Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivtrafiken i Vasaregionen ska bli mer attraktiv – invånarna får delta i utvecklingsarbetet

Buss i Vasa.
Tröskeln att använda kollektivtrafiken i Vasa och Korsholm ska bli lägre då kommunerna tillsammans med invånarna utvecklar lokaltrafiken. Buss i Vasa. Bild: Yle/Sarah Karjalainen Buss,bussar,Vasa

Vasa stad och Korsholms kommun bildar ny regional kollektivtrafik som planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att bli fungerande. Målet är att invånarna i Vasa och Korsholm ska vara stolta över den lokala kollektivtrafiken.

Tanken med de förnyade busslinjerna i Vasaregionen är att vardagen ska bli enklare för kommuninvånare och att de uppmuntrar till ökad användning av kollektivtrafiken. En enhetlig aktör säkerställer både bättre kundservice och tydligare kommunikation.

- För närvarande har lokalbussarna i Vasa och Korsholm sex olika logotyper, vilket är besvärligt för kunderna. När vi övergår till en aktör med ett enda namn, blir helheten mera enhetlig i fråga om både tidtabeller och marknadsföring, konstaterar Eevamaria Paasikari, marknadsföringssakkunnig på Vasa stad.

Invånarna får vara med i utvecklingen och i skapandet av ett varumärke. På det här sättet vill man sporra invånarna till att fundera över sina attityder och värden.

Nu är det vanligt i Vasaregionen att ta bilen också för korta sträckor, fastän en stor majoritet av invånarna bor på mindre än 300 meters avstånd från busshållplatsen.

- Målet för reformen och varumärkesarbetet är att invånarna i Vasa och Korsholm ska vara stolta över den lokala kollektivtrafiken och aktivt delta även i utvecklingen av den, säger Vasa stads kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

Ett gemensamt mål för hela Vasaregionen

Enligt kommunerna ökar en fungerande kollektivtrafik områdets dragningskraft och påskyndar även Vasa stads mål att vara en koldioxidneutral stad på 2020-talet.

- Målet är gemensamt för hela Vasaregionen, understryker Backlund och hoppas likaså att invånarna i såväl Vasa som Korsholm ska ta till sig den nya kollektivtrafiken.

Resenärer väntar på bussen i Vasa.
Få använder lokaltrafiken i Vasaregionen. Resenärer väntar på bussen i Vasa. Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa Vasa,busstrafik,bussar,Busshållplats,busspassagerare

Gustaf Westerholm som ansvarar för kommunikationen vid Korsholms kommun understryker att kollektivtrafiken och de positiva sidorna med den bör föras fram på ett mera synligt sätt.

- Vi måste berätta för kommuninvånarna hur kollektivtrafiken fungerar och varför det lönar sig att ta bussen. Om ingen vet att vi har den bästa kollektivtrafiken i Finland, så använder ingen den heller, säger Westerholm.

- Korsholm är en vidsträckt kommun med långa avstånd, därför är tröskeln för att lämna bilen hemma hög. Med kommunikation, ett varumärke och synlighet ska tröskeln nu sänkas. Redan en bilresa mindre är en bra sak.

Namntävling ordnas

En ny kollektivtrafikaktör ska starta år 2022, men redan nu har planeringen inletts. Invånarna får nu möjligheten att ta fram ett lämpligt namn som är lätt att minnas.

I namntävlingens första skede tar Vasa och Korsholm emot förslag till ett bra namn på kollektivtrafiken. Namnet ska avspegla den lokala kulturen och kunna användas på både svenska och finska.

Namntävlingen avslutas med en omröstning, där invånarna kan välja sin favorit bland tre förslag som ett expertråd sållar fram. Det vinnande namnet i omröstningen publiceras i september under Mobilitetsveckan.

- När namnet är valt börjar planeringen av den nya kollektivtrafikaktörens visuella framtoning, och tillsammans med ett bra namn och förnyelse av servicen ska den göra kollektivtrafiken mera attraktiv, konstaterar Eevamaria Paasikari.

- Framtoningen kommer att utgå ifrån Vasaregionens nya framtoning och ett känt och positivt varumärke sänker tröskeln för att hoppa på bussen.

Läs också