Hoppa till huvudinnehåll

Business Finlands coronastöd gjorde det möjligt för företagen att utveckla sin verksamhet: "Stödet kom riktigt lägligt för oss"

Magnus Miemois
Magnus Miemois berättar att Lamor har arbetat fram en riskhanteringsmodell för situationer som liknar den i våras. Magnus Miemois Bild: Milena Hackman / Yle Borgå,lamor corporation

Finansieringsorganet Business Finland delade ut stödpengar till företag med anledning av coronakrisen. Stödet var till för olika företags utvecklingsprojekt och delades ut med anledning av coronakrisen.

Borgåföretaget Lamor Corporation AB arbetar med verksamhet kring oljespill, industriell avfallshantering och lösningar för rening av vatten. Företaget fick stödpengar på 98 000 euro.

Magnus Miemois är operativ chef på företaget och säger att stödet kom i en mycket passande tidpunkt.

Företagets projekt, som det fick stödpengarna för, är relaterat till flaskhalseffekten som uppstår i leverantörskedjan. Lamor använder leverantörer både lokalt och internationellt.

– Vi såg redan på våren att det kan köra till sig med de utländska leverantörerna, som är koncentrerade till en viss region.

Miemois berättar att Lamor hade leverantörer i Italien och Tyskland som på grund av situationen i våras inte klarade av att leverera komponenter till företaget.

Lamor har nu arbetat fram en riskhanteringsmodell, som gör det möjligt för företaget att se på förhand när en liknande situation uppstår och hantera problemet på ett bättre sätt.

– Med hjälp av stödet har vi arbetat fram ett sätt för oss att greppa den här typen av problem, och kunna säkerställa kundleveranserna och verksamheten.

Magnus Miemois i sitt arbetsrum.
Magnus Miemois är operativ chef på Lamor i Finland. Magnus Miemois i sitt arbetsrum. Bild: Milena Hackman / Yle Borgå,lamor corporation

Coronakrisens effekter var utdragna

Miemois säger att coronakrisen hade en utdragen effekt på företaget. Han säger att förklaringen antagligen har att göra med att företagets sätt att göra business är projektartad.

– När coronan slog till kring mars gick de projekt som redan var i gång vidare men de nya projekten torkade ut lite under försommaren.

Enligt Miemois ser företaget relativt positivt på närframtiden.

– Vi hoppas på att det inte kommer en andra våg av coronan som ställer till med problem igen.

Miemois tycker att Business Finlands tillvägagångssätt att snabbt reagera på de problem som uppstod för företag under våren var bra.

– Vi uppskattar starkt att vi fick en andel av stödpengarna. Det lättade på trycket på kostnadssidan och vi kunde använda tid för att ta tag i kritiska saker och utveckla sådant som vi drar nytta av framöver.

Bokföringsbyrå använder stödet för att uppdatera sitt sätt att arbeta

Sanna Lehto är verkställande direktör för bokföringsbyrån Sisukko. Företaget fick stödpengar för ett utvecklingsprojekt för att kunna ha verksamheten elektroniskt och på distans.

Sisukko fick ett stöd på 88 800 euro.

Under sommaren har företaget sysslat med att uppdatera sitt arbetssätt.

Sanna Lehto
Sanna Lehto säger att Sisukko nu har kunnat ge gratis rådgivning åt sina kunder. Sanna Lehto Bild: Milena Hackman / Yle Borgå,bokföringsbyrån sisukko

– Vi har arbetat med ett projekt för distansarbete, som stödet har hjälpt till med, säger företagets verkställande direktör Sanna Lehto

Lehto säger att början av coronakrisen förde med sig en hel del extra arbete för företaget.

– Vi hjälpte våra kunder att fylla i sina ansökningsblanketter. Där fanns vi till som stöd, och uppmuntrade dem.

Sommaren har varit mindre hektisk, eftersom kunderna har haft mindre arbete.

Lehto säger att stödet också hjälpt kunderna. Sisukko har gett en del gratis rådgivning åt sina kunder.

Bokföringsbyrån Sisukko
Sisukko håller på att uppdatera sitt arbetssätt. Bokföringsbyrån Sisukko Bild: Milena Hackman / Yle Borgå,bokföringsbyrån sisukko

Fullt stöd för trädgårdsodlare

Robbes Lilla Trådgård fick det fulla stödet på 100 000 euro.

Verkställande direktör Robert Jordas säger att stödet var till nytta för företaget.

– På våren när restriktionerna för restaurangernas öppethållningstider infördes så stod det klart att det skulle inverka en hel del på vår verksamhet.

Robbes Lilla Trädgård odlar olika sorter av sallader, örter och groddar.

Företaget levererar sina odlade produkter både till restauranger och till matbutiker.

Jordas säger att ca 25 procent av försäljningen går till restauranger och storkök. Då coronaepidemin slog till i Finland försvann den delen av försäljningen.

robert jordas i sitt växthus
Robert Jordas är vd för Robbes Lilla Trädgård. robert jordas i sitt växthus Bild: Yle/Stefan Härus salladsodling

– Coronatiden har varit ganska intressant. Ibland har det varit svårt att tolka marknaden och hur allt ska återgå till det normala.

Utvecklingsprojektet som företaget fick stödpengarna för handlar om att förbättra företagets logistik samt dess möjligheter att marknadsföra produkter.

Främst berör projektet försäljningen av örter.

– Det här arbetar vi med fortfarande.

Framtiden är oklar

Jordas säger att försäljningen i matbutikerna har fungerat mycket bra.

– Kunderna har visat ett stort intresse för örter, sallader och matlagning överlag.

Växthus.
Företaget odlar olika typer av sallader, örter och groddar. Växthus. Bild: Yle/Hanna Othman robbes lilla trädgård

Framtiden är fortfarande lite oklar.

– Situationen är lite spännande med restaurangsidan.

Hur kommer den andra vågen av coronan att inverka på försäljningen till restaurangerna? Kommer det att komma en andra våg? Kommer nya restriktionerna att träda i kraft? Hur fortsätter kundernas beteende under hösten?

Det här är frågor som enligt Jordas fortfarande är öppna. Likaså påverkar de företaget.

Utvecklingsprojektet går ändå framåt i bra takt.

– Det blir intressant att se hur det utvecklar sig.