Hoppa till huvudinnehåll

Yle-enkät: Haavisto har starkt stöd inom De gröna - brottsmisstankarna har inte minskat på populariteten

Pekka Haavisto intervjuas utanför Ständerhuset.
En del av enkätens respondenter säger att de väntar på resultatet av brottsutredningen innan de slår fast sin ståndpunkt gällande Haavistos kandidatur i presidentvalet. Pekka Haavisto intervjuas utanför Ständerhuset. Bild: Petteri Bülow / Yle coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,Regeringen Marin,statsrådet,Ständerhuset,Pekka Haavisto,utrikesminister,Finlands utrikesminister

En del av de svarande väntar på resultatet av brottsutredningen innan de slår fast sin ståndpunkt gällande Haavistos kandidatur i presidentvalet.

De gröna beslutsfattarna har högt förtroende för utrikesminister Pekka Haavisto, visar en undersökning som Yle låtit göra. Haavisto får trots brottsmisstankar alla respondenters förtroende.

Brottsmisstankarna har inte smutsat ner partiets syn på Haavisto. Enligt dem är han en oskyldig man tills det att något annat har bevisats.

Centralkriminalpolisen har utrett Haavistos agerande gällande återbördandet av finländarna i flyktinglägret al-Hol.

Haavisto misstänks för att ha försökt flytta den konsulära chefen Pasi Tuominen till ett annat uppdrag på grund av meningsskiljaktigheter i ärendet. Pasi Tuominen vägrade att främja återhämtandet av barn till Finland i enlighet med Haavistos instruktioner.

En förundersökning om Haavistos ministeransvarighet blev klar i början av juli och grundlagsutskottet kommer att behandla ärendet genast när de återvänder i september.

De som svarat på Yles undersökning tycker att det är bra att ärendet undersöks noggrant, så att inga tvivel stannar kvar som en skugga över Haavisto. Kanske man redan blickar mot nästa presidentval om fyra år.

Yles enkät skickades till 74 ledamöter i De grönas riksdagsgrupp, partistyrelse och partifullmäktiges medlemmar. Av dem svarade nästan 60 procent, 43 stycken, på enkäten.

Krav på att Haavisto ställer upp, men vill han det själv?

Haavisto dyrkas i gudomliga mått bland De gröna. Över 80 procent av dem som svarade på enkäten vill att Haavisto ska ställa upp i presidentvalet 2024.

Haavisto har redan varit De grönas presidentkandidat två gånger - kanske det är tredje gången gillt som gäller?

De gröna beslutsfattarna berömmer Haavistos utrikespolitiska kunnande och hans personliga egenskaper. Han anses ha rätt kompetens för presidentposten.

De svarande påpekar också att Haavisto har samlat på sig många betydelsefulla kontakter i sitt arbete med konflikthantering och som utrikesminister. Republikens president leder Finlands utrikespolitik i samarbete med regeringen.

Man kan inte hitta en mer kunnig och internationellt känd och erkänd fredsmedlare och diplomat än Haavisto i detta land. Haavisto är oerhört passande och kompetent för rollen som president.
― En av respondenterna

Men det finns också de som tycker annorlunda. Ungefär en femtedel av de svarande sa att de inte längre vill se Haavisto som partiets presidentkandidat eller att de fortfarande funderar på sin åsikt i frågan.

Anledningarna till deras tvivel sägs vara brottsutredningen, att man vill se en kvinnlig presidentkandidat eller Haavistos ålder. Om fyra år är Haavisto 66 år gammal.

Det beror på, om Haavisto själv är intresserad av kandidaturen. Han börjar redan vara i pensionsåldern. Jag skulle själv önska att presidenten i Finland inte skulle vara i pensionsåldern.― En av respondenterna

Enligt tidningen Maaseudun Tulevaisuus presidentundersökning har statsminister Sanna Marins popularitet stigit till att närma sig Haavistos.

Ohisalo får beröm för sin krishantering, även om De grönas sakfrågor hamnat i skymundan

Enligt undersökningen har Maria Ohisalo, som tog över ledningen för De gröna för ett år sedan, en exceptionellt stark ställning i partiet.

Nästan 80 procent av De gröna beslutsfattarna ger Ohisalos arbete antingen utmärkt (10) eller berömligt (9) i omdöme.

Om en partiledare vill behålla makten bör hen få igenom partiets viktiga frågor i politiken och offentligheten och hålla partifältet nöjt genom att hålla kontakt.

De svarande berömmer Ohisalos verksamhet både som minister och som partiledare. Hon anses ha skött sina uppgifter som inrikesminister och ordförande strålande i en svår tid och dessutom hållit god och aktiv kontakt med partiet.

Många gröna beslutsfattare påpekar det faktum att Ohisalo genast blev partiledare och minister under sin första mandatperiod i riksdagen.


Maria är en skarp, intelligent och karismatisk partiledare som börjar visa riktiga statskvinnoaktiga drag. Hon har skött sina uppgifter som ordförande och minister i en exceptionellt svår politisk situation. Jag hoppas på fler som Ohisalo till alla andra partier också!
― En av respondenterna

Men bland De gröna finns också sådana som tycker att Ohisalos arbete kunde vara bättre. De som gav omdömet tillfredsställande (7) eller lägre tycker att coronaviruset tagit allt för mycket fokus och att De grönas mål kommit i skymundan.

Så gjordes undersökningen

En nätenkät skickades till De grönas riksdagsgrupp, partistyrelse och partifullmäktiges medlemmar i juli.

Av de 74 gröna beslutsfattarna svarade 43.

Svarsfrekvensen på undersökningen är 58 procent.

Frågeformuläret besvarades anonymt.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel, skriven av Terhi Toivonen. Översättningen till svenska gjordes av Evelina Kulp.