Hoppa till huvudinnehåll

Finnwatch: Förmögna finländare verkar gärna skriva sig i skatteparadis - ny skatt får stöd av sossarna

Skatteparadis
Svårt för Finland att beskatta vinster i skatteparadis. Skatteparadis Bild: Mostphotos skatteparadis,skatteplanering,skatteflykt,Offshore

Förmögna finländare är oftare än andra benägna att bosätta sig i skatteparadis, visar en rapport från medborgarorganisationen Finnwatch. Det handlar sannolikt om skatteplanering, slår organisationen fast.

Personer med kapitalinkomster på över 50 000 euro per år flyttar oftare än andra till skatteparadis, det vill säga till länder där man kan undgå att betala skatt på försäljningsintäkter till finska staten.

Under åren 2014-2018 kunde Finnwatch iaktta en flyttrörelse bland förmögna personer till länder som Portugal, Schweiz, Luxemburg och Singapore.

Enligt Saara Hietanen, skatteexpert på Finnwatch, är det 3 till 10 gånger vanligare att rika flyttar till de här länderna än andra finländare.

Förmögna personer föredrar länder där försäljningsvinster inte beskattas alls eller som på annat sätt lockar inflyttare med olika slags skattelättnader.

Finland går miste om skatteintäkter

- När egendom, som ursprungligen genererats i Finland, säljs efter att ägaren bosatt sig i ett skatteparadis, går Finland miste om skatteintäkter, påpekar Hietanen.

De här kryphålen i skatteuppbådet försätter de skattepliktiga i en ojämlik situation och främjar en skadlig skattekonkurrens mellan länderna, säger hon.

- Det är närmast personer med en stor placeringsförmögenhet som kan dra nytta av att emigrera.

Finnwatch: Kryphålen måste täppas till

Enligt Hietanen har Finland, i motsats till många andra utvecklade länder, inte täppt till kryphålen i skattelagstiftningen. Hon beklagar också att de så kallade försäkringsskalen finns kvar.

- Finland bör införa en skatt på värdestegring, och det redan i budgeten för nästa år, säger Saara Hietanen på Finnwatch.

- Skatten skulle påföras den värdestegring, som egendom införskaffad i Finland, har genererat - oberoende av om ägaren flyttar utomlands.

Finansministeriet sade nej

I våras avfärdade Finansministeriet i en utredning förslaget att införa en emigrationsskatt. Enligt förslaget skulle värdestegringen på tillgångar i Finland kunna beskattas, om en fysisk person flyttar utomlands.

Finansministeriet bedömde ändå att förslaget innehåller så pass många problematiska punkter, att det inte var värt att gå vidare med det.

Utredningen gjordes eftersom det i regeringsprogrammet fanns en skrivelse om att möjligheterna till att stoppa skatteflykt skulle utredas.

Bland annat ansåg ministeriet med Centerns Katri Kulmuni i spetsen att den finländska skattemodellen skulle bli krångligare med en värdestegringsskatt.

Skatten skulle också drabba bara en liten del av finländarna, slog ministeriet fast. Den kunde också påverka konkurrenskraften och minska placerarnas intresse för Finland.

Sossarna flaggar för skatt

I dag har regeringspartiet Socialdemokraternas riksdagsledamot Pia Viitanen flaggat för införande av en skatt på värdestegring. Viitanen sitter riksdagens finansutskott.

I ett pressmeddelande säger Viitanen att Finland borde bredda skattebasen och lagstifta om en ny skatt på värdestegring.

- Det är självklart att regeringen i det långa loppet måste öka skattebasen för att öka intäkterna och trygga välfärden. Vi bör undvika höjda skatter för låg- och medelinkomsttagarna.

Enligt Viitanen behöver Finland en ökad köpkraft när landet återhämtar sig från coronapandemin.

- Trots att det handlar om enstaka fall kan Finland förlora miljontals euro eller mer på att kapitalinkomster flyttar utomlands.

Artikeln uppdaterades klockan 15.50 med SDP:s Pia Viitanens kommentar till rapporten.