Hoppa till huvudinnehåll

Två vrak i Skärgårdshavet tömdes på olja - fartygens bränsletankar utgjorde hot för havsmiljön

I augusti har försvarsmakten och Finlands miljöcentral samarbetat ute på Skiftet för att tömma bränsletankarna på två vrak.

Fartygen ligger på cirka tjugo meters djup på åländskt vatten i närheten av Kökar.

Projektet att tömma tankarna på vraken Hanna Marjut och Fortuna gick enligt planerna och arbetet har nu avslutats. Operationen är ett samarbete mellan flera myndigheter som använder gemensamt framtagen teknik.

Marinens fartyg Hylje deltog i operationen.
Arbetet leddes från försvarsmaktens oljebekämpningsfartyg Hylje. Marinens fartyg Hylje deltog i operationen. Bild: Yle/Niclas Lundqvist Finlands försvarsmakt,Finlands marin

Utöver att tömma bränsletankarna samlade man också upp olja som hade runnit ut i vraket Fortunas lastrum. Fortuna sjönk 1987 och oljan som har läckt ut kan eventuellt också ha sipprat ut i havsmiljön. Omkring 3 ton olja avlägsnades ur Fortunas oljeficka.

Jorma Rytkönen vid Finlands miljöcentral.
Projektchef Jorma Rytkönen vid Finlands miljöcentral visar upp flaskor med olja som pumpats från vraken. Jorma Rytkönen vid Finlands miljöcentral. Bild: Yle/Niclas Lundqvist Finlands miljöcentral,jorma rytkönen

Totalt samlades omkring 15 ton vattenblandad olja upp i oljebekämpningsfartyget Hyljes uppsamlingstank. Andelen olja i blandningen uppskattas till 10–11 ton.

Arbetet gick smidigt

Avsikten var att fortsätta arbetet i vraken i september, men jobbet blev klart snabbare än väntat. Nu övervägs ett tredje saneringsobjekt. Totalt finns det ett tjugotal problemvrak i finländska vatten som kan utgöra ett hot mot havsmiljön.

Marinens dykare på väg i vattnet för att utföra oljesaneringsarbete.
Marinens dykare dök ner till vraken flera gånger om dagen. Marinens dykare på väg i vattnet för att utföra oljesaneringsarbete. Bild: Yle/Niclas Lundqvist dykare,Finlands försvarsmakt,Finlands marin

Operationen är en del av Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd 2019–2023. Syftet med åtgärderna i programmet är att minska näringsbelastningen från jord- och skogsbruket, tömma vrak på olja, restaurera vattendrag och minska mängden skadliga ämnen i vattnet i städerna.

Se video av oljebekämpningsarbetet i rubrikbilden högst upp.