Hoppa till huvudinnehåll

Antalet coronafall rusar i väg i Spanien, också i Frankrike ökar fallen

Coronaläget i Europa har förvärrats på många håll. Bland annat i Spanien upptäcks dagligen närmare 4 000 nya fall av covid-19. Uträknat för de senaste 14 dagarna är förekomsten i Spanien per 100 000 invånare nu drygt 152 fall.

Det visar nya siffror från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Rumänien och Kroatien ligger också i topp bland de europeiska länderna, med en incidens på 88 respektive 52 per 100 000 invånare.

Också i Frankrike har coronafallen blivit fler den senaste veckan. Mellan 3 000 och nästan 5 000 fall av covid-19 har inrapporterats varje dag. Det ger en incidens på 54 fall per 100 000 invånare.

På samma nivå ligger Belgien och Nederländerna, och Sverige strax efter dem.

Ökar också i Grekland

Det populära turistlandet Grekland har också registrerat fler fall av covid-19 den senaste veckan, vilket ju fick Finland att rödklassa landet vad gäller resande till och från. Incidensen i Grekland ligger i dag på knappt 27.

Italien har en förhållandevis låg siffra just nu - 12,1 på 100 000 invånare, men en lite uppgång kan noteras i antalet bekräftade coronafall den här veckan.

Lilleputtländerna Malta och Luxemburg har en incidens på omkring 100 fall per 100 000 invånare vardera, trots att coronafallen mätt i absoluta tal inte är särskilt höga.

Fortfarande låga siffror i Finland och delar av Baltikum

I Finland ligger förekomsten av covid-19 fortfarande på låg nivå. Under de senaste två veckorna har 5,7 fall per 100 000 invånare registrerats.

De baltiska grannarna Estland och Lettland uppvisar likaså rätt låga incidenstal. I Litauen är siffran rejält över 10.

Nya reserestriktioner

Finland har satt som gräns för reserestriktioner en incidens på 8-10 fall per 100 000 invånare. Tidigare i veckan beslöt Finland återinföra reserestriktionerna för Tyskland, Grekland, Malta, Norge, Danmark, Island, Irland, Cypern, San Marino och Japan.

Fri inresa är ännu möjlig från Italien, Estland, Lettland och Slovakien.

Besluten träder i kraft i övermorgon, den 24 augusti.

Källa: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Worldometer