Hoppa till huvudinnehåll

Österbottniska skolor förbereder sig för ett annorlunda skolår: ”Vi har bättre förutsättningar än förra gången”

En tom skolkorridor.
Många elever inleder det nya skolåret nästa vecka. En tom skolkorridor. Bild: Silja Viitala / Yle vår,maj,2020,Helsingfors,Finland,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,undantagstillstånd,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,pandemier,epidemier,smittsamma sjukdomar,beredskapslag,skolor,skolelever,grundskolan,grundskolans lågstadium,grundskolans högstadium,Grundskolor och gymnasier,utbildning,klassrumsundervisning,lågstadiet,First grade,skolbyggnader,barn (åldersgrupper),skolmobbning

Nästa vecka inleds det nya läsåret i många kommuner. Säkerhetsavstånd och desinfektionsmedel kommer att vara en del av den nya vardagen. Dessutom ska skolorna vara förberedda på att gå över till distansundervisning om det krävs.

Monica Holmgård är rektor på Sundby skola i Pedersöre. Hon berättar att elevgrupperna kommer att hållas åtskilt under skoldagen.

Bland annat har man ordnat så att årskurserna 1–2 använder en ingång till byggnaden och årskurserna 3–6 en annan. Grupperna kommer inte heller att ha mer kontakt med varandra än nödvändigt.

– Så att vi så långt som möjligt vet vem som har vilken lärare när och vem som har träffat vem, säger Holmgård.

Lärmiljöer finns det gott om. Men barn är sociala varelser, så det är klart att vi får påminna om att hålla avstånd.― Rektor Monica Holmgård

Enligt Holmgård har Sundby skola goda förutsättningar att hålla säkerhetsavstånd. Skolgården är stor och i närheten finns också en skog.

– Lärmiljöer finns det gott om. Men barn är sociala varelser och dras till varandra, så det är klart att vi får påminna om att hålla avstånd.

Holmgård säger att man har övat på distansundervisning under våren och vet vad som krävs ifall det skulle bli aktuellt.

– Vi har bättre förutsättningar än förra gången. Men vi hoppas att vi åtminstone får börja med närundervisning.

Undervisningen mer digitaliserad

Nyligen uppdaterade Institutet för hälsa och välfärd THL och Undervisnings- och kulturministeriet sina rekommendationer för skolor och daghem inför det nya skolåret. Grundtanken i rekommendationerna är mer utrymme och mindre kontakt.

Det finns även en del mer specifika rekommendationer, vilket glädjer Teresia Tötterman-Engström, som är direktör för bildningsväsendet i Nykarleby.

– Jag upplever att de anvisningar som kommit nu är tydligare än de i våras.

Skolelev i grön huvtröja sitter vid en dator.
Undervisningen har blivit mer digitaliserad till följd av coronaepidemin. Skolelev i grön huvtröja sitter vid en dator. Bild: Petteri Juuti / Yle distansundervisning,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland

Tötterman-Engström berättar att man strävar efter att skapa trygga förutsättningar för närundervisning. Ifall coronaläget förvärras har man beredskap att övergå till avvikande undervisningsarrangemang.

Enligt Tötterman-Engström har undervisningen blivit mer digitaliserad efter vårens distansstudier. Hon säger att det är något man kommer att fortsätta med, oberoende av hur undervisningen i praktiken ordnas.

– Både elevernas och lärarnas kunskaper har utvecklats, så den biten fortsätter vi med.

Kommunikationen med hemmen viktig

Tötterman-Engström poängterar att det måste finnas tydliga riktlinjer för hur kommunikationen med hemmen ska skötas ifall man går över till distansundervisning.

Hon säger att man har med sig många lärdomar från våren. Man har också fått tydliga direktiv om kommunikationen av Utbildningsstyrelsen.

Jag ser fram emot att ha en skola som är öppen, och jag hoppas att eleverna känner sig trygga då de kommer till skolan.― Bildningsdirektör Teresia Tötterman-Engström

Om det blir aktuellt med distansundervisning ska utbildningsanordnaren också se till att alla elever har tillgång till digitala verktyg och digitalt material.

– De förutsättningarna hade vi redan i kommunen. Där har vi ett bra underlag från våren, säger Tötterman-Engström.

Hon hoppas att också vårdnadshavarna upplever att skolorna har beredskap och erfarenheter från våren som gör att de kan skapa förutsättningar för en bra skolstart.

– Jag ser fram emot att ha en skola som är öppen, och jag hoppas att eleverna känner sig trygga då de kommer till skolan.