Hoppa till huvudinnehåll

Snart är Söderlångvik gård färdigrenoverad

I maj nästa år öppnar gården igen.

Söderlångvik gård med sin lysande vita rappning, sina kolonner och balustrader för tankarna till Grekland och det gamla Romarriket. Nu är gården snart återställd till sin forna glans.

Karaktärsbyggnaden på Söderlångvik gård fick sitt nuvarande utseende under mitten av 1930-talet. Då rappade man det gamla 1800-tals stockhuset vitt och byggde en andra våning.

År 1938, då man byggde husets två flyglar, skedde den senaste grundliga renoveringen.

Efter att ha stått i regn och vind i många år behövde huset grundrenoveras och i april förra året satte man igång med miljonprojektet.

Nu har man bytt ut stockarna bakom rappningen och rappat huset igen.

Man har också lagt om flyglarnas platta tak och gjort om balustraderna, alltså räcket längs takkanten.

Framsidan av Söderlångvik herrgård, byggarbete pågår framför huset.Den stora vita huvudbyggnaden på söderlångvik gård omgiven av byggställningen och med den vita rappningen nerknackad på flyglarna så att den gråröda tegelväggen är blottad.
Så här ser huvudbyggnaden ut i juli 2020 och så här såg det ut i april 2019 då renoveringen nyligen kommit igång. Ta tag i mitten av bilden och dra åt sidan för att jämföra bilderna! Bild: Andrea Wiklund/Yle, Amanda Vikman/Yle

- Inomhus har vi gått igenom alla ytor samt vissa delar av golven som krävt lite djupare renovering, berättar gårdens förvaltare Mikael Jensen.

Nu är det bara små detaljer kvar att fixa innan gården är färdig för besökare igen.

- Just nu håller vi på och målar fönsterbågarna utifrån. Inne ska också några detaljer fixas, och sedan ska möblerna och konsten in i huset igen.

Planteringarna och gångarna kring huset ska också piffas upp.

Gamla hus kan bjuda på överraskningar

- Det är alltid spännande då man börjar renovera gamla hus, man vet aldrig vad man hittar bakom första plankan. Och det är oftast inte positiva överraskningar det handlar om.

Genom att ta prover från väggarna och utföra fuktmätningar förberedde man sig ändå för renoveringen. Enligt Jensen stötte man inte på några större överraskningar.

I dag är det föreningen Konstsamfundet som äger gården. Byggnaden har sedan 1965 fungerat som museum för Amos Andersons privata konstsamling. Den består av 250 konstverk och många åboländska målare finns representerade, till exempel Edwin Lyden, Aarne Niinivirta, Teodor Schalin och Felix Nylund.

Huset kommer att få tillbaka sin ursprungliga charm och inredningen inspireras av 1940-talet.

- Det är inte helt lätt att hitta rätt material för inredningen. På ritningarna från renoveringen på 30-talet stod det precis vilken nummer på muraltapeten från Tammerfors tapetfabrik det var, men det hjälper inte då tapeten inte tillverkas längre.

Som tur lyckades man hitta tapeter från 30-40 talet i Sverige, som passar in i huset.

En man klädd i vitrutig skjorta ser in i kameran.
Mikael Jensen En man klädd i vitrutig skjorta ser in i kameran. Bild: Andrea Wiklund/Yle Söderlångvik herrgård,Söderlångvik,mikael jensen

Man har försökt använda gamla metoder för att huset ska se så autentiskt ut som möjligt. Men man vill ändå försäkra sig om att huset hålls i skick i många år framöver.

I renoveringen har man exempelvis undvikit plastmaterial som inte andas, och rappningen som tidigare hade för täta material är nu bättre anpassad.

- Nu ska huset nog hålla en bra tid framöver, men vi måste också se efter huset och reparera genast ifall det uppkommer några problem.

Det var ursprungligen tänkt att renoveringen skulle vara färdig i höst, men istället öppnas gården igen i maj 2021.

På gårdens garage finns fyra karyatider som ursprungligen satt på Svenska Teatern i Helsingfors, innan teatern restaurerades år 1935.