Hoppa till huvudinnehåll

Vasa återupptog samarbetsförhandlingarna – hoppas få extra tid att täcka underskottet

Vasa centrum.
Vasa ska spara 9,7 miljoner euro i år. Vasa centrum. Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa Vasa,vasa centrum

På onsdagen återupptog Vasa stad samarbetsförhandlingarna efter sommaruppehållet. Enligt personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen ser det ut som att staden måste ta till mer än permitteringar för att nå sparmålen.

Vasa stad måste spara 9,7 miljoner euro under 2020 för att täcka underskottet från tidigare år. Hälften av den summan – 4,85 miljoner euro – ska täckas genom samarbetsförhandlingar, enligt stadsstyrelsens beslut från juni.

Enligt stadens personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen pekar de preliminära förhandlingarna på att enbart permitteringar inte räcker för att nå sparmålet.

– Det kommer troligtvis att komma en tillfällig lindring i skyldigheten att täcka underskott enligt kommunallagen, och om en sådan möjlighet erbjuds kommer staden naturligtvis att utnyttja den, säger Kruhse-Poutanen i ett pressmeddelande.

Enligt kommunallagen är kommuner skyldiga att täcka underskott i balansräkningen inom fyra år. Vasa stad för som bäst diskussioner med finansministeriet om att förlänga tidsfristen med två år.

Kruhse-Poutanen säger också att man även kommer att ansöka om en höjning av den prövningsbaserade statsandelen.

Mycket är ännu osäkert

Under förhandlingarna har man diskuterat ifall det är vettigt att permittera personal inom sektorer som har fått tilläggsanslag av staten. Permitteringar skulle eventuellt innebära att också tilläggsanslaget går förlorat.

– Vid förhandlingarna är det ännu flera faktorer som är öppna och som behöver lösas innan vi kan besluta om permitteringar, säger Kruhse-Poutanen.

Resultatet av samarbetsförhandlingarna behandlas i stadsstyrelsen den 21 september.

Prognosen från juni visade ett resultat på 3,7 miljoner euro för 2020. Stadens ekonomi behandlas nästa gång på stadsstyrelsens möte den 24 augusti.