Hoppa till huvudinnehåll

Var tionde finländare på jobb är alkoholmissbrukare: "Med distansjobb kan du sitta hemma och vara full utan att någon märker det"

Laksi lasia viiniä laseissa lattialla.
Finland går miste om många arbetsdagar i form av sjukskrivningar orsakade av alkoholmissbruk. Dessutom utgör alkoholberoende arbetstagare en stor säkerhetsrisk på många arbetsplatser. Laksi lasia viiniä laseissa lattialla. Bild: Eric Mezan Akuutti,vinglas

I Finland räknar man med att cirka tio procent av de som arbetar har ett alkoholmissbruk. Det här innebär stora säkerhetsrisker och många sjukskrivningar.

På KRAN rf tror man att siffran är högre än så, och att det dessutom skett en ökning under detta år. Dessa slutsatser drar man av Alkos ökade försäljning och av att de som ringer stödtelefonen ökat markant, uppger Mette Strauss som är verksamhetsledare på KRAN rf.

Finland förlorar årligen cirka två miljoner arbetsdagar i form av sjukskrivningar på grund av alkoholmissbruk, uppger JHL, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena.

Utöver detta dör årligen kring tvåtusen finländare i arbetsför ålder till följd av alkoholrelaterade skador.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL lider cirka 400 000 av finländarna av ett alkoholmissbruk, av dem finns ungefär 300 000 i arbetslivet.

Det innebär att cirka tio procent av de som jobbar i Finland har ett alkoholmissbruk.

Räknar man med de som befinner sig i riskzonen, så kallade storkonsumenter, är man dryga en halv miljon till antalet.

– Det här betyder att alkohol fortfarande är ett jättestort problem i det finländska arbetslivet.

Det säger Mette Strauss som är verksamhetsledare för förbundet KRAN rf, vilket är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som bland annat ger stöd till missbrukare, före detta missbrukare och närstående till missbrukare.

Stora säkerhetsrisker

Mikael Nygård, professor i socialpolitik vid Åbo Akademi, konstaterar att man alltid blir lite överraskad då man stöter på de här siffrorna.

– Man kan ju jämföra med hur många som dör i trafiken, förra året dog dryga tvåhundra personer, medan det i alkoholrelaterade skador dör ett par tusen årligen.

Nygård påpekar att detta är ett stort bakslag nationalekonomiskt då man tänker på vad man kunde producera med de arbetsdagar som går till spillo på grund av alkoholmissbruk.

Förutom höga sjukkostnader för arbetsgivaren i form av sjukfrånvaro och minskad arbetseffektivitet så innebär detta också att en enskild anställds beteende riskerar trygg praxis.

– Då vi talar om trygg praxis så finns det många yrken där ett alkoholmissbruk kan få väldigt allvarliga konsekvenser, säger Strauss.

Som exempel nämner Strauss att de tidigare i år fick vetskap om en läkare som kom påstruken till jobbet.

Det har också hänt att piloter har kommit till jobbet fast de är alkoholpåverkade.

Men alkoholmissbrukare finns inom alla yrkeskategorier, bland hög- och lågutbildade, män och kvinnor, unga och gamla.

Vissa av jobben medför enorma säkerhetsrisker om man är alkoholpåverkad medan andra inte medför lika stora risker.

Ingen märker om du är full där hemma

I och med distansarbetet har den sociala kontrollen som arbetsplatsen utgör minskat på många håll.

Hos en del av de med alkoholproblem som jobbar på distans har tyvärr därför alkoholproblemen ökat.

– Att dricka under arbetsdagen är nu möjligt i en helt annan utsträckning, eftersom ingen märker att du är full hemma då du jobbar, säger Strauss.

Strauss säger också att de kunnat se att en del av de som innan pandemin har haft en så kallad måttlig konsumtion har övergått till en riskfylld konsumtion under den här perioden.

Nygård påpekar att det ofta finns någon slags social kontroll i människors liv, som exempelvis arbetsplatsen och kollegorna eller familj och vänner.

– Det man nu misstänker och det med belägg också, är att covid-19 förvärrat situationen. Om man sitter hemma och jobbar är det betydligt lättare att vara smygfull på jobbet än om man är det på en fysisk arbetsplats.

Problem både på samhälls- och individnivå

Nygård säger att alkoholmissbruket på arbetsplatser inte bara för med sig problem som arbetsplatsolyckor, sjukskrivningar och för tidig pensionering.

Det är givetvis också en tragedi på individnivå.

– Det här drabbar ju i hög grad även anhöriga och med missbruk följer dessutom ofta andra former av sociala problem, som exempelvis våld i hemmet.

Nygård påpekar att vi kanske inte genast märker de kostnader som ett alkoholmissbruk på en arbetsplats för med sig.

– De kanske börjar dyka upp först efter fem eller tio år på arbetsplatsen.

mikael nygård fotad i en kontorsmiljö.
Att så många finländare i arbete har ett alkoholmissbruk för med sig stora kostnader, både på ett nationalekonomiskt och ett personligt plan, säger Mikael Nygård som är professor i socialpolitik vid Åbo Akademi. mikael nygård fotad i en kontorsmiljö. Bild: Yle/Kjell Lindroos porträtt,socialpolitik

Stödtelefonen går het

Den goda nyheten är ändå att andelen som kommer fulla på jobb har minskat rejält de senaste decennierna.

Fritidsdrickandet är dock kvar på samma nivå.

Strauss säger att de ändå uppskattar att det är långt mer än tio procent av den arbetsföra befolkningen som har ett alkoholmissbruk.

– Alkos försäljning började stiga tydligt i mars i år, alltså samtidigt som många började jobba på distans. Det har också skett en tydlig ökning av de som kontaktar vår stödtelefon.

I juli uppgav Alko att deras försäljning stigit med dryga fjorton procent jämfört med samma månad året innan.

Också Institutet för hälsa och välfärd THL varnar för det ökande drickandet under pandemin.

Mette Strauss på Kran rf
Verksamhetsledare Mette Strauss på KRAN rf säger att de tror att andelen arbetande finländare med alkoholproblem är större än tio procent och att detta ökat ytterligare under coronaepdidemin. Mette Strauss på Kran rf Bild: Privat/Yle verksamhetsledare,missbrukarvård,stödföreningar för anhöriga

Stödet på arbetsplatsen

Det stora antalet alkoholmissbrukare på våra arbetsplatser visar att det finns mycket jobb kvar.

Enligt Strauss borde chefer stödas att i ett tidigare skede kunna identifiera missbruksproblem och styra den anställda till vård och behandling.

Varför är det så svårt att komma åt detta problem?

– Jag tror att det brister i det att många inte inser att alkoholism är en folksjukdom. Och eftersom det är en sjukdom måste man få behandling, säger Strauss.

Nygård är inne på samma linje.

– Det vore väldigt viktigt att man på alla arbetsplatser har arbetsskyddsrelaterade program som riktar sig till missbrukare av olika slag, för att förebygga och följa upp.

Han tycker också att upplysningskampanjer är viktiga, och ifrågasätter all den smygreklam om alkohol som vi matas med i våra dagliga flöden.

– Vi har en ambivalent inställning till alkohol i Finland, vi tycker att det är en naturlig del av våra liv och vår kultur, men å andra sidan är det ett problem som får långtgående följder.

Läs också