Hoppa till huvudinnehåll

Daghemsproblemen för de svenskpråkiga barnen i Åbo fortsätter – inneluftsproblem i lokalerna på Klockringaregatan

En byggnad i tegel och betong, en person cyklar förbi byggnaden.
Arkivbild. En del av de svenskpråkiga daghemsbarnen flyttade in till yrkesinstitutets lokaler på Klockringaregatan i Åbo. Nu har inneluftsproblem uppdagats i fastigheten. En byggnad i tegel och betong, en person cyklar förbi byggnaden. Bild: Arash Matin/ Yle Åbo,Klockringaregatan 8

Både daghemmets barn samt personal har uppvisat symptom på grund av den dåliga luften i yrkesinstitutets lokaler på Klockringaregatan i Åbo. En av dem är Jon Haikarainens son.

Problemen uppdagades då barnen och personalen flyttade in i lokalerna i början av augusti. Kort därpå fick Jon Haikarainens son problem med torra och svidande ögon – typiska symptom vid inneluftsproblem.

- Under sommarlovet när han var hemma hade han inga problem, problemen började när daghemmet småningom kom igång igen, säger Jon Haikarainen.

- Men det är svårt att bevisa att det härstammar från daghemmet och inomhusluften där.

Problem en längre tid

Åbo stad har försökt lösa pusslet med daghemsplatser redan en längre tid, då antalet svenskspråkiga barn i staden hela tiden växer. I juli rapporterade vi om att Skolgatans daghem har tagits ur bruk på grund av omfattande problem i fastigheten.

Det var tänkt att de tillfälliga lokalerna på Klockringaregatan skulle fungera som en räddare i nöden åtminstone fram till att det nya daghemmet på Sofiegatan blir klart hösten 2021. Men nu har alltså också problem uppdagats där.

- Det är ändå fråga om ett helt år som barnen ska vistas någonstans, så någon lösning måste man ju hitta på det, säger Haikarainen.

Vid Åbo stad bekräftar utbildningsdirektör Timo Jalonen att det finns problem med inneluften vid fastigheten på Klockringaregatan och att man ännu väntar på resultat från de prover som tagits.

"Inte känns det riktigt bra"

Enligt Jon Haikarainen har man stängt av den första våningen i huset, där aulan och matsalen finns, men inte de övriga våningarna, och han ställer sig frågande till hur det här är möjligt.

Enligt Liliane Kjellman, som är Åbo stads svenska bildningschef, har provtagningar som gjorts i lokalerna visat att den första våningen inte ska användas medan det i våning två och tre inte ska finnas samma problematik.

Alla utredningar är dock inte ännu klara.

- Innan höstlovet kommer den senaste informationen, säger Kjellman.

Haikarainens son gick tidigare på Skolgatans daghem som stängdes på grund av de problem där fanns. Nu undrar Haikarainen om det inte ändå vore möjligt för en del barn att flytta in till Skolgatans fastighet igen.

- Jag vet inte exakt vad där fanns för hemskheter på Skolgatan, men från vår synvinkel var det ett bättre ställe än det här nya, säger han.

Liliane Kjellman säger att det är viktigt att situationen på Klockringaregatan tas på allvar och man kommer noggrant följa med hur den utvecklas. Om det eventuellt blir en flytt tillbaka till Skolgatan tar hon ändå i det här skedet inte ställning till.

- Om det är många som reagerar behöver vi fundera på vad vi utgående från den informationen ska skrida till för åtgärder, säger hon.

Innan något beslut tas kring ärendet måste saken diskuteras med fastighetsaffärsverket som äger lokalerna, säger Kjellman.

- Det kommer vi att göra.

Haikarainen säger att hela situationen är jobbig. Först kom det som en sorglig överraskning att verksamheten vid Skolgatans daghem inte fortsätter på samma plats från och med hösten.

Det är också jobbigt att det vid den nya platsen redan så här snabbt uppstod problem. Haikarainen säger att han också hört om att en del ur personalen på daghemmet har behövt sjukskriva sig på grund av de symptom de fått.

- Inte känns det riktigt bra att flytta från ett ställe till ett annat rivningshotat ställe, säger Haikarainen.

Artikeln uppdaterad 19 augusti klockan 13:26 med kommentarer av Åbo stads svenska bildningschef Liliane Kjellman.

Läs också