Hoppa till huvudinnehåll

Unicef varnar för coronapandemins följder för världens barn – nästan 130 000 barn under fem år kan dö till följd av undernäring

Ett undernärt barn får vård på en hälsocentral i Yemen.
Ett undernärt barn vårdas på en hälsovårdsstation i Jemen 5.7. Ett undernärt barn får vård på en hälsocentral i Yemen. Bild: Essa Ahmed / AFP hungersnöd,undernäring,Jemen

Coronapandemin kan bli ödesdiger för miljontals barn, förutspår FN:s barnorganisation Unicef. Den ekonomiska och sociala kris coronapandemin ger upphov till kommer att resultera i att nästan sju miljoner fler barns tillväxt bromsas till följd av undernäring.

Redan före coronapandemin uppskattades det att tillväxtkurvan hos 47 miljoner barn under fem år var någorlunda eller allvarligt bromsad. De flesta av de barnen finns i Subsahariska Afrika eller sydöstra Asien.

Unicef varnar för att coronapandemin kan ha en "generationsöverskridande effekt" för hälsan hos miljontals människor. Det på grund av att distributionen av det humanitära biståndet störs av nedstängda samhällen och avbrutna handelsvägar.

Dessutom varnar Unicef för att så många som 128 605 barn under fem år riskerar att dö till följd av undernäring i år.

Att tillväxten bromsas eller stannar av är en livsfarlig form av undernäring, där barnet blir alldeles för magert och svagt.

Fattigdom och rädsla för coronaviruset förvärrar situationen

Enligt Unicefs generaldirektör Henrietta Fore har fattigdomen hos barnfamiljer ökat och livsmedelsförsörjningen försvagats under pandemin.

Dessutom har coronasituationen brutit produktionskedjan för livsmedel, vilket resulterat i höjda priser och försvårat möjligheterna till humanitär hjälp i form av mat, menar hon.

Pandemin antas också leda till en rad andra problem vad beträffar näring. Bland dem nämns kortväxthet, brist på spårämnen, men också övervikt.

Rädsla för att smittas och brist på sjukvårdsmateriel har inverkat negativt på situationen för barnen, eftersom föräldrarna inte vågat uppsöka sjukhus för vård av sina barn under pandemin.

Unicef uppskattar att organisationer som arbetar med humanitär hjälp behöver 2,4 miljarder dollar i tilläggsfinansiering, och det å det snaraste.