Hoppa till huvudinnehåll

Mellanösternexpert: "Avtalet mellan Förenade Arabemiraten och Israel ingen överraskning - länderna har länge varit på god fot med varandra"

Representanter för Förenade Arabemiraten och Israel har undertecknat ett fredsavtal i Vita huset. I mitten Donald Trump som var tredje part i avtalsförhandlingarna.
Fredsavtalet mellan Förenade Arabemiraten och Israel undertecknades i Vita huset i Washington DC. Donald Trump var tredje part i förhandlingarna. Representanter för Förenade Arabemiraten och Israel har undertecknat ett fredsavtal i Vita huset. I mitten Donald Trump som var tredje part i avtalsförhandlingarna. Bild: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press Förenade Arabemiraten,Israel,USA,diplomati,Västbanken,ockupation (militär)

Förenade Arabemiraten och Israel har kommit överens om att normalisera relationen mellan länderna. Mellanösternexperten Hannu Juusola tonar ner avtalets betydelse.

- Israel gjorde inga eftergifter och saken är riskfri för Arabemiraten.

Förenade Arabemiraten har gett ett löfte om att landet knyter ett fredsavtal och erkänner samtidigt staten Israel. Avtalet ska undertecknas inom de kommande veckorna.

- I ordets vida bemärkelse är det kommande avtalet historiskt eftersom alla arabländer i tiderna fördömde grundandet av staten Israel och såg saken som en stor orättvisa mot palestinierna. Avtalet är framförallt symboliskt viktigt för Israel.

Det säger Hannu Juusola, Mellanösternexpert och professor i semitiska språk och kulturer vid Helsingfors universitet.

hannu Juusola
Mellanösternexperten Hannu Juusola säger att det kommande avtalet mellan Förenade arabemiraten är en stor seger för Israel och en brakförlust för palestinierna. hannu Juusola hannu juusola

Israel har tidigare endast knutit fredsavtal med Egypten (1979) och Jordanien (1994), men andra arabiska länderna i regionen har vägrat erkänna Israel.

- Det har ändå länge varit känt att Förenade Arabemiraten och Israel haft ett gott förhållande. Det som nu sker är att relationen blir officiell, säger Hannu Juusola.

Enligt överenskommelsen på torsdagen, ska Förenade Arabemiraten och Israel under de kommande veckorna diskutera turism, direkta flygförbindelser och inrättande av ambassader i varandras länder.

- Den praktiska betydelsen av att de kommer att upprätta diplomatiska förbindelser är egentligen inte stor. De två länderna har inte varit i militär konflikt med varandra och har de facto informellt haft en väldigt god relation länge.

Israel den stora vinnaren

Arabemiraten och Israel vill inrama överenskommelsen som ett steg mot fred i Mellanöstern.

- Det är klart att Förenade Arabemiraten vill få detta att se ut som ett steg mot fred och stabilitet i regionen. Alla arabländer som knyter fred med Israel tolkas av de andra arabländerna som svikare gentemot palestinierna. Därför måste Arabemiraten paketera in avtalet på ett fördelaktigt sätt. Men att avtalet skulle gynna freden stämmer inte överens med verkligheten, säger Juusola.

Hannu Juusola säger att det är mer eller mindre riskfritt för Arabemiraten att normalisera relationen med Israel.

- Det är en diktatur, där finns ingen egentlig opposition. Det är enkelt för dem att knyta förbindelser med Israel. Den palestinska frågan är idag inte heller lika viktig i arabvärlden som den varit förr, säger Juusola.

Hannu Juusola ser Israel som den riktigt stora vinnaren eftersom det får en ny formell bundsförvant i regionen.

Palestinierna ser Juusola som de stora förlorarna. Både PLO och Hamas fördömde avtalet genast som ett stort svek.

- Palestinierna har traditionellt utgått ifrån att de övriga arabländerna inte knyter separata fredsavtal med Israel. Åtminstone inte innan palestiniernas rättigheter först är garanterade.

- Ur palestinsk synvinkel har Arabemiraten nu satt sina egna intressen före de allmänna palestinska intressena. I och med detta försvagas palestiniernas position ytterligare i möjliga framtida förhandlingar, säger Hannu Juusola.

Enligt Hannu Juusola har Israel vunnit en stor seger eftersom landet enligt hans tolkning inte behövde gå med på några eftergifter.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu håller presskonferens torsdagen den 13 augusti med anledning av det historiska fredsavtal som landet slutit med Förenade Arabemiraten.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ses som den stora vinnaren efter att Förenade Arabemiraten bestämts sig för att normalisera sin relation med Israel. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu håller presskonferens torsdagen den 13 augusti med anledning av det historiska fredsavtal som landet slutit med Förenade Arabemiraten. Bild: AFP / Lehtikuva Benjamin Netanyahu,Israel

I överenskommelsen med Arabemiraten finns ändå en skrivelse om att Israel tillfälligt avbryter sin planerade annekteringen av delar av Västbanken.

Just denna fråga har i den internationella medierapporteringen lyfts upp som ett stort framsteg och något av en eftergift från Israels sida.

Hannu Juusola ser det hela enbart som ett PR-trick.

- Israel kontrollerar redan de områden som de formellt nu sagt att de inte, ännu, kommer att annektera. På de områdena bor redan hundratusentals israeliska bosättare - utöver de palestinier som bor där, säger Juusola.

Kuvassa kaksi israelilaispoliisia valvoo etäältä Ofran siirtokuntaa Länsirannalla.
På Västbanken bor förutom palestinier i nuläget också hundratusentals israeliska bosättare. Kuvassa kaksi israelilaispoliisia valvoo etäältä Ofran siirtokuntaa Länsirannalla. Bild: Abir Sultan / Epa Västbanken,Israeliska bosättningar,Palestina (geografisk region),Israel

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sade timmarna efter att överenskommelsen med Förenade Arabemiraten hade offentliggjorts att annekteringen av de omtalade delarna av Västbanken fortfarande finns i Israels planer.

- Min plan att utvidga suveräniteten till Judeen och Samaria i koordinering med USA, har inte ändrats, försäkrade Netanyahu.

Juusola håller med om att annekteringsplanen är vid liv, åtminstone vad Netanyahu beträffar.

- Netanyanhu har lovat åt sina väljare att han ska annektera delar av Västbanken. Och Israel har inte heller i överenskommelsen med Arabemiraten bundit sig vid något annat, säger Hannu Juusola.

Netanyahu hade redan före avtalet med Arabemiraten skrinlagt planerna på en omedelbar annektering av omkring 30 procent av Västbanken, eftersom en klar majoritet av israelerna och regeringspartnern Benny Ganz hade avvisat planen.

En stor del av omvärlden, inklusive EU motsatte sig också annekteringen som betraktas som ett klart brott mot internationell lag, FN-stadgan samt Fjärde Genevekonventionen som förbjuder en ockupationsmakt att föra över egen befolkning på ockuperad mark.

Förutsägbara reaktioner från omvärlden

Omvärldens reaktioner på Israels och Arabemiratens normaliserade relation har varit rätt så förutsägbara.

USA, som medverkade som tredje part när överenskommelsen roddes i land, har hyllat avtalet som viktigt och historiskt.

För Donald Trump, som har ett presidentval framför sig, är det viktigt att posera som fresmäklare i Mellanöstern.

Frankrike och Tyskland applåderade det kommande avtalet och såg att detta kunde bidra till att nå fred i regionen, eftersom det håller förhoppningarna om en tvåstatslösning vid liv.

Turkiet och Iran fördömde kraftigt Arabemiratens handskakning med Israel.

- Både Iran och Turkiet kommer nu maximalt att utnyttja möjligheten att ses som palestiniernas försvarare när arabländerna så att säga svikit palestinierna, säger Mellanösternexperten Hannu Juusola.

Läs också