Hoppa till huvudinnehåll

Coronapatienter i USA kan nu få antikroppar från tillfrisknade – finländska forskare ska ta reda på om det är en effektiv behandling

Kuvassa on henkilö, joka luovutti verta Sanomatalon Veripalvelussa toukokuussa 2020.
I Finland samlar man som bäst in blod för att kunna forska i överföring av blodplasma till coronapatienter. Kuvassa on henkilö, joka luovutti verta Sanomatalon Veripalvelussa toukokuussa 2020. Bild: Silja Viitala / Yle blodgivning,Blodplasma,blodet,blodgrupper,social- och hälsovårdsreformen (sote),specialsjukvård,O,Finlands Röda Kors, Blodtjänst,blodtjänst,blodtjänstlag,Sanomahuset,maj,2020,blood bank

Läkemedelsmyndigheten i USA godkände nyligen en behandling, där man överför blodplasma från personer som har tillfrisknat från covid-19 till sjuka coronapatienter. Det här verkar ha skett efter politiska påtryckningar från Trump-administrationen, som kallar det för ett genombrott i behandlingen av covid-19.

Läkare i USA får nu ge coronapatienter blodplasma med antikroppar, men problemet är att man inte vet hur effektivt eller säkert det är.

Anu Kantele som är professor i infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet är kritisk till det amerikanska beslutet.

– Jag tycker det är ganska vilt att man inte väntar på gedigna forskningsresultat förrän man fattar sådana här beslut, säger hon.

President Donald Trump hävdar att blodplasma från tillfrisknade har minskat dödligheten bland covid-19-patienter med hela 35 procent.

Vad den här siffran, som Trump kallar för fantastisk, baserar sig på förblev ändå oklart.

En begränsad studie som den amerikanska läkemedelsmyndigheten samtidigt hänvisade till pekade på en mycket svag och osäker effekt.

Blodplasma är alltså en gulaktig vätska som blir kvar när man tar bort cellerna från blodet, och kan innehålla antikroppar mot covid-19 när det kommer från tillfrisknade coronapatienter.

Bra studier saknas tills vidare

Oberoende experter – till exempel vid världshälsoorganisationen WHO – betonar att man i nuläget bara kan säga att blodplasma kanske kan hjälpa till i vården av covid-19. Man vet inte heller hur säker en sådan behandling är.

Professor Anu Kantele hoppas så småningom få klarhet i frågan, här i Finland. Hon leder en blodplasmastudie där man på ett grundligt sätt ska forska i både effektiviteten och säkerheten.

Det är en placebokontrollerad studie, vilket är centralt för att man ska kunna avgöra hur bra behandlingen är mot covid-19. Sådana studier har inte ännu publicerats - inte heller utomlands.

– För tillfället samlar vi in blod från finländare som har haft covid-19 tidigare. Blodtjänst tar fram plasma av det här blodet, berättar hon.

Den finländska studien sker alltså i samarbete mellan HUS, Helsingfors universitet och Röda korsets blodtjänst.

– När vi har samlat tillräckligt kan vi börja forska i hur coronapatienter reagerar på att få blodplasma från tillfrisknade. Vi hoppas förstås på att de ska bli friska snabbare, tillägger Kantele.

Hon bedömer att det borde vara relativt säkert att ge blodplasma, och att det också är troligt med åtminstone en viss positiv effekt.

Biverkningar och till ingen nytta?

Chefsforskare Soumya Swaminathan på världshälsoorganisationen WHO kommenterade ändå på en presskonferens i måndags att sådana här behandlingar tidigare har gett varierande resultat mot andra sjukdomar.

Swaminathan påpekade att det finns risk för biverkningar – allt från mild feber till allvarliga lungskador.

Porträtt på Soumya Swaminathan
Soumya Swaminathan på WHO. Porträtt på Soumya Swaminathan Bild: Fabrice Coffrini porträtt,who

Det finns också en relativt liten randomiserad studie som studerade blodplasmabehandling av 103 coronapatienter i Wuhan i Kina.

Den publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Journal of the American Medical Association (JAMA) i juni och visade inte på någon positiv effekt av att ge patienter med allvarliga covid-19-symptom blodplasma. Studien avbröts i förtid.

Hur som helst är det troligt att man inom EU väntar på säkrare forskningsresultat innan blodplasma eventuellt godkänns här.

Också i Sverige pågår blodplasmastudier för vård av coronapatienter, vid Karolinska institutet och vid Skånes universitetssjukhus i Lund.