Hoppa till huvudinnehåll

Utlänningslagen ses över – det ska bli lättare för minderåriga att få sina familjer till Finland

En pojke håller om en flicka och blickar ut mot en äng
Inrikesministeriet granskar nu lagstiftningen om familjeåterföreningar utgående från vad som är bäst för barnet. Bilden är en arkivbild. En pojke håller om en flicka och blickar ut mot en äng Bild: Pixabay/blickpixel vänskap

Inrikesministeriet förbereder en lagändring vars syfte är att slopa de inkomstgränser som i nuläget tillämpas då det besluts om familjeåterförening. Det gäller återföreningar där ett minderårigt barn beviljats uppehållstillstånd i Finland på grund av internationellt skydd.

I nuläget krävs det till exempel att en familj som består av två vuxna och två minderåriga barn har en nettoinkomst på 2 600 euro i månaden för att familjen ska få återförenas i Finland.

Katja Mannerström, chef för samhällsrelationer vid Finlands Flyktinghjälp, tycker att de nuvarande så kallade försörjningsförutsättningarna, eller lättare sagt inkomstgränserna är orimliga.

– De som kommer till Finland är nykomlingar här, de kan inte finska. I de jobb som de får och tar emot krävs det varken fullständiga kunskaper i finska eller svenska, till exempel inom servicebranschen. Den lönenivå som vi har där räcker inte till att kunna få till exempel sin fru och sitt barn till Finland, säger Mannerström.

Regeringen vill slopa inkomstgränserna för återföreningar

De nuvarande inkomstgränserna infördes under regeringen Sipiläs tid år 2016. Då ville regeringen strama åt lagstiftningen för att Finland skulle verka mindre lockande för asylsökande.

Inrikesministeriet granskar nu lagstiftningen om familjeåterföreningar utgående från vad som är bäst för barnet.

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering säger sig vilja främja de mänskliga och grundläggande rättigheterna, samt föra en barn- och familjevänlig politik. Att slopa inkomstgränserna och ta bort andra hinder för familjeåterföreningar är ett led i arbetet för att nå de här målsättningarna.

– En snabb familjeåterförening stöder en framgångsrik integration. Rätten till familjeliv är särskilt viktig för minderåriga asylsökande som har kommit ensamma till landet, säger inrikesminister Maria Ohisalo i inrikesministeriets pressmeddelande från den 15 juli.

Mannerström vid Finlands Flyktinghjälp håller med.

– Vilket som helst barn behöver en vuxen som hen kan lita på, och de vuxna behöver sina barn och vill uppfostra dem. Det är väldigt tragiskt för familjerna att de inte får vara tillsammans, säger Mannerström.

Mannerström säger att speciellt för dem som har stora förväntningar på att få återförenas med sin familj kan det bli stressigt och leda till ångest att familjen inte får komma till Finland.

– Många har väldigt svårt att koncentrera sig på språkstudier eller svårt att göra framtidsplaner. Vi har också sådana som har grova mentala problem, såsom depression och självskada.

Många börjar också jobba istället för att studera, eftersom de vill tjäna pengar för att kunna få sin familj hit, berättar Mannerström.

– Om de till exempel är 18 år gamla och vill ha sin familj hit, kastar de bort sina drömmar om studier och söker genast vilket jobb som helst för att få pengar för att kunna få sin familj till Finland.

Katja Mannerström.
Katja Mannerström är chef för samhällsrelationer vid Finlands Flyktinghjälp. Katja Mannerström. Bild: Privat personporträtt

Mannerström ser inte att den eventuella lagändringen kunde medföra en risk att systemet utnyttjas.

– De som den här eventuella lagändringen gäller är människor som redan har beviljats uppehållstillstånd i Finland, på grund av att de inte har det tryggt i sitt hemland.

– Man kunde tänka sig att om barnen beviljas skydd så borde föräldrarna också kunna beviljas skydd, säger Mannerström.

Inrikesministeriet förbereder nu ärendet och beredningstiden pågår fram till slutet av juni nästa år.

Riksdagen har också krävt att statsrådet utarbetar de lagändringar som behövs för att slopa tillämpningen av inkomstgränserna när det gäller familjeåterföreningar där en person med flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande har ansökt om återföreningen.

Mannerström hoppas att regeringen är ambitiös och slopar inkomstgränserna också för andra grupper än minderåriga barns familjemedlemmar. Med andra grupper syftar hon bland annat på dem som har beviljats asyl i Finland.

– Om regeringen gör det så finns det en realistisk möjlighet för dem som har fått skydd i Finland att få sin familj hit, säger Mannerström.