt träd.
Fridlyst knäckepil i Bokparken. Inhägnat gammalt mossigt träd. Bild: Yle / Karin Filén träd,fridlysta växter

Om man har ett fint och sällsynt träd på sin tomt och NTM-centralen kommer och vill fridlysa det - kan man då säga nej?

- Jo visst kan man det. Markägarens vilja är alltid det viktigaste i det skedet när man väljer om man ska fridlysa ett träd eller inte.

Fult - eller?

I Högnäs i Esbo står eken kvar, som den har gjort i över fyrahundra år. Den bryr sig inte om att Maria Ahlgren kastar arga blickar på den. Hittar hon inget bra med trädet?

- Nej. Kronan är så högt uppe att det enda vi ser är stammen. Den är murken och ihålig och det finns nog inget vackert med den.

En liten ljusglimt för Ahlgren är att hon säger sig ha fått tillstånd av staden att låta gallra trädet för att göra dess krona mindre tung. Men det får hon bekosta själv.

- Det är frustrerande. Om man har fredat något tycks man inte kunna bli av med det så länge ett endaste blad växer.

Vinden susar i löven som den har gjort i flera hundra år och fåglarna hoppar från gren till gren. Insekterna och svamparna lever sitt eget liv.

Eken står kvar.