Hoppa till huvudinnehåll

Ska personer som reser till riskländer bestraffas med utebliven dagpenning under karantänstiden? Regeringen grunnar på frågan nästa vecka

yleiskuva
Resenärer från en lång rad länder sätts i 14 dagars karantän. yleiskuva Bild: Esa Syväkuru / Yle Helsingfors-Vanda flygplats

Regeringen behandlar nästa vecka en lagändring som skulle hindra att personer som rest till riskländer får dagpenning för tiden i karantän. Men grundlagsexpert ifrågasätter regeringens iver att bestraffa risktagare.

Det är Folkpensionsanstalten (FPA) som utgående från smittskyddslagen betalar ut dagpenning om en arbetstagare beordrats utebli från jobbet och placerats i karantän, för att förhindra att coronaviruset sprids.

Det har ändå väckts frågor om hur rättvist det är att personer som frivilligt besöker riskländer ska få ersättning för karantänstiden. I A-studio för drygt en vecka sedan sa statsminister Sanna Marin (SDP) att regeringen utreder om en ändring av smittskyddslagen är möjlig på den här punkten.

En enkät som Yle har låtit göra hos Taloustutkimus visar att en majoritet av finländarna tycker att riskbeteende i coronatider bör bestraffas. 76 procent av de tillfrågade vill stoppa utbetalningen av karantänsdagpenning för riskresenärer helt och hållet.

Grundlagsexpert: "Inte så svartvitt"

Men grundlagsexperten, biträdande professor Pauli Rautiainen vid Tammerfors universitet är förundrad över hur lättvindigt regeringen kan tänka sig att gå med på att bestraffa medborgare som tar risker.

Det finns inget utrymme för tolkningar av smittskyddslagen, säger han.

Pauli Rautiainen / perustuslakiasiantuntija / tartuntatautipäiväraha / Helsinki 21.08.2020
Biträdande professor Pauli Rautiainen Pauli Rautiainen / perustuslakiasiantuntija / tartuntatautipäiväraha / Helsinki 21.08.2020 Bild: Jouni Immonen / Yle smittskydd

- Om en människa försätts i karantän är hen berättigad till dagpenning, oberoende av hur hen har betett sig. Alla är likställda inför lagen, också personer som besökt länder med många coronafall.

- Med andra ord: Om staten hindrar en person från att arbeta måste personen ersättas för utebliven inkomst. Redan tanken på att man delar in människor i hedervärda och icke-hedervärda står i strid med grundprinciperna för vår rättstat, säger Rautiainen.

Rautiainen skriver om saken också i sin blogg.

Artikeln är en förkortad och bearbetad version av finska Yles artikel Ylen kysely: Suurin osa suomalaisista haluaa karanteenirahan pois riskialueille matkaajilta – hallitus käsittelee kiristyksiä alkavalla viikolla.

Läs också