Hoppa till huvudinnehåll

Världens vandringsfiskbestånd har krympt tre fjärdedelar sedan 70-talet - läget ännu mer kritiskt i Europa

Öringar
Till exempel öringar söker sig upp tillbaka till sina hemknutar för att leka. De kan stoppas av barriärer på vägen upp. Öringar Bild: Henrik Kettunen laxöring,öring

Förekomsten av vandringsfiskar har i genomsnitt minskat med ungefär 76 procent under de senaste 50 åren, visar en färsk rapport. Om man riktar förstoringsglaset mot Europa ser man att situationen är ännu allvarligare, där är motsvarande siffra 93 procent.

I rapporten framkommer det att Europa har flest sjöar med olika sorters barriärer som hindrar vandringsfiskarna från att ta sig till sina livsmiljöer.

Den omfattande rapporten har analyserat vandringsfiskbeståndens utveckling under perioden 1970 till 2016 utifrån material från The Living Planet Database.

- Vi räknar liknande index för flera länder och för flera vattenlevande djurarter och ekosystem. Den genomsnittliga nedgången på 76 procent är den brantaste som vi har noterat, säger Stefanie Deinet från Zoological Society of London (ZSL).

Finland är tyvärr inget undantag i den världsomspännande trenden med allt färre vandringsfiskar, uppger Matti Ovaska som är sakkunnig på WWF.

WWF, World Fish Migration Foundation, Zoological Society of London (ZSL), Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och organisationen The Nature Conservancy står bakom rapporten.

Dammar stoppar fiskarna

Vandringsfiskarna minskar av flera orsaker, men en stor orsak är de barriärer som människan byggt vid vattendrag, till exempel dammar eller vägtrummor. De hindrar fiskarna från att ta sig upp till längs vattendragen till sina lekplatser.

Vandringsfiskar föds i strömvatten, tillbringar uppväxttiden i havet eller i insjöar och vandrar därefter tillbaka till det vattendrag där de föddes för att leka. Till exempel laxar, öringar och ålar är vandringsfiskar.

Kolme poikaa pyörien päällä katselemassa Isohaaran voimalaitoksen kuohuja
Det behövs fiskevägar runt kraftverk för att fiskarna ska kunna ta sig till sina lekplatser. Kolme poikaa pyörien päällä katselemassa Isohaaran voimalaitoksen kuohuja Bild: Laura Valta / Yle Isohaara Power Plant,vattenkraft,vattenkraftverk,Keminmaa,elproduktion

Enligt rapporten flödar bara 37 procent av världens stora floder fritt, och det är ofta frågan om floder som är belägna på avlägsna platser.

Utöver de fysiska hindren så har även miljöförstöring såsom föroreningar skadat fiskarna. Också klimatförändringen får bestånden att krympa. När klimatet blir varmare rubbas bland annat tidpunkten för vandringen, fiskens reproduktionsförmåga och problem i tillgången på mat kan uppstå.

En annan faktor är överfiske.

I den färska rapporten framkommer det att de trytande vandringsfiskbestånden hotar miljoner människors chans till mat och uppehälle.

Politiska åtgärder kan rädda bestånden

Men det finns ännu en chans att rädda vandringsfiskbestånden genom politiska och praktiska lösningar och undersökningar, säger krafterna bakom rapporten.

I Europa, där vandringsfiskarna minskat dramatiskt, finns redan ramdirektiv för vattendrag som skulle kunna hjälpa vandringsfiskbestånden, skriver WWF.

EU-kommissionen har också en biodiversitetsstrategi som har som målsättning att avlägsna hinder från 25 000 kilometer vattendrag i Europa före år 2030.

–  I praktiken innebär det att dammar och andra barriärer, som hindrar vandringsfiskarna från att ta sig fram, borde tas bort eller så borde det byggas tillräckligt stora och fungerande fiskevägar förbi dem. Framför allt måste vi genom lagstiftning se till att vandringfiskbestånden läge inte förvärras ytterligare av nya vattenkraftprojekt eller andra åtgärder som förstör vattenmiljö, säger Ovaska.

Enligt honom har man under de senaste tio åren också i Finland gjort viktiga politiska linjedragningar för att skydda vandringsfiskbestånden.

Källa: The Living Planet Index (LPI) for Migratory Freshwater Fish, WWF, STT

Läs också