Hoppa till huvudinnehåll

Journalister på sträckbänken i Hongkong – pressfriheten attackeras

Två kvinnor i munskydd håller upp skyltar där det på engelska står "berfria Hongkong" och "vår tids revolution"
De här unga kvinnorna skulle begå ett allvarligt brott i dagens Hongkong. Deras slogan ”Befria Hongkong, vår tids revolution” har förklarats bryta mot den nya säkerhetslagen. Två kvinnor i munskydd håller upp skyltar där det på engelska står "berfria Hongkong" och "vår tids revolution" Bild: Björn Ådahl / Yle Hongkong

En gnagande oro har spridit sig bland journalisterna i Hongkong. De är rädda för att de ska bli anklagade för att ha brutit mot den strikta säkerhetslagen som Kina har infört i det autonoma territoriet.

Efter flera sömnlösa nätter bestämde sig journalisten Johan Nylander och hans hustru Hanna för att stanna kvar i Hongkong. Rädslan för att Johan skulle råka i klistret hade fått dem att överväga att lämna Hongkong där de har bott i nästan tio år.

- Säkerhetslagen gäller också för alla utländska journalister som jobbar i Hongkong. Det är skrämmande, för straffen är ytterst stränga ifall man blir förklarad skyldig för att ha brutit mot den, konstaterar Johan Nylander via videosamtal från Hongkong.

Svenska Johan Nylander och kollegan Liu Hsiu Wen från Taiwan följde noga med fjolårets antikinesiska demonstrationer
Johan Nylander och kollegan Liu Hsiu Wen från Taiwan följde noga med fjolårets antikinesiska demonstrationer. Nu är Nylander orolig för journalistikens framtid i Hongkong. Svenska Johan Nylander och kollegan Liu Hsiu Wen från Taiwan följde noga med fjolårets antikinesiska demonstrationer Bild: Björn Ådahl / Yle Hongkong,Johan Nylander

Det som gör Nylander speciellt orolig är att lagen inte är entydig. Han säger att den tvärtom är så luddigt formulerad att det inte ens är klart om det längre är tillåtet att till exempel kritisera kommunistpartiet som styr det övriga Kina.

- Lagen påminner om de kinesiska motsvarigheterna. I det övriga Kina har säkerhetslagarna länge använts för att tysta oliktänkare och för att få ett slut på all kritik av makthavarna, konstaterar Nylander som fungerar som tidningen Dagens Industris medarbetare.

Tänkbar massflykt, hotfulla inspektioner

Nylander är ingalunda den enda utländska journalisten som oroas av säkerhetslagen. Bara ett par veckor efter att den trädde i kraft tidigare på sommaren meddelade den amerikanska tidningen New York Times att den för säkerhets skull flyttar en stor del av sin redaktion i Hongkong till Sydkorea.

Journalister står och tittar ut över mängder med människor med paraplyn
De talrika utländska journalisterna som bevakar Hongkong upplever att de är försatta i en svår situation. En del av dem förmodas lämna territoriet. Journalister står och tittar ut över mängder med människor med paraplyn Bild: Björn Ådahl / Yle Hongkong,journalister

Nylander berättar att också många andra västerländska massmedieföretag har utarbetat planer för att i snabb ordning flytta sina redaktioner från Hongkong till andra platser i Ostasien. Alla utländska journalister som han har pratat med hyser likadana farhågor om lagen som han.

- Det beror bland annat på att säkerhetspoliser från Kina nu för första gången fritt får fungera i Hongkong. De har rätt att utan särskilt tillstånd inspektera redaktionerna och kräva att få reda på journalisternas källor, förklarar han.

Nylander förutspår att lagen innebär att Hongkong förlorar sin ställning som en av de viktigaste baserna för utländska massmedier i Asien. I och med att den förra brittiska kolonin är ett ledande finanscentrum har den länge varit attraktiv för massmedier från hela världen.

Enhetlig fördömelse, dyster framtid

Också de lokala journalisterna är förfärade. I en gallup som gjordes av Hongkongs journalistförbund konstaterade hela 98 procent av medlemmarna att de motsätter sig säkerhetslagen.

Drygt 90 procent befarar att lagen äventyrar journalisternas säkerhet, medan nästan 90 procent anser att lagen på ett märkbart sätt försvagar yttrandefriheten. En lika stor andel räknar med att massmedieföretagen blir straffade ifall de behandlar frågor som är känsliga för kommunistpartiet.

- Självcensuren blir säkert ännu mer omfattande än den har varit. Säkerhetslagarna medför speciellt svåra utmaningar för journalisterna, kommenterar förbundets ordförande Chris Yeung.

Demonstranter i Hongkong bär brittiska flaggor
Innan säkerhetslagen trädde i kraft var det vanligt att se demonstranter bära Storbritanniens eller USA:s flaggor. Nu skulle det vara dumdristigt att göra det. Demonstranter i Hongkong bär brittiska flaggor Bild: Björn Ådahl / Yle Hongkong,protester

Yeung beklagar att Hongkongs ledning inte har gått med på att entydigt garantera att journalisterna också i fortsättningen får framföra kritik utan att löpa risk för att bli häktade. Det bidrar till att göra allt fler journalister försiktiga och medgörliga.

Farlig app, nödvändig städning

Nylander berättar att säkerhetslagen redan har förändrat journalisternas vanor. Förr var det till exempel vanligt att de använde den kinesiska appen WeChat som på många sätt är bättre och behändigare än den närmaste motsvarigheten i väst, WhatsApp.

- Alla mina bekanta har slutat att använda WeChat. I och med att appen är kinesisk är det klart att kommunistpartiet när som helst kan öppna ens konto och få reda på bland annat alla ens kontakter, säger han.

Poliser i svarta kläder och hjälmar håller i en skylt som varnar för tårgas
Polisens befogenheter har ökat betydligt efter att säkerhetslagen infördes. Majoriteten av Hongkongborna anser att polisen redan har använt olagligt hårdhänta metoder för att kväsa protester. Poliser i svarta kläder och hjälmar håller i en skylt som varnar för tårgas Bild: Björn Ådahl / Yle Hongkong,demonstrationer,protester,poliser

Nylander har överlag städat upp sina sociala mediekonton. Han har också hört flera kolleger berätta att de har slutat att använda Facebook.

- Dessutom är det inte bara journalisterna och demokratiaktivisterna som är oroade. Det är som om en blöt filt av ångest skulle ligga över hela Hongkong, konstaterar han.

Provokativ tanke, kluriga demonstranter

Hongkongs ledning har förklarat att ett av målen med säkerhetslagen är att få ett slut på de ofta våldsamma, antikinesiska demonstrationerna som lamslog Hongkong i mer än sex månader i fjol. En minoritet av demonstranterna förargade Kina genom att stöda tanken på att Hongkong förklarar sig självständigt.

Nylander tror ändå inte att lagen avskräcker Hongkongborna från att fortsätta att protestera. Han påpekar att småskaliga demonstrationer har ordnats också efter att lagen trädde i kraft.

- De som vill protestera mot lagen och Kina har visat att de kan utmana myndigheterna med sin kreativitet. De har till exempel haft med sig banderoller och affischer utan någon text, men alla som ser dem vet vad de står för, säger han.

En kvinna demonstrerar i en utstyrsel i svart och bär på en kedja på vita plastbollar på rad som hänger efter henne
Kreativa demonstranter kan framföra sin åsikt utan att säga något. På så sätt kan de kringgå den nya lagen. En kvinna demonstrerar i en utstyrsel i svart och bär på en kedja på vita plastbollar på rad som hänger efter henne Bild: Björn Ådahl / Yle Hongkong,demonstrationer,protester

Nylander har också sett ny graffiti i centrum av Hongkong. En av dem bestod av den första strofen i Kinas nationalsång.

- Stå upp, ni folk som vägrar vara slavar, stod det på väggen. Alla förstår vad graffitin hänvisar till, men det kan inte anses vara ett brott att citera nationalsången, konstaterar han.