Hoppa till huvudinnehåll

Nu får kommunerna säga sin åsikt om primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus

En bild på Raseborgs sjukhus byggnader och vägen som leder fram till dem.
Samjouren vid Raseborgs sjukhus upphör första oktober. En bild på Raseborgs sjukhus byggnader och vägen som leder fram till dem. Bild: Yle / Marica Hildén Raseborg,Ekenäs,Västnyland,Raseborgs sjukhus,sjukhus

Det är av största vikt att det finns en primärvårdsjour dygnet runt i Raseborg efter att samjouren vid sjukhuset upphör från och med den första oktober.

Det står i det utlåtandet som Raseborgs stad ska ge till social- och hälsovårdsministeriet.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har bett om undantagstillstånd av ministeriet för att ordna en primärvårdsjour dygnet runt vid Raseborgs sjukhus. Samjouren vid sjukhuset upphör den första oktober.

Därför har ministeriet i sin tur bett om ett utlåtande av kommunerna.

I Raseborgs utlåtande står det bland annat att det är viktigt för regionen att det utvecklas en hållbar profil vid Raseborgs sjukhus. Tyngdpunkten ska ligga på närservice, samarbete med primärvården och tvåspråkig service.

Vidare står det att tillgängligheten till vård måste garanteras. Det längsta avståndet till närmaste HUS sjukhus med samjour dygnet runt i Lojo är 90 kilometer och det kortaste 15 kilometer.

Nära kommuninvånarna

En primärvårdsjour dygnet runt vid Raseborgs sjukhus möjliggör att en del av jourverksamheten finns nära kommuninvånarna.

Också med tanke på den kommande social- och hälsovårdsreform är det väldigt viktigt att det finns en fungerande så kallad sote-central i Raseborg där sjukhusets jourverksamhet har en betydande roll.

Stadsstyrelsen i Raseborg tog ställning till utlåtandet på sitt möte på måndag kväll (17.8).

Beslutet att lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus har lett till att operationer som kräver anestesi inte längre kan utföras på sjukhuset. Där finns enbart allmänläkare på plats.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS beslöt den 6 april att Raseborgs sjukhus stänger samjouren.

Läs också