Hoppa till huvudinnehåll

Barn med en ny luftvägsinfektion ska coronatestas - dagis och skola kan inte kräva att få se testresultat

Daghemmet Rastis
Om barnet varit sjukt, men inte längre har symptom ska hen få gå till skolan eller daghemmet. Daghemmet Rastis Bild: Tiina Jutila / Yle daghem

THL förtydligar i ett pressmeddelande sina direktiv angående barn och när de ska testas, eftersom barn kan insjukna i flera luftvägsinfektioner per år och ha långvariga symptom.

Om barnet har symptom på influensa så räcker det att man coronatestar barnet när symptomen först bryter ut. Flunsiga barn behöver inte testas igen om symptomen hålls på samma nivå.

Barnet ska testas igen om barnet tydligt insjuknar i en ny infektion eller om man har skäl att misstänka coronasmitta till exempel om barnet exponerats för smitta.

Av det man vet i nuläget så får barn som insjuknar i covid-19 mildare symptom än vuxna och de för inte smittan vidare lika lätt. Det har också funnits färre bekräftade coronafall bland barn än bland den vuxna, arbetsföra befolkningen.

- Det här betyder ändå inte att barn inte kan bli smittade eller smitta det vidare. Så man måste också testa barnen, säger sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi vid THL.

Daghem och skolor kan inte kräva att få se ett negativt testresultat

Det allmänna rådet när det gäller infektionssjukdomar är att den insjuknade inte ska gå till skolan eller jobbet. Inte heller sjuka barn ska föras till dagvården. När symptomen helt tydligt har minskat så kan barnen gå till skolan och dagis igen även om symptomen inte har försvunnit helt.

Om man har tagit ett coronatest och symptomen fortsätter så ska man inte åka till dagis eller skola innan testresultatet är klart.

- Om barnet får en provtagningstid först om flera dagar och symptomen hinner försvinna helt innan det så behöver man inte åka och testa barnet. Ett symptomfritt barn kan återvända normalt till dagis och skola, säger Emmi Sarvikivi

Daghem och skolor har inte rätt att kräva bevis på barnets coronatest eller ha det som villkor för att barnet ska få återvända till dagis eller skola. När det gäller coronatestresultat är det frågan om privata hälsouppgifter på samma sätt som med andra patientuppgifter.

Läs också