Hoppa till huvudinnehåll

1 nytt fall av covid-19 i Åbo - vi samlar det senaste om coronavirusläget i regionen

Halare på Pampas
Arkivbild. Åbo stad är oroad över de smittfall, som uppdagats bland unga studerande i Åbo. Halare på Pampas Bild: Yle/Petter Sandelin studenter,studenthalare

Här kan du följa med coronaläget i Egentliga Finland och Satakunta. En lägesrapport över läget i hela landet hittar du här.

20 september klockan 12:00: 1 nytt coronafall har registrerats i Egentliga Finland sedan lördagen och det fanns i Åbo. Totalt 58 coronafall har registrerats i Finland sedan lördagen, meddelar THL.

19 september klockan 12:00: 11 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland sedan fredagen. Av dem är 9 i Åbo, 1 fall i Reso och 1 i Lundo. Totalt 64 coronafall har registrerats i Finland sedan fredagen, meddelar THL.

18 september klockan 13.00: Personal på Salo sjukhus har exponerats för coronaviruset och har försatts i karantän. Det här berör 30 anställda på sjukhuset, meddelar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Exponeringen skedde i samband med en rundvandring på sjukhuset under den här veckan. Totalt har 6 läkare eller läkarstuderade insjuknat i covid-19 inom Åbo universitetscentralsjukhus i september, meddelar sjukvårdsdistriktet.

Tidigare under veckan uppdagades också ett coronafall inom personalen på hälsocentralen i S:t Karins. Alla fall kan kopplas till kvällstillställningar, meddelar överläkare Esa Rintala vid infektionsavdelningen vid ÅUCS.

En tredjedel av alla fall som har uppdagats i Egentliga Finland i september kan härledas till krogar, studentevenemang eller privata fester. Därför borde inte studentfester och stora privata fester ordnas i höst nu då epidemin ser ut att ta fart, anser Rintala.

18 september klockan 12.11: Fyra nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. Tre av dem är i Åbo och ett i Aura. Totalt har 59 fall registrerats i Finland på fredagen, meddelar THL.

18 september klockan 10.53: Coronaläget är fortsättningsvis stabilt i Åbo, meddelar Åbo stad. Staden är ändå oroad för smittspridningen bland unga vuxna i Åbo och läget har försämrats en aning. Under den senaste tiden har totalt drygt 10 coronafall uppdagats bland studerande både vid Åbo Akademi och Åbo universitet och en del av fallen kan härledas till studentevenemang.

Fler fall kan också uppdagas under de kommande dagarna, förutspår stadsdirektör Minna Arve. Därför uppmanar både Åbo stad och studentorganisationerna att inga studentevenemang ordnas i september.

Åbo stad påminner också om att det är på allas ansvar att följa de välbekanta instruktionerna så att coronaläget inte förvärras: Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd till andra, sköt om din handhygien och hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.

17 september klockan 19:38: En anställd vid S:t Karins hälsocentral har konstaterats smittad av coronaviruset. Det meddelade staden i dag i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet har 19 personer utsatts för viruset och smittans ursprung är känt. Den anställda som insjuknat har inte vårdat patienter utanför hälsocentralen. Smittskyddsmyndigheten i S:t Karins har försatt alla som har utsatts för viruset i en två veckor lång karantän.

17 september klockan 12.13: Fyra nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. Av dem är tre i Åbo och ett i Reso. Totalt 49 coronafall har registrerats i Finland på torsdagen, meddelar THL.

17 september klockan 10.50: Fyra coronafall har konstaterats bland studerande vid medicinska fakulteten vid Åbo universitet. De här fallen har spårats till ett studentevenemang. Alla studerande inom fakulteten studerar nu på distans och kommer inte heller att delta i det kliniska arbetet. Enligt Åbo universitetscentralsjukhus får läkarstudenterna alltså inte träffa patienter på sjukhuset och det här gäller ungefär 500 studerande.

16 september klockan 17:45:Åbo stad fortsätter att dela ut munskydd till mindre bemedlade Åbobor. Staden kommer att öka antalet utdelningsplatser för att nå så många personer som möjligt.

Hittills har Åbo stad delat ut ungefär 33 000 munskydd under den gångna månaden.

16 september klockan 13:02:Idag har 4 nya fall av coronasmitta registrerats i Egentliga Finland. Alla i Åbo. Totalt har 507 fall registrerats i Egentliga Finland, meddelar THL.

16 september klockan 12.31: Förra veckan testade en studerande vid Åbo Akademi positivt för coronaviruset, och ytterligare ett fall bland Åbo Akademis studerande i Åbo har nu bekräftats.

Smittskyddsmyndigheterna uppmanar alla som deltagit i studenttillställningar den senaste tiden att följa med sitt hälsotillstånd och genast söka sig till coronatest, också om de får bara milda symptom.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppmanar studentorganisationerna att låta bli att ordna studentfester om man inte kan garantera att folk kan hålla avstånd och sköta om handhygienen. Såväl Åbo Akademis Studentkår som Studentkåren Novium hoppas att specialföreningarna följer rekommendationen att inte ordna evenemang under de kommande två veckorna.

15 september klockan 16.38: För första gången har spår av coronavirus hittats i avloppsvattnet i Mariehamn, trots att inte ett enda fall av covid-19 har konstaterats på Åland på flera veckor. Det meddelar Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Enligt Ålands radio & tv går det inte att säkerställa att den coronasjuka personen befinner sig eller har befunnit sig på Åland eftersom också avloppsvatten från färjor och fritidsbåtar kommer till reningsverket.

THL analyserar regelbundet avloppsvattnet i flera städer i landet.
Redan en längre tid har spår av coronavirus hittats i avloppsvattnet som renas i Kakola i Åbo. Förekomsten av viruset i avloppsvattnet kan enligt THL innebära att det finns coronafall i området och att viruset kan vara i omlopp i befolkningen.

15 september klockan 16.10: Ett coronafall uppdagades på flyget från Gdansk till Åbo i söndags. Av de 89 passagerare som anlände testades 80 på flygplatsen av Åbo stad. Passagerarna fick instruktioner om frivillig karantän. Det här var den andra gången som passagerare från Gdansk testades på Åbo flygplats. I de flyg som anlände 6 september uppdagades två coronafall.

Från och med lördag kommer reserestriktionerna gällande Polen att slopas. Restriktionerna kommer att luckras upp så att de som kommer från länder med maximalt 25 smittade per 100 000 invånare på två veckor inte behöver sitta i karantän, och det här gäller bland annat Polen.

15 september klockan 13.54: Ett nytt coronafall har registrerats i Åbo på tisdagen. Det är det enda fallet i Egentliga Finland på tisdagen. Totalt registrerades 98 fall i Finland i dag. Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL har de här fallen fördelats på de senaste 10 dagarna.

15 september klockan 11:46: Senaste vecka analyserade laboratorierna vid ÅUCS cirka 4 500 coronaprover. Man registrerade 16 nya positiva fall, eller 0,35 procent av de testade. Det tar mellan mindre än ett dygn till två dygn för den testade att få svaret.

För närvarande är färre än fem patienter inskrivna på distriktets sjukhus på grund av coronasjukdom.

Största delen av coronafallen i Egentliga Finland under tiden augusti-september har hänfört sig till fritids- eller arbetsresor utomlands – i augusti 37 procent och i september 20 procent.

I augusti gällde största delen av fallen Kosovo (9) och Nordmakedonien (5) och i september Rumänien (2). I 15 procent av fallen har smittspridningen skett inom familjen.

I augusti klargjordes 68 procent av smittkedjorna, i september 62 procent.

15 september klockan 08:07: I Egentliga Finland har man lyckats jobba bort köerna till coronatestning. Då skolorna öppnade i augusti växte kön för att få coronatestas, men testningskapaciteten höjdes och nu görs dagligen cirka 1000 coronatest i Egentliga Finland. Dessutom får man sina provresultat betydligt snabbare.

13 september klockan 12.31: Två nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på söndagen, båda är i Åbo. 23 nya fall registrerades i landet på söndagen, meddelar THL.

12 september klockan 12.14:Två nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på lördagen, båda i Åbo. Totalt har 45 fall registrerats i landet på lördagen, meddelar Institutet för hälsa och välfärd, THL.

12 september klockan 8.46: Åbo stad testade totalt 34 personer i Åbo hamn på måndagen och tisdagen (7-8.9). Ett av testen visade positivt för covid-19. Totalt anlände 44 till Åbo med de två kvällsturerna från Stockholm till Åbo. Åbo stad samlar nu in erfarenheter för att utreda om liknande informationskampanjer och testningar ska ordnas i hamnen också i fortsättningen.

11 september klockan 14:14: Fem unga personer har smittats av coronavirus på restaurangen Heidi´s Bier Bar i Åbo 3 september. Alla som besökt restaurangen 3 september uppmanas följa med sitt mående och söka sig till coronatest också vid lindriga symptom. Även personer som besökt nattklubben Studio 5 september mellan 22 och 01 kan ha utsatts för viruset.

Personer som har besökt olika studieevenemang i Åbo uppmanas också söka sig till coronatest även vid lindriga symptom.

11 september klockan 12.53: Åtta nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på fredagen. Av dem är 6 i Åbo, 1 i S:t Karins och 1 i Masku. Totalt har 43 coronafall registrerats i landet på fredagen.

11 september klockan 12:29: Coronavirussituationen i Åbo är fortfarande lugn. Totalt har det konstaterats 282 fall i Åbo. I Augusti testades 8797 Åbobor. Till den statistiken hör inte tester som gjorts inom privata sektorn.

11 september klockan 7.47: Inom ÅUCS specialansvarsområde har en person dött i corona. Det är det första coronadödsfallet efter sommaren.

10 september klockan 17.45: Under den tidiga hösten märks en förskjutning av coronainfektionera till yngre åldersgrupper. De flesta som insjuknar nu är i åldern 20–40 år, säger Esa Rintala, ansvarig överläkare för infektionssjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Antalet cronaviruspatienter som behövt intensivvård är mindre än under epidemins första våg. Det kan bero på att yngre personer än tidigare smittas nu.

10 september klockan 13.43:Testkapaciteten i Finland ska utökas till 20.000 test per dag, därför bidrar ÅUCS med nya metoder för testning. Det har placerats en drive-in teststation i sitt parkeringsgarage i form av en skeppscontainer. Som mest kan 12 körfiler till teststationen vara i bruk samtidigt.

9 september klockan 12:25: Fem nya coronafall har bekräftats i Egentliga Finland under det senaste dygnet. Fyra av fallen har registrerats i Åbo, ett fall i Reso.

9 september klockan 9:01: På grund av coronasmitta på Skopjeflygen stoppade trafik och kommunikationsministeriet alla flyg från Skopje för två veckor från och med 27 augusti. På fredagen skulle flygen ha tillåtits igen, men nu meddelar man via flygbolaget Wizz Airs webbplats att inga fler flyg kommer att flyga från Skopje till Åbo under september. Nästa flyg från Skopje till Åbo är inplanerat till den 6 oktober.

9 september klockan 7:43: Antalet coronafall i Egentliga Finland har enligt statistiken minskat med 20. Det beror på att personer som har anlänt till Åbo även har testats i Åbo, men senare har de i statistiken flyttats över till sina hemkommuner. I Egentliga Finland har vi nu haft 481 bekräftade fall av covid-19.

8 september klockan 14:34: Åbo Akademi fortsätter med distansstudier också under höstterminens andra period 28.10–18.12.2020. Undantag görs för vissa kurser som förutsätter närvaro, exempelvis där undervisningen hålls i laboratorier, kliniker eller slöjdsalar, skriver ÅA i ett pressmeddelande.

Första årets studerande inledde sina studier med närundervisning, men under period två kommer de att fortsätta med en kombination av när- och distansstudier.

Också Åbo Akademis anställda, forskare och andra personer knutna till akademin fortsätter arbetet på distans. Åbo Akademi rekommenderar också att studerande och personal laddar ner smittspårningsappen Coronablinkern.

– Situationen de senaste veckorna har visat att spridningen av covid-19 i Finland på inget sätt har stannat. Hur mycket vi än ser fram emot att återgå till gemenskapen och vardagen på campus är våra studenters och anställdas trygghet första prioritet, säger prorektor Stefan Willför.

7 september klockan 23:04:
Åbo stad har tagit i bruk en smart bot som kan svara på frågor om coronaviruset. Boten kallas Åbot och den fungerar på 20 olika språk.

Kunskaperna bygger på artificiell intelligens, och ska hjälpa till att ge tillförlitlig, uppdaterad information och rådgivning om COVID-19. Den ersätter inte råd, diagnoser eller behandlingar från vårdpersonal.

7 september klockan 20:46: På måndag kväll coronatestades 16 personer som anlände med Viking Line till Åbo hamn.

Den nya coronarådgivningen riktades i huvudsak till de cirka 40 resenärer som kom från Sverige. Dessutom kom en Åbobo som hade varit på cykelsemester på Åland och ville testa sig frivilligt.

På måndagen testades rådgivningen vid Viking Line. På tisdag kväll görs coronatest vid Silja Lines terminal.

7 september klockan 12.51: Åbo stad testade samtliga 79 passagerare som anlände till Åbo flygfält från Gdansk för coronavirus på söndagsmorgonen. Två personer konstaterades vara smittade av coronaviruset.

Anledningen till att testerna utfördes var att se om det kommer smittfall till Finland via rutten Åbo–Gdansk.

6 september klockan 12.50: Ett nytt coronafall bekräftades i Egentliga Finland på söndagen. Det handlar om ett fall i Reso. I hela landet registrerades 30 nya fall.

5 september klockan 14.37: Två nya coronafall registrerades i Egentliga Finland då THL publicerade sina färska coronasiffror på lördagen. I hela landet registrerades 36 nya coronafall. Ett av fallen registrerades i Åbo och ett i Virmo.

4 september klockan 13.01: Inga nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på fredagen. I hela landet har 25 fall registrerats. I Åbo har tre fall och i Pargas ett fall strykts bort ur statistiken. Det här har troligen att göra med bokföringen av fallen. Exempelvis har en del fall som uppdagats i samband med testningen av passagerare i Skopje registrerats i Åbo, även om personen inte bor i staden.

4 september klockan 10.57: Nästa vecka kan flygen mellan Skopje och Åbo återupptas. Avbrottet gäller till och med 10 september. Åbo stad kommer fortsättningsvis att testa passagerare och försätta dem i karantän då planen landar, meddelar Åbo stad. På måndag och tisdag kommer också passagerare i Åbo hamn att testas. Samtidigt delar staden ut information om coronaviruset och den rekommenderade frivilliga karantänen, som gäller passagerare som kommer från Sverige.

3 september klockan 13.30: 28 nya fall av coronavirussmitta har bekräftats inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt de senaste sju dygnen (25.8-1.9). Det här meddelar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ett pressmeddelande.

De flesta (7) har fått smittan på annat håll i Finland än i Egentliga Finland, där de har sin hemkommun. En stor del (6) av smittorna har skett inom familjerna, medan smittkällan i två fall har varit utomlands. Dessutom ingår i statistiken för Egentliga Finland två personer som kommit med flyg från Skopje, eftersom de inte har sin hemkommun i Finland. Positiva prover som tagits på Åbo flygfält registreras i Åbo, ifall personen saknar permanent adress i Finland.

Spårningen av smittkällorna har lyckats väl i Egentliga Finland.
Färre än fem patienter vårdas vid ÅUCS på grund av covid-19.

Totalt har 474 coronafall konstaterats i Egentliga Finland (2.9).

I samband med att skolorna åter började ökade antalet coronatester kraftigt, vilket gjorde att det tog längre tid att få resultaten. Detta har varit övergående. Laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid ÅUCS ska småningom nå normala väntetider med hjälp av personalens insatser och ny analysapparatur.

Coronaläget påverkar inte heller tillgången till vård för andra patienter. Sjukvårdsdistriktet påminner om att det är farligt att avboka överenskomna tider för undersökning av allvarliga akuta tillstånd.

3 september klockan 09.03: Nästa vecka kommer man att testköra coronarådgivningar i Åbo hamn. Vid hälsorådgivningarna får resenärerna instruktioner för frivillig karantän och samtliga erbjuds coronatest.

Rådgivningspunkterna är ett samarbete mellan Åbo stads välfärdssektor, ÅUCS, Åbo Hamn Ab samt rederierna Viking Line och Tallink Silja Line. Måndagen den 7 september testkörs coronarådgivningen för passagerarna på Vikings kvällsbåt och tisdagen den 8 september för passagerarna på Tallink Siljas kvällsbåt.

– Enligt våra uppgifter anländer det fler resenärer till Åbo kvällstid än om morgnarna och av denna anledning är det bra för oss att utföra försöken på kvällsbåtarna. Vi testkör en viss slags praxis under de två kvällarna och sedan utvärderar vi hur vi på bästa sätt kan organisera riktad hälsorådgivning för de resenärer som anländer från epidemiområden, berättar sakkunnigläkare Jane Marttila vid Åbo stads välfärdssektor i ett pressmeddelande.

I hamnarna riktas hälsorådgivningen i huvudsak till resenärer som anländer från Sverige. Sverige har klassificerats som ett av coronavirusets epidemiområden. Utöver dem som anländer från Sverige hänvisas även andra resenärer som uppvisar symptom till hälsorådgivningarna.

Under testkörningarna finns det två separata hälsorådgivningar i hamnen, dit man kommer efter att ha passerat gränsbevakningen. Den ena rådgivningen betjänar resenärer som tar sig ut via bildäck och den andra rådgivningen som finns i hamnterminalen tar emot däckpassagerare. Vid hälsorådgivningarna får resenärerna instruktioner för frivillig karantän och samtliga erbjuds coronatest.

2 september klockan 13.49: 2 coronafall har registrerats i Egentliga Finland, ett i Åbo och ett i Reso. Totalt har 19 coronafall registrerats i Finland på onsdagen.

1 september klockan 15.14: Nu har totalt 500 coronafall registrerats i Egentliga Finland. På tisdagen registrerades 12 nya coronafall i landskapet: 8 i Åbo, ett i Lundo, ett i Reso och ett i Nådendal. Ett av fallen är någonstans i landskapet, men kommuner med under 5 fall syns inte i statistiken.

1 september klockan 8.44: Åbo stad kommer att förutsätta att den nya smittspårningsappen, Coronablinkern, laddas ner i alla arbetstelefoner inom stadens koncernförvaltning. Det meddelade stadsdirektör Minna Arve på Twitter. Arve uppmanar också alla Åbobor, som har en smarttelefon ladda ner Coronablinkern i sin telefon. Den nya appen lanserades på måndagen. Coronablinkern identifierar telefoner som är nära varandra och meddelar om en coronasmittad person befunnit sig i närheten.

31 augusti klockan 13.36: 9 nya coronafall har registrerats i Finland. Av de här fallen har två rapporterats i Egentliga Finland, ett i Salo (totalt 55 fall) och ett i Lundo (totalt 6 fall).

31 augusti klockan 8.05: I skolan Maunun koulu i Rusko har 40 elever och lärare försatts i karantän efter att en elev konstaterats ha smittats av coronaviruset. Eleven hade haft lindriga symtom och återvände till skolan innan hen fått höra om det positiva testresultatet. Elevens föräldrar och skolans ledning hade handlat enligt Institutet för hälsa och välfärds nya rekommendationer. Enligt rekommendationerna är det möjligt för en elev att återvända till skolan innan resultatet från coronatestet fastställts, ifall symtomen går över. Det är för tillfället oklart hur eleven fått coronasmittan.

28 augusti klockan 15.11: Från och med nästa vecka kan abiturienter i Åbo följa med föreläsningarna via videokonferens, om de så vill. Abiturienterna erbjuds möjligheten att antingen delta i närundervisningen eller följa med föreläsningen via en streamingtjänst. Det är inte frågan om regelrätt distansundervisning, meddelar Åbo stad. Det här gäller under tiden 31.8 - 1.10.2020. Meningen är att garantera abiturienternas hälsa inför höstens studentskrivningar, som inleds den 14 september.

28 augusti klockan 13.08: 23 nya coronafall har konstaterats i Finland, meddelar THL. Av de här fallen har 9 konstaterats i Egentliga Finland, i Åbo. Nu har 291 coronafall registrerats i Åbo.

27 augusti klockan 16.19: Flygtrafiken mellan Skopje och Åbo avbryts för två veckor, meddelar Transport- och kommunikationsverket Traficom. Flygtrafiken avbryts från och med fredag.

27 augusti klockan 15.33: Antalet coronafall ökar lite i Egentliga Finland. Enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är antalet fall ändå mycket lågt, om man jämför hur coronaläget ser ut runt om i världen.

Läget är också lugnare nu, jämfört med läget i våras.

Det är främst unga vuxna som har blivit smittade av coronaviruset i landskapet. I en stor del av fallen, alltså 70 procent har personen blivit smittad utomlands. Dessutom har en del fall konstaterats inom familjer.

I vissa fall har patienten inte kunnat säga var hen har smittats, vilket tyder på att det finns en del samhällssmitta i Egentliga Finland.

27 augusti klockan 13.23: 17 nya coronafall har registrerats i Finland, meddelar THL. Av de här fallen har två registrerats i Egentliga Finland, i Åbo. Sammanlagt har 282 coronafall konstaterats i Åbo.

26 augusti klockan 18.28: Ett coronafall har uppdagats i Åboskolan Nummenpakan koulu, i enheten som finns i Nummisbacken. Alla anställda och elever som utsatts för viruset kontaktas och försätts i karantän, meddelar Åbo stad.

26 augusti klockan 14.30: Alla höstens planerade mässor i Åbo mässcentrum flyttas till nästa år, meddelar mässcentrets organisation. Bland annat skulle Åbo bokmässa och båtmässan ordnas den här hösten. Det oklara coronaläget och otydligheterna kring coronarestriktionerna gör det omöjligt att planera mässor för tillfället, meddelar organisationen.

Åbo mässcentrums vd Marja Pekkanen riktar också kritik mot de coronastödpengar, som delats ut. Bland annat anser Pekkanen att Åbo mässcentrum inte borde ha lyft de 100 000 euro, som organisationen fick av Business Finland. De här stödpengarna åt en stor del av de kostnadsstöd, som har delats ut till företag av staten nu under coronakrisen.

26 augusti klockan 14.05: Det finns inget krav på frivillig karantän efter en kryssning, förutsatt att resenären inte har varit i land i Sverige. Kravet för det här är att hälsosäkerheten uppfylls ombord. Det skriver Ålands radio och tv. Tidigare i augusti skrev Ålands radio och tv att karantän rekommenderas efter en kryssning.

26 augusti klockan 13.10: 21 nya coronafall har konstaterats i Finland, meddelar THL. Av de här fallen har 7 konstaterats i Egentliga Finland, i Åbo. Nu har totalt 280 coronafall registrerats i Åbo.

26 augusti klockan 11.36: Coronasmitta har igår, 25 augusti, konstaterats på det finskspråkiga daghemmet på Skolgatan (Skolgatan 12) i Åbo. Det här framkommer i ett pressmeddelande av Åbo stad.

Personalen samt barnens föräldrar har kontaktats och de har fått vidare instruktioner per telefon. Anvisningar gällande karantän har getts av enheten som ansvarar för smittsamma sjukdomar i den egna kommunen.

Enligt Åbo stads direktör på bildningssektorn, Vesa Kulmala, berör smittan fler än en barngrupp, men han vill inte uttala sig närmare gällande den saken i det här skedet. En del av daghemmets verksamhet fortsätter fortfarande som normalt.

Samtliga familjer vid daghemmet har fått instruktioner om fortsättningen.

26 augusti klockan 11.00:
Åbo stad planerar börja coronatesta patienter i hamnen på eget initiativ, ifall inte några officiella direktiv ges av staten.

Den senaste tiden har man kartlagt passagerarmängderna som stigit i land i Åbo.

Antalet passagerare från Sverige har varierat från ett par till några tiotals per fartyg.

Nu önskar Åbo stad att Institutet för hälsa och välfärd (THL) skulle ge klara direktiv gällande det så kallade trafikljussystemet, där länder ska klassificeras som gröna, gula eller röda. Röda länder är alltså högriskländer.

Ifall inga direktiv ges, planerar Åbo stad att börja med testning i hamnen på samma sätt som på Åbo flygplats.

Staden ska informera mera om saken nästa vecka.

25 augusti klockan 20:47: På Kimitoön kommer man att börja dela ut munskydd till mindre bemedlade invånare över 15 år i början av september. Vid utdelningen ges två tygmasker per person tillsammans med info om skötsel av maskerna. Här finns information om var och när munskydd kan hämtas.

25 augusti klockan 15:07: Telefonlinjerna till hälsostationerna i Pargas är överbelastade på grund av många samtal gällande covid-19, meddelar hälsovården i Pargas i ett pressmeddelande. Hälsovården påminner om att det går att boka vissa tider elektroniskt via stadens webbtjänst.

25 augusti klockan 12.18: 43 nya coronafall har rapporterats i Finland, meddelar Institutet för hälsa och välfärd, THL. Av de nya fallen har 9 registrerats i Egentliga Finland: 6 i Åbo (totalt 273 fall), 2 i Virmo (totalt 7 fall) och ett i Koskis (totalt 7 fall).

25 augusti klockan 9.22: Åbo stad öppnar en teststation för corona i Kråkkärret. Staden testar invånare vardagar mellan klockan 10-13, utan tidsbokning. Teststationen är menad för invånare i Kråkkärret, Laustis och Svalberga.

Även frivilliga vid Finlands Röda Kors delar ut infoblad om corona till invånarna. För några dagar sedan konstaterades en coronasmitta både på ett daghem och i skolan Turun normaalikoulu i Kråkkärret. Teststationen finns på Hintzagränden 4.

24 augusti klockan 16.19: Tallink avslutar rutten mellan Åbo och Tallinn från och med fredag 28.8. Anledningen är att passagerarantalet har minskat efter sommaren på grund av det osäkra coronaläget.

24 augusti klockan 12.45: 18 nya fall av covid-19 har konstaterats i Finland. Ett fall har registrerats i Egentliga Finland, i Reso. Totalt har 9 coronafall konstaterats i staden.

24 augusti klockan 12.15: Två coronafall har uppdagats på det flyg, som landade från Skopje till Åbo i lördags.

Enligt passagerarlistan skulle 170 passagerare återvända med flyget, men slutligen anlände endast 86 personer varav 61 testades. 25 passagerare ville inte testa sig själva.

Av de testade har alltså två personer konstaterats smittade, meddelar Åbo stad och ingendera av dem är från Egentliga Finland. Testresultatet från två passagerare har inte ännu blivit klart.

Samtliga resenärer som anlände med flyget till Åbo försattes i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

23 augusti klockan 13.53: Institutet för hälsa och välfärd rapporterade på söndagen att 14 nya fall av covid-19 bekräftats under det senaste dygnet i Finland. Det handlar främst om enstaka fall i ett flertal olika kommuner. I Åbo har inga nya fall av covid-19 bekräftats.

21 augusti klockan 14.30: En studerande vid yrkesinstitutet Peltola i Åbo har konstateras smittad av coronaviruset. De studerande och elever som varit i samma grupp har flyttats till distansstudier och distansjobb. Enligt pressmeddelandet som Åbo yrkesinstitut skickat har man varit i kontakt med studerandena och personalen, och de har fått mera information om fortsättningen. Smittspårningen utreds.

21 augusti klockan 13.34: Åbo Fiskmarknadsförening meddelar på Facebook att årets strömmingsmarknad i Åbo inte kommer att ordnas på grund av coronavirussituationen. Åbo strömmingsmarknad skulle vanligtvis ha ordnats i oktober i höst, men föreningen anser att det inte är möjligt att trygga försäljarnas och kundernas säkerhet i den rådande situationen.

20 augusti klockan 14.50: Coronavirus har påträffats i flera städers avloppsvatten i augusti, det visar en uppföljning från Institutet för hälsa och välfärd. Viruset har bland annat påträffats i avloppsvattnet i Åbo och Raumo. Proverna samlades in den 16-17 augusti.

20 augusti klockan 10.19: Enligt stadsdirektör Minna Arve kommer det öppnas en "walk-in" testpunkt i Kråkkärret i Åbo. I stadsdelen har man konstaterat coronasmitta både i en skola och på ett daghem.

Man kommer också dela ut informationsblad i området om hur man undviker att bli smittad.

20 augusti klockan 10.09: I lågstadieskolan Kurittulan koulu i Masku har en andraklassare konstaterats vara smittad av covid-19. Det skriver tidningen Turun Sanomat.

På grund av det här kommer kring hundra elever och fem lärare att fortsätta på distans.

Eftersom skolan är indelad i olika grupper som inte har haft kontakt med varandra, behöver inte hela skolan på 400 elever försättas i karantän.

19 augusti klockan 20.38: 17 passagerare på tisdagens flyg från Skopje till Åbo har konstaterats bära på coronasmittan. Det här framkommer i ett pressmeddelande från Åbo stad. Sammanlagt fanns 127 passagerare ombord på flyget, varav 113 testades för coronaviruset. Alla passagerare har satts i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Karantänbeslutet togs av Åbo stads ledande läkare för smittsamma sjukdomar.

Skopje i Nordmakedonien hör till ett riskland gällande coronaviruset och flera smittor har konstaterats hos passagerare som återvänt med flyg till Åbo.

På flyget som landade i Åbo den 8 augusti konstaterades 26 smittor, därefter den 11 augusti 5, och den 15 augusti 12 smittor.

19 augusti klockan 11.45 I Åbo har ett barn på ett daghem konstaterats vara smittad av covid-19. Alla föräldrar till de utsatta barnen har informerats och den smittade samt de som exponerats för smitta har försatts i karantän.

Övriga barn på daghemmet som inte utsatts för smittan kan fortsätta gå på daghemmet som normalt. Daghemsgrupperna är åtskiljda under dagen, meddelar Åbo stad i ett pressmeddelande.

19 augusti klockan 8.54: Gymnasiet Turun normaalikoulu övergår till distansundervisning i tre dagar efter att en person bekräftats vara smittad av covid-19. Ledande rektor Vesa Valkila vill inte avslöja ifall den smittade är en lärare eller elev.

18 augusti klockan 12.04: I S:t Karins har en person på ett daghem konstaterats vara smittad av covid-19. Åtta personer har blivit utsatta för smitta, varav sex är S:t Karinsbor. Alla föräldrar till de utsatta barnen har informerats och den smittade samt de som exponerats för smitta har försatts i karantän.

17 augusti klockan 17.24: Föräldrar i Åbo kan boka tid för coronavirustest för sitt barn genom att ringa coronarådgivningstelefonen, meddelar Åbo stad. Det är viktigt att barn som uppvisar symptom inte går till skola eller daghem för att förhindra spridning av coronaviruset. Föräldrar kan boka tid för att låta sitt barn testas för covid-19 på följande nummer: 02 266 2714, vardagar klockan 8-15, från och med den 5 september också på lördagar och söndagar (9-11).

17 augusti klockan 16.44: Nu meddelar också Pargas stad i ett pressmeddelande att staden inleder utdelning av ansiktsskydd för mindre bemedlade samt de mest utsatta invånarna, från och med torsdagen den 20 augusti, vid Pargas Servicepunkt och rådgivningscentralen för seniorer. Vardagar klockan 9-11. Från och med fredagen den 21 augusti inleds utdelning av ansiktsskydd på vardagar vid Nagu områdeskontor, Houtskärs områdeskontor, Iniö områdeskontor och Korpo bibliotek.

17 augusti klockan 14.35: Reso stad börjar dela ut munskydd av tyg till mindre bemedlade från och med torsdagen den 20 augusti vid servicekontoret Olkkari. Utgivningen av munskydden sker i samarbete med Reso församling samt andra organisationer.

17 augusti klockan 13.18: Enligt THL har 21 nya coronafall konstaterats i Finland. Ett av fallen har diagnosticerats i Egentliga Finland, i S:t Karins där totala antalet coronafall nu är 19. Totalt har 425 coronafall konstaterats i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och de flesta fall, alltså 253 fall har konstaterats i Åbo.

17 augusti klockan 12.15: Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) säger att regeringen har diskuterat ett eventuellt avbrott i flygtrafiken mellan Skopje och Finland. Flera coronafall har konstaterats på flyg mellan Skopje och Åbo.

Läs också