Hoppa till huvudinnehåll

Antti Rinne: SDP:s mål är att de fattigas inkomster ökar snabbare än de rikas

Antti Rinne i talstolen.
Antti Rinne höll sitt sista tal inför riksdagsgruppen i rollen som ordförande. Men talet var inte tårdrypande på något sätt. Antti Rinne i talstolen. Bild: Lehtikuva Antti Rinne,Finlands Socialdemokratiska Parti

SDP:s partiordförande Antti Rinne kräver att SDP vänder på inkomstutvecklingen de senaste 30 åren.

Rinne talade på partiets riksdagsgrupps sommarmöte i Helsingfors på tisdag förmiddag.

Innan Rinne var det dock en annan Antti som tog ordet.

Riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman slår vilt tillbaka mot oppositionens kritik av regeringens coronapolitik.

Det är främst Samlingspartiet som är Lindtmans mål.

- Orpo borde våga erkänna att vi också gjort bra beslut. Petteri: man måste inte alltid vara emot regeringen!

Enligt Lindtman visar både den ekonomiska utvecklingen och vårens och sommarens coronasiffror att Finland klarat sej ganska bra hittills.

Sommarmöte inför en dimmig och gråkall höst?

SDP:s riksdagsgrupp håller möte i Helsingfors hela dagen för att samla krafter och peppa upp sig inför en svår riksdagshöst.

Statsbudgeten för nästa år ska svarvas ihop mellan regeringspartierna - och framför allt Samlingspartiet kommer att hålla låda i plenisalen om inga hårdare sysselsättningsåtgärder blir av.

Samtidigt har Sannfinländarna inte visat något tecken på att sakta av sin tidvis fräna retorik.

Lägg till coronaåtgärderna som innebär specialarrangemang också i riksdagen - bland annat har endast en fjärdedel av ledamöterna fått sitta i plenisalen samtidigt.

Och naturligtvis innebär coronaläget också att så gott som alla politiska beslut görs i en dimma - en stark smittovåg kan leda till att man i värsta fall får ta till undantagsåtgärder igen.

Rinnes sista tal som SDP-ledare ingen snyfthistoria

Avgående partiordförande Antti Rinne höll sitt sista tal på den posten inför riksdagsgruppen - på veckoslutets partimöte i Tammerfors väljs Sanna Marin till efterträdare.

Rinne lät sin vana trogen inte någon onödig sentimentalitet besmitta talet.

I stället krävde han att riksdagsgruppen fortsätter följa partiprogrammet från 2017 - ett program vars arbete han själv ledde.

- Den bakomliggande orsaken till att sysselsättningen minskar har inte försvunnit: vår svaga demografiska utveckling. Den viktigaste lösningen är mer utbildning.

Rinne: SDP kan jämna ut inkomstökningen

Rinne hänvisade i sitt öppningstal också till Kalevi Sorsa-stiftelsens rapport om inkomstklyftorna åren 1965-2017.

Att de disponibla inkomsterna efter 1995 i medeltal har ökat mer bland hög- än låginkomsttagarna är inte bra, säger han.

- I fortsättningen ska vi se till att inkomsterna ökar åtminstone lika snabbt bland de fattiga som hos de rika.

I mötespausen klargjorde Rinne för Svenska Yle att han vill att inkomstutvecklingen bland de fattigare ska vara snabbare än bland de rikaste.

- Under 90-talet förlorade vi den goda utvecklingen vi hade tidigare.

- Sorsastiftelsen jämförde åren 1966-1990 med åren 1990-2017. Under den första perioden växte bnp långt över tiofaldigt, under den andra bara fördubblades siffran grovt taget. Är det här inte en stor orsak till utvecklingen?

- Jo, men när det gäller de rika så har deras inkomster ökat med över fyra gånger de senaste 30 åren, det är mer än bland låginkomsttagarna. Vi måste vända om situationen.

- Kan en finsk regering påverka den här utvecklingen? Om man ser till inkomstklyftor så har de ökat mest när SDP själv suttit i regeringen.

- Vi måste kunna binda vår politiska vilja till realistiska mål så att det blir möjligt att vända utvecklingen.