Hoppa till huvudinnehåll

Avfallet från sommarstugan får inte köras hem - många stugägare bryter mot lagen utan att inse det

Sopinsamling i Våno i Pargas.
Sopinsamling i Våno i Pargas. Bild: Yle/Johanna Ventus avfallssortering,sopkärl,sopinsamling i våno

Hör du till dem som bryter mot lagen genom att slänga sopor från sommarstugan i hemmets sopkärl? Det har varit förbjudet i många år. På alla håll har systemet inte fungerat så bra som man hade hoppats. Nu planeras en förändring.

Det är kommunerna som har ansvar för det avfall som uppkommer på deras område. Det spelar ingen roll om det handlar om ett stadigvarande hem eller ett fritidsboende.

- Därför är det förbjudet att transportera det till en annan kommun. Om man har stugan i en kommun och bor i annan räknas det med att man transporterar avfall från en kommun till en annan, och det får man inte göra, säger Cristine Perjala som är avfallshanteringschef på Nylands avfallsnämnd.

Enligt nuvarande lag är det därför kommunernas plikt att ta emot och hantera sommarstugornas avfall. Men, de har inte haft en plikt att samla in det.

Det är sommarstugeägarens ansvar att se till att soporna transporteras från stugan till kommunens sophantering.

- Många stugägare har inte ens vetat att de är skyldiga att anlita ett bolag som sköter soptransporterna. Det har funnits ganska många fripassagerare i systemet. Då har det blivit dyrare för dem som har skött det på rätt sätt, säger Christine Perjala.

För tillfället är systemet olika på olika håll i landet

I Nyland har en stor del av kommunerna tagit på sig ansvaret för soptransporterna frivilligt sedan länge.

Så är det också på många håll i skärgårdshavet. Där kommer den nya lagen inte att innebära förändringar i transporterna.

Men på många håll i Österbotten och till exempel på gamla Pargas stads område har kommunen inte ännu ordnat någon sopinsamling.

Om den nya lagen går igenom så som man nu föreslår är det i framtiden företag som utses av kommunen som kommer att samla in soporna.

- Allt beror på vilka lösningar de kommunala avfallshanteringsmyndigheterna kommer fram till. De kan besluta att de privata insamlingskärlen kommunaliseras. Alternativt kan de fatta beslut om att småbåtshamnarna och väglagen kan ordna servicen.
Det kommunala avfallshanteringsbolaget fakturerar då en viss avgift för transporterna direkt till dessa sammanslutningar. Det finns alltså två alternativ, säger Johan Hassel som är avfallshanteringschef på Österbottens avfallsnämnd.

Det nuvarande systemet fungerar inte

I den nya lagen skulle alltså kommunen få ansvar för att antingen samla in soporna direkt från fastigheterna eller erbjuda sopkärl som soporna kan sorteras i.

Det nuvarande systemet där en del kommuner redan gör detta, och andra kommuner låter stugägarna bära ansvaret har inte fungerat så bra som man hade hoppats.

- Vi vet ju alla att om man har en sommarstuga på en viss ort och kanske 30 till 40 kilometer till den stadigvarande bostaden är det ganska otrevligt att köra långa sträckor med soporna, säger Chrisitine Perjala.

Hon säger att de blandavfallskärl som finns missbrukas.

- Det kommer stora mängder avfall dit. Även om det kan finnas en god tanke att man alltid ska transportera sitt avfall till sin stadigvarande bostad, så är det lätt att göra sig av med avfallet på hemvägen.

Men de kommuner som upprätthåller dessa kärl får ingen ersättning för att ta hand om det avfall som hämtas dit från olika håll i landet.

- När de är på kommunens ansvar uppstår det kostnader också för kommunen. Den måste se till att det finns en viss mängd avfallspunkter eller ordna soptransport, säger Christine Perjala.

Hon ser samma problem på rastplatserna längs med våra landsvägar.

- För att det inte ska skräpas ner är det bra ifall ansvaret för hela sophanteringen ges till kommunerna och att de ser till att det finns tillräckligt med platser dit man kan föra sitt avfall.

Cati Huhtala som är invånarservicechef på Sydvästra Finlands avfallsservice hoppas dessutom att den nya lagen skall förbättra återvinningen av stugavfallet.

- Absolut. Om förslaget går igenom så att kommunen får hand om helheten av transporterna har de på annat sätt än förr tillfälle att utveckla också sommarstugeområdenas sorteringsmöjligheter. I lagen finns också striktare krav på till exempel plastinsamlingskärl. För tillfället är de 500 i hela landet. Nu är tanken att antalet ska fördubblas.

Om kommunerna i framtiden ser till att alla fastigheter betalar en avfallshanteringsavgift minskar nyttan av att köra hem sitt stugavfall.

- Om du i varje fall betalar för det. Varför skulle du då köra många hundra kilometer med ditt avfall, frågar Christine Perjala.

- Myndigheterna har då bättre kontroll över att avfallet körs till rätta platser och transporteras vidare till rätta platser.

De som bor nära stugan kan beviljas undantag

Kravet att betala avfallshanteringsavgift för stugan gäller inte riktigt alla.

- Om man bor i samma kommun som man har sommarstuga i kan man ha gemensamt sopkärl med sin stadigvarande bostad. Det gäller om stugan och hemmet ligger nära varandra och det inte finns någon blandavfallsstation mellan dem, säger Chrisine Perjala.

Det är förstås inte många som bor så nära stugan, men de finns.

- I Österbotten finns det faktiskt fritidsstugeägare som kan få undantag från avfallsavgifterna för fritidsbostaden på grund av att de har en kortare väg hem till den fasta bostaden än till närmaste kommunala insamlingskärl. Sådana stugägare finns i Jakobstad, Larsmo, Karleby och några fall i Nykarleby, säger Johan Hassel.

Inom Nylands avfallsnämnds område kan de som bor inom fem kilometer från sommarstugan ha ett gemensamt sopkärl med sin egen fastighet.

- Man kan också ha gemensamt sopkärl med grannarna. Då behöver man inte transportera soporna längre bort, säger Christine Perjala.

Men för alla andra gäller att lämna stugsoporna i samma kommun där de uppstår. Annars bryter man de facto mot två lagar.

Det är nämligen inte bara ett problem att man för soporna över kommungränsen. I de flesta fall är det också fel att göra det själv i egen bil.

- Finland är fullt av lagar och bestämmelser, och alla har inte rätt att transportera avfall. Även om man tycker att det bara är en liten sopsäck som man kör hem borde man i princip ha tillstånd att transportera avfall.