Hoppa till huvudinnehåll

Esbo raderar läkemedelslistor som patienten lagligt har rätt till: "Om man gör vårdanteckningar, varför förstörs de?"

En lista på mediciner.
Så här ser de dagliga läkemedelslistorna ut som Esbo förstör. Dokumentet fotograferades av tipsgivare under ett sjukhusbesök. Sjukhuset nekade senare personen dessa dokument. En lista på mediciner. Bild: Privat Esbo sjukhus,läkemedel

Esbo raderar dagliga läkemedelslistor med hänvisning till datasäkerhet och att man inte vill upprätthålla pappersarkiv. Patienten har ändå rätt att få tillgång till dylika dokument på begäran, uppger regionförvaltningsverket. "Inget stort problem", säger Esbo sjukhus överläkare.

Yle Huvudstadsregionen fick ett tips av en person som begärt Esbo sjukhus om dagliga läkemedelslistor, som berättar vilka mediciner hen fått då hen vårdats vid Esbo sjukhus.

Personen berättar att hen nekades dokumenten av sjukhuset med motiveringen att dokumenten förstörs och att patientdatasystemet Lifecare inte ger tillgång till dem i efterhand.

Hen fick vänta dryga två månader på beskedet.

- Listorna som skötarna använder går inte att få ut ur systemet. Men vi kan ge ut dokument om vilka mediciner som ordinerats till patienten, bekräftar Roope Leppänen, överläkare vid Esbo sjukhus.

Patienten har rätt till alla dokument. Det är utgångspunkten― Anne Hiiri, regionförvaltningsverket

Skillnaden mellan de dagliga läkemedelslistorna och listan på ordinerade mediciner är att den tidigare visar exakt vilken tid patienten fått en viss medicin under en viss dag, och därmed också vilka mediciner som getts samtidigt.

- Jag är faktiskt själv lite förbluffad över att vi inte får ut dokumenten. Tietoevry, som tillverkat systemet, har lovat att funktionen ska läggas till i nästa uppdatering, säger Leppänen.

henkilökuva
- Det här är inget stort problem, snarare en fadäs, säger överläkare Roope Leppänen vid Esbo sjukhus. henkilökuva Bild: Esa Syväkuru / YLE Esbo sjukhus

"Om man gör vårdanteckningar, varför förstörs de?"

I Finland har en patient rätt till alla dokument som handlar om hens vård.

- Endast i undantagsfall kan man begränsa den här rätten, till exempel om informationen i dokumenten kan skada patienten. Det kan bland annat handla om patienter inom psykvården, säger Anne Hiiri, överläkare vid Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Då Yle Huvudstadsregionen beskriver situationen vid Esbo sjukhus till Hiiri säger hon att hon inte kan kommentera det enskilda fallet i detalj - men tycker att det i princip låter konstigt.

- Om man gör anteckningar om patientens vård, varför förstörs de då?

Så såna här läkemedelslistor är information som patienten har rätt till?

- Jo, så är det. Patienten har rätt till alla dokument. Det är utgångspunkten, säger Hiiri.

- Det här är inget stort problem. Snarare en fadäs, lite beklagligt är det, säger Leppänen från Esbo sjukhus.

Många ärenden handlar i huvudsak om andra problem, men sen
framkommer det att patienten inte fått dokument som hen bett om inom rimlig tid
― Anne Hiiri, regionförvaltningsverket

Tietoevry: "Esbo stad förstör dokumenten"

- Jag redde ut det här med Tietoevry. Dokumenten förstörs för att skötaren inte ska använda fel dags lista av misstag, säger Leppänen.

Ett e-postmeddelande till Tietoevry avslöjar ändå att det handlar om Esbo stads linje om att förstöra dokumenten.

- Inga uppgifter om patientens mediciner raderas ur Lifecare. Esbo stad förstör den utskrivna dagliga läkemedelslistan av patientsäkerhetsskäl. I den versionen av systemet som används på Esbo sjukhus går listan inte att få ut i efterhand, skriver kommunikationsdirektör Kia Haring från Tietoevry.

Ett till e-postmeddelande till överläkare Leppänen vid Esbo sjukhus bekräftar att så faktiskt är fallet.

- Utskriften förstörs av säkerhetsskäl. Hälsovården blir i allmänhet hela tiden mer digital, då behöver vi ha allt färre pappersarkiv.

Leppänen menar att informationen finns i datasystemet, och kan fås ut vid behov.

- Den finns i ett annat format. Även information om läkemedel som ges endast vid behov antecknas i patientjournalen.

Uuden Espoon sairaalan pääovi
Esbo sjukhus öppnades år 2017. Uuden Espoon sairaalan pääovi Bild: Yle / Sini Liimatainen sjukhus

Ifall en övervakande myndighet som t.ex. regionförvaltningsverket eller Valvira undersöker ett klagomål om er vård, kan de få tillgång till de här uppgifterna?

- Vi kan få ut informationen ur systemet till myndigheterna, säger Leppänen.

- I den senaste versionen av Lifecare kommer det att vara möjligt att gå igenom vilka läkemedel som givits till patienten, säger Haring från Tietoevry.

Många klagomål om sjukhus som inte ger dokument

Överläkare Hiiri från regionförvaltningsverket säger att det är vanligt att folk klagar om att de inte fått se sina patientuppgifter.

- Många ärenden handlar i huvudsak om andra problem, men sen
framkommer det i förklaringen att patienten inte fått dokument som hen bett om inom rimlig tid.

Hur lång är då en rimlig tid? Två veckor till en månad, säger Hiiri.

- Men det är inte lag. Under semestertid kan det förstås ta längre.

Läs också