Hoppa till huvudinnehåll

Studie: En försämrad tillit till läkare kan leda till negativ attityd mot vaccin – viktigt att bemöta patienten på rätt sätt

En kvinna och en läkare.
Det är viktigt för hälsovårdspersonalen att fundera på hur man pratar med patienten om rekommendationer som berör hälsan, visar studien. En kvinna och en läkare. Bild: Lev Dolgachov läkare,hälsovård,sjukvård,Patient (grammatik),patienter,vård

Det är viktigt att läkare och myndigheter funderar på hur de informerar om hälsofrågor till allmänheten. En känsla av tvång kan nämligen orsaka trots hos en del personer, visar en studie.

Studien visar att personer som brukar reagera med trots på tvång och rekommendationer har en lägre tillit till läkare. Det här kan också leda till mer negativa attityder till vaccin, visar studien som gjordes av forskare vid Åbo Akademi, Åbo universitet och University of Bristol.

För vissa är det alltså viktigt att få känna att man får bestämma själv över frågor som gäller ens hälsa, eller barnens hälsa.

- Våra resultat visar att om man är en person som har en tendens att reagera negativt på regler, så är sannolikheten större att man inte litar på läkare. Då är också sannolikheten större för att man inte tar vaccin, eller i alla fall är negativt inställd till dem, säger akademiforskare Anna Soveri vid Åbo universitet.

Profilbild på akademiforskare Anna Soveri.
Forskare Anna Soveri. Profilbild på akademiforskare Anna Soveri. Bild: Satu Karmavalo forskare,anna soveri

Rekommendationerna ska inte kännas påtvingade

Enligt Soveri har tidigare forskning visat vikten av kommunikation då det gäller hälsorekommendationer, såsom att uppmuntra folk att använda solkräm eller sluta röka.

- Det är viktigt för hälsovårdsmyndigheter att vara medvetna om att rekommendationerna kan väcka trots hos en del människor, så att de för fram rekommendationerna på ett sätt som inte för starkt låter som att mottagaren tvingas eller försöker övertalas att göra på ett visst sätt, säger Soveri.

Samma fenomen gäller troligen rekommendationerna om coronaviruset

I år har vi fått flera rekommendationer gällande coronaviruset och hur vi kan skydda oss själva och andra mot viruset.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har kartlagt finländarnas intresse för att ta ett coronavaccin. Enligt kartläggningen är ungefär 70 procent intresserade av att ta ett eventuellt vaccin.

Hur vi förhåller oss till myndigheternas rekommendationer är något som forskargruppen granskar som bäst. Men man kan troligen hitta samma fenomen här, som i de andra hälsofrågorna.

- De rekommendationer vi fått kan väcka trots hos människor, och då vill en del kanske göra tvärtom. Eller i alla fall gå lite emot rekommendationerna. Man vill bestämma själv och vill inte att någon ska säga vad man får och inte får göra.

Lägre tillit till läkare påverkar attityden mot vaccin

Totalt 770 finländska småbarnsfamiljer deltog i studien, som har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften PLOS ON.

Studien visade också att den låga tilliten till läkare hängde ihop med intresset för att använda sig av alternativa mediciner och behandlingar. I det här fallet syftar man på behandlingar som det inte finns tydliga vetenskapliga bevis på att fungerar.

- Det är samma mönster för det här som för negativa inställningar till vaccin, säger Soveri. En del vill alltså känna friheten av att själva bestämma över vilka preparat eller metoder som de använder sig av.

I studien ombads de 770 småbarnsföräldrarna berätta vilken typ av alternativa metoder de använt för sin hälsa eller för att behandla sjukdom. Ungefär 40 procent av småbarnsföräldrarna uppgav sig använda en eller flera produkter eller behandlingar.

De föräldrar som svarade att de litar fullständigt på läkare, var sällan kritiska till vacciner och använde också mer sällan alternativa vårdformer.

- Men genast om tilliten är lite lägre, så syns det i attityderna till vacciner och i användningen av alternativa vårdformer.

Det är alltså viktigt hur läkare bemöter och talar till sina patienter. Enligt Soveri är det svårare att påverka de personer som känner trots, men däremot kan man försöka öka på tilliten för läkare och hälsomyndigheter.

- Det är viktigt att fundera på hur man pratar med patienterna och hur man lyssnar på dem.