Hoppa till huvudinnehåll

Li Andersson om jobben: Satsa på att sysselsätta dem som är över 55 år

Li Andersson inför en mikrofon.
Vänsterförbundets ordförande Li Andersson efterlyser positiva satsningar hellre än nedskärningar för de äldre arbetslösa. Li Andersson inför en mikrofon. Li Andersson

Inför höstens förhandlingar om nästa statsbudget efterlyser Vänsterförbundet ett stödpaket som riktas till arbetslösa i åldern 55-64 år.

Enligt partiordförande Li Andersson är det de arbetslösa i åldern 55+ som är det största problemet för sysselsättningsläget i Finland.

- I den här gruppen är sysselsättningen sämre hos oss jämfört med alla andra nordiska länder, sa hon vid riksdagsgruppens sommarmöte i Nyslott på torsdagen.

Hon vill att Finland använder pengar på ett stödpaket för de äldre arbetslösa. Där borde enligt henne ingå utbildning och fortbildning som hjälper arbetslösa över 55-åringar att hitta jobb. Och där borde ingå satsningar på lönesubventionerat arbete.

Dessutom vill Vänsterförbundet ha ett tidsbundet försök där man sänker arbetsgivarnas personalkostnader ifall de anställer arbetslösa i åldern 55-64.

- En sådan satsning kan bli ekonomiskt lönsam för staten om tillräckligt många äldre arbetslösa blir sysselsatta, säger hon.

"Positiva lösningar hellre än bestraffning"

Vänsterförbundet vill tackla sysselsättningen med morot hellre än piska.

- Vi är oroliga över att alla åtgärder som diskuteras nu handlar om att försämra situationen för de svagaste i samhället, som att sänka arbetslöshetsbidrag. Det är att bestraffa de arbetslösa i stället för att skapa nya jobb, säger ordförande Li Andersson.

- Vi vill i stället se positiva satsningar för personer som är i en svår situation, delvis till följd av åldersdiskriminering.

Tar strid mot torven

I fråga om torven som energiform signalerar Li Andersson att Vänsterförbundet tänker ta strid i budgetförhandlingarna. Partiets krav är att skatten på torv skärps mer än skatten på andra bränslen.

- Frågan kan bli svår i förhandlingarna, men kom ihåg att regeringens klimatmål är bindande för alla regeringspartier, inskärper hon.

Li Andersson kallar torven en blind fläck i Finlands klimatpolitik.

- Men man kan inte längre förbise att skatten på torv måste skärpas. Torven orsakar mer skada för klimatet än nyttan den ger som bränsle, lyder hennes resonemang.