Hoppa till huvudinnehåll

Drottningberg ska snyggas upp - oklart hurdant lov arbetena kräver

Drottningberg i Hangö, ett stort berg i Östra hamnen.
Det ska byggas hus på området invid berget och bergväggen måste putsas upp. Drottningberg i Hangö, ett stort berg i Östra hamnen. Bild: Yle/Marica Hildén sommarbild från västnyland

Det är fortfarande inte helt klart hur bergväggen vid Drottningberg i Hangö ska förstärkas och vilka lov det kräver.

Det ska byggas hus på området invid berget och bergväggen måste putsas upp så att klippblock inte kan falla ner och skada hus och människor.

Hangö har för avsikt att reservera 250 000 euro för arbetena, men projektet har dragit ut på tiden.

Först gick ett företag i konkurs och arbeten blev på hälft. Och på våren gjorde coronapandemin beslutsprocesserna långsamma.

Nu står det dessutom klart att projektet kanske inte kan klassas som marktäktsarbeten, utan kan kräva sådan lov som kallas tillstånd för miljöåtgärder.

Inget litet jobb

Bergväggen är 150 meter lång och som mest 13 meter hög.

Förstärkningen gäller en 120 meter lång del av väggen. Det handlar om omfattande arbeten som görs i flera etapper:

1. Träd och växter tas bort så det blir möjligt att jobba med bergväggen.

2. Väggen grovputsas så att lösa klippblock skakas ner och annat stenmaterial tas bort. Sedan tvättas väggen.

3. Efter rensning ska bergväggen förstärkas.

Man kan antingen bulta bergväggen och belägga den med nät där det behövs.

Bilder som visar hur en bergvägg kan se ut när den behandlats så att stenblock inte faller ner.
Bilder som visar hur en bergvägg kan se ut när den behandlats så att stenblock inte faller ner. Bild: Rockplan / Hangö stad berg,Hangö,Skyddsnät,drottningberg

Eller så kan man schakta eller såga avsatser i berget.

Om man bygger avsatser sänks de bestående väggarnas höjd till fem till sex meter.
Mellanavsatsen är flera meter djup.

Bild som visar hur en bergvägg kan se ut när den behandlats så att stenblock inte faller ner.
Bild som visar hur en bergvägg kan se ut när den behandlats så att stenblock inte faller ner. Bild: Rockplan / Hangö stad berg,Hangö,avsats

Det är också oklart vilka lov som krävs för de här arbetena. Enligt statliga myndigheter kan det behövas ett tillstånd för miljöåtgärder och inte marktäktslov som staden tidigare tänkt.

Nämnden: Bultar och nät kräver inte miljötillstånd

Miljönämnden i Hangö har diskuterat frågan. Nämnden anser att metoden där man bultar och belägger bergväggen med nät inte kräver tillstånd för miljöåtgärder.

Metoden där man sågar eller schaktar avsatser kräver däremot miljölov.

Nämnden konstaterar också att det är alldeles nödvändigt att slutföra de arbeten som blivit på hälft och göra bergväggen trygg.