Hoppa till huvudinnehåll

Lärarna försöker lära sig vårens coronaläxa - Inger Damlin: Vi utgår från närundervisning men är beredda att växla snabbt

Inger Damlin
Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, säger att lärarna ser fram emot att öppna dörrarna till skolorna, trots ovissheten. Inger Damlin Bild: Finlands svenska lärarförbund Finlands svenska lärarförbund,inger damlin

Lärarna känner sig tryggare inför hösten än vad de gjorde i våras, bedömer Inger Damlin vid Finlands svenska lärarförbund. Vi vet mera, helt enkelt. Kommunernas lösningar kan se olika ut, beroende på virusläget och hur flexibelt beslutsfattandet är i kommunen, funderar för sin del Utbildningsstyrelsens Kurt Torsell.

En hurudan värld väntar eleverna och lärarna i höst? Ingen vet - annat än att osäkerheten består och det gäller att kunna leva med den.


Inger Damlin säger att lärarna ser fram emot att öppna dörrarna till skolorna, trots ovissheten.

- Vi känner till betydelsen av handhygien och avstånd nu och det är bra, säger hon. Vi utgår ifrån att vi börjar med närundervisning men vi är beredda på att snabbt växla till annat.

Luckor mellan elever uppstår oroväckande snabbt― Inger Damlin, FSL

- Stämningen är tryggare nu, vi har lärt oss mycket sen i våras. Vi vet också var och hur kunskapsluckor uppstår mellan elever, betonar hon.

Lärarna är ändå frustrerade över hur snabbt ojämlikhet uppstår i en klass mellan elever.

Damlin fick också flera kommentarer av lärare i våras om det ohållbara med när- och distansundervisning, samtidigt.

- Det är en omöjlig situation.

Administratörerna behöver också tänka om gällande skolmaten.

- Lärarna behöver alla sina krafter för undervisningen, lärare ska inte dela ut mat. Då skapar vi trötta lärare i våra led, framhåller Damlin.

Kommunerna måste vara lyhörda för snabba beslut i och med coronaviruset― Kurt Torsell, direktör vid Utbildningsstyrelsen

Kurt Torsell är direktör vid Utbildningsstyrelsen.
Kurt Torsell är direktör vid Utbildningsstyrelsen. Kurt Torsell är direktör vid Utbildningsstyrelsen. Direktör,Utbildningsstyrelsen,kurt torsell

Kommunerna är lite olika rustade inför snabba skolbeslut i höst. Mindre kommuner har färre steg att ta för att ändra strategi medan större kommuner, med större organisationer, kan behöva mer tid.

- Mindre kommuner kan få fördelar i att fungera mer flexibelt. Lagen möjliggör olika lösningar i olika skolor, både vad gäller karantän, när- och distansundervisning och hur många som berörs, kommenterar direktör Kurt Torsell vid Utbildningsstyrelsen.

Utsatta elever, skolmaten och tekniken i fokus

Utbildningsstyrelsen har kommit med nya direktiv till kommunerna om skolorna i månadsskiftet juni-juli.

- De elever som behöver särskilt stöd behöver synliggöras, skolmat för alla behöver tryggas, tekniken måste fungera i alla lägen, listar Torsell.

Han betonar att alla parter måste lära sig att leva med osäkerheten och läget med vaccinet. Hur blir läget i Finland, Norden, världen i höst?

- Jag kan inte med säkerhet säga hur situationen ser ut den 15 augusti eller i början av oktober. Därför behöver vi förbereda oss för olika scenarier.

Torsell är nöjd över att lagstiftningen nu har uppdaterats och förändringar kan göras smidigare i skolan. Nu fungerar också samarbetet med hälsovårdsmyndigheterna bättre än tidigare.

- Ansvaret på rektorerna och skoladministratörerna är tungt. Vi väntar oss nog många telefonsamtal i höst.

Torsell gläds över att coronasmittan inte har ökat märkbart i sommar.

- Jag önskar arbetsro i skolorna, en lugn start i höst och en beredskap att ändra på verksamheten ifall smittoläget ändras.

Torsell tycker också det är bra att förskolan upp till årskurs 3 har rätt till närundervisning.

Barn och unga för inte smittan vidare i större utsträckning

Institutet för hälsa och välfärd, THL, bekräftade i somras att barn och unga inte sprider coronasmitta i så hög utsträckning som man befarat. THL och Folkhälsomyndigheten i Sverige gjorde tillsammans en jämförelse mellan Finland och Sverige, som valde olika strategier. Sverige behöll samhället, bland dem skolorna, öppet medan Finland stängde ner både daghem och skolor i våras.

Det förekom ingen betydande skillnad mellan länderna gällande 1-19-åringarna och deras benägenhet att föra covid19 smitta vidare - trots olika strategier.

Flera olika instanser har sagt att det knappast blir aktuellt att stänga ner samhället i samma utsträckning som i våras. Tröskeln ska åtminstone vara hög. Särskilt visavi skolorna, eftersom en stängning inte har bevisad inverkan på coronaspridningen.

Artikeln uppdaterad med morgonens radionyhet kl. 9.59./AS

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes