Hoppa till huvudinnehåll

Glosholms sjöbevakningsstation är till salu - resten av holmen blir naturskyddsområde

Gränsbevakningsväsendets skylt på Glosholm.
Gränsbevakningen lämnade Glosholm 2016. Gränsbevakningsväsendets skylt på Glosholm. Bild: Yle/Stefan Härus Pellinge,gränsbevakningsväsendet

Den gamla sjöbevakningsstationen på Glosholm i Pellinge skärgård är till salu. Fast byggnaderna är i dåligt skick ser lokala företagare potential i ön som mål för fina naturupplevelser och en levande skärgårdsturism.

När gränsbevakningen lämnade Glosholm 2016 och Forststyrelsen tog över ansvaret fanns en tanke på att ön skulle vigas åt naturturism och lokal företagsamhet.

- Vi hade en massa idéer på vad vi skulle kunna göra och alla var väldigt ivriga, men tyvärr slutade det lite platt på det sättet att alla konstaterade, att inte blir det ju ändå någonting för inte har vi råd att inlösa den här holmen.

Det säger Lisbeth Forss som erbjuder guidade turer till bland annat Glosholm.

glosholm sjöbevakningsstation
Glosholm gamla sjöbevakningsstation säljs genom sluten budgivning. glosholm sjöbevakningsstation Bild: Yle/Stefan Härus glosholm sjöbevakningsstation

Innan gränsbevakarna lämnade ön ordnades verkstäder med företagare från Pellinge som fick lägga fram idéer för hurudan verksamhet som kunde passa på holmen.

Av idéerna blev det dessvärre inget eftersom det saknades en konkret plan för hur verksamheten skulle finansieras, ifall Pellingeborna hade löst in hela ön.

Byggnaderna på Glosholm var redan då i dåligt skick och bara att rusta upp de större fastigheterna skulle ha kostat kring 2,6 miljoner euro.

Nya byggnader för till exempel övernattning och båtliv hade inneburit åtminstone någon miljon till.

Företagarna önskade då att Glosholm skulle förbli i Forststyrelsens eller Senatsfastigheters ägo, som då hade hyrt ut området till en eller flera lokala företagare.

Kvinna framför en blomsteraffär.
Glosholm hörde en gång i tiden till Gunnel Englunds släkthemman. Kvinna framför en blomsteraffär. Bild: Yle / Leo Gammals Pellinge,Borgå,företagare,saft,jägare,Yrkeshögskolan Novia,projektledare,markägare,välmående av vilt

- Det fanns sådana förslag och det var grundtanken att flera företagare skulle samarbeta och eventuellt bilda ett andelslag, säger företagaren Gunnel Englund.

Företagarna höll planerna varma och flera var intresserade i att investera, men allt föll i glömska när gränsbevakningen flyttade bort.

Glosholms station med strandlinje är till salu

Nu är Glosholms gamla bevakningsstation till salu tillsammans med en strandtomt på omkring 1,2 hektar.

Tidningen Uusimaa var först ute med nyheten.

Hela ön är cirka 19,9 hektar varav omkring 18,7 hektar planeras bli naturskyddsområde.

Fastigheten säljs med syftet att främja skärgårdslivet och lokal turism. Enligt detaljgeneralplanen för Pellinge skärgård får man bygga fastigheter för båtliv och besöksnäring på tomten.

Denna verksamhet var också aktuell när företagarna deltog i verkstäderna.

- Nog är det kring turismen, naturturism och restaurangverksamhet, båthamn och gästhamn som allt grundade sig, säger Englund.

Situationen är annorlunda nu

Lisbeth Forss konstaterar att läget är väldigt annorlunda nu, främst för att det bara är själva bevakningsstationen som är till salu.

Men också för att företagarna på Pellinge inte har pratat om de forna planerna på länge eller pratat sig samman om ett eventuellt intresse för Glosholm idag.

- Jag har avtal med Forststyrelsen och gör guidade turer ut till Glosholm. Några större investeringar kommer jag inte att göra på ön men jag deltar gärna i arbetet och samarbetar med andra, säger Forss.

Fågelliv på Klovharun.
Pellinge skärgård har många vackra platser värda att besöka. Fågelliv på Klovharun. Bild: Yle / Hanna Othman Klovharun (Finland),Pellinge,Tove Jansson,skärgårdar,öar,Skärgård & öar,fiskmås,svanar,vattendrag,klovharun

Forststyrelsen har inte haft egen verksamhet på Glosholm, utan bara sett över fastigheterna då och då.

- Jag upplever det som väldigt tråkigt att gränsbevakningen for därifrån. Fastigheterna var ju ändå i lite sämre skick redan då och en fastighet som lämnas att stå tom är ju inte något positivt, säger Gunnel Englund.

Projektchef Annika Weckman från utvecklingsbolaget Posintra deltog i ledningsgruppen som ordnade verkstäder på Glosholm.

- Glosholm är en viktig del av skärgårdens kulturhistoria och fortfarande ett mycket vackert område, säger Weckman.

Weckman konstaterar att företagarna hade fina och realistiska idéer, men att tiden inte var riktigt mogen för någon att köpa och ta över verksamheten.

- Mycket handlade om att workshoppen ville veta vad lokalbefolkningen tycker OM stället. Det var kanske inte att hitta en lösning på vem som ska ta över det eller hur det ska skötas, utan ta hänsyn till befolkningens åsikt om vad där sku kunna finnas i framtiden.

Porträtt på Annika Weckman
Annika Weckman Porträtt på Annika Weckman Bild: Yle/Maria Tarvasaho porträttfotografering,annika weckman

Men verkstäderna gav viktig information till planläggningen av Pellinge skärgård och en möjlighet att i framtiden idka företagsamhet på Glosholm.

- Arbetet med att fråga lokalbefolkningen vad man tycker var bra så att det kom med i delgeneralplanen, men vad som just nu händer känner jag inte till. Jag vet inte om någon funderar på att kanske köpa det, säger Annika Weckman.

Weckman hoppas att någon med lokal förankring tar över Glosholm, men säger att verksamheten kan dröja eftersom det saknas viss infrastruktur, till exempel vattenförsörjning.

Arvet efter Tove Jansson

Pellinge och den kringliggande skärgården värnar också om kulturarvet efter författaren Tove Jansson. På Glosholm finns rester av en fyr, som sägs vara förebilden till Muminhuset.

- Idéerna och tankarna fanns nog också med i våra verkstäder. Om jag kommer ihåg rätt så var vi nog i kontakt med Sofia. Då fanns det inte direkt några klara planer att samarbeta kring mumin. Men det är nya tider nu, säger Englund.

Inom ramen för utvecklingen av ön fanns också ett förslag om att återskapa fyren på samma plats med gamla byggnadsmetoder under Museiverkets uppsikt.

Byggnader i skog.
I de vita längorna inkvarterades gränsbevakare när de arbetade på ön. Byggnader i skog. Bild: YLE/Antti Lähteenmäki sjöbevakare,sjöbevakningssektioner,Pellinge,sjöbevakningsstation

Tomten som är till salu omfattar stationsbyggnaden på cirka 600 kvadratmeter, en byggnad för inkvartering på 200 kvadratmeter, ett förråd, en bod och en betongbrygga. Fastigheterna som är byggda 1962 säljs i rivningsfärdigt skick.

Glosholm hörde en gång i tiden till Smeds gamla kronolotshemman som Gunnel Englund äger idag.

- Jag ställde en fråga till Forststyrelsen om jag har någon sorts förköpsrätt på det här området men de konstaterade att något sådant inte finns.

Intresserade har möjlighet att lämna in bud på tomten fram till 31.8.

- Det är klart att såna här saker sätter alltid alla idéer på bordet och man kommer på allt möjligt som man sku kunna göra. Det här tål nog att tänkas på, säger Englund.

Arbetet från verkstäderna och övrig planering finns sammanfattad i rapporten Förhandsplan för utveckling av Glosholmen 2013 (på finska).