Hoppa till huvudinnehåll

THL svarar efter debatten om coronatest på barn: "Det finns inget tvång"

En person i skyddsutrustning håller i ett coronavirus-provsvar.
I den nationella teststrategin är coronatest på barn en väsentlig del - men hur väl har barnens rättigheter beaktats? En person i skyddsutrustning håller i ett coronavirus-provsvar. Bild: European Pressphoto Agency EPA coronavirus,COVID-19,coronaprov

Coronatest på barn har väckt en livlig debatt under veckan. Barnombudsmannen Elina Pekkarinen har uppmanat att balansera barnets bästa mot den samhälleliga nyttan av testningen. Nu svarar THL på frågan om huruvida testen är i slutändan är frivilliga: "Det finns inget tvång".

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen uttalade sig på onsdagen i diskussionen, för att påminna om barnets rättigheter i den här situationen.

- Vi har fått ganska mycket frågor av medborgarna, om att uttala oss om den situation som familjerna har. Det har gällt också den aktuella testsituationen, om det är för barnens bästa att testa dem hela tiden och vad man ska göra till exempel om barnet är rädd för testsituationen.

- Vi vill påminna om att barnen har rättigheter också i den här situationen, säger Elina Pekkarinen.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, gick tidigare ut med krav på att alla förkylda barn ska testas för att kunna gå tillbaka till skola eller dagvård.

Den här veckan luckrades direktiven upp, så att barn med lindriga symptom, som veterligen inte har varit i kontakt med någon coronasmittad person eller inte har varit utomlands, kan följa med symptomen hemma, utan test.

- Det är viktigt att påminna oss själva om att det är krävande för alla myndigheter att ge ut direktiv i den här situationen som är ny för alla.

- Men direktivet att förutsätta negativt testresultat för att gå tillbaka till skola eller dagis har tolkats olika i olika kommuner. Det har varit förvillande för alla. Det är bra att de gick ut med nya direktiv, säger Pekkarinen.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.
Elina Pekkarinen säger att alla myndigheter har försökt sitt bästa i en krävande situation, men att barnets bästa alltid måste vara avgörande. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Bild: Ronnie Holmberg / Yle Barnombudsmannen,fattigdom

THL har meddelat att skolor och daghem inte har rätt att kräva att se barnens resultat från coronatest, eftersom det är privata hälsouppgifter. Det har ändå varit öppet för många, om någon annan, till exempel hälsovårdspersonal, kan kräva att ett test görs. Svenska Yle sände frågan till THL.

"Det finns inget tvång. Men om det finns tillräckliga skäl att misstänka att en person, också ett barn, har utsatts för coronaviruset kan man på basis av misstanken försätta personen i karantän. Barnet kan inte heller gå till skola eller dagvård med symptom", svarar Emmi Sarvikivi, läkare och sakkunnig på THL.

Det här förtydligandet är relevant, eftersom det ger familjer en möjlighet att välja karantän fram om testning, om man bedömer att det är bäst för barnet.

Barnläkare riktade hård kritik i offentligheten

I offentligheten har också hörts kritik från barnläkare, till exempel i en uppmärksammad insändare i Helsingin Sanomat i måndags, som anser att det inte är moraliskt och etiskt försvarbart att testa barn, om det inte är relevant för vården av sjukdomen.

Testsituationen kan vara smärtsam och den inkräktar på barnets kroppsliga integritet, anser de två barnläkare som har uttalat sig.

Svenska Yles egen observation vid en drive in-teststation i Helsingfors ger en fingervisning om utmaningen i att testa många barn.

En del barn är lugna och testandet löper smidigt. En del är olyckliga och sitter länge i den vuxnas famn medan testpersonalen väntar. Någon situation spårar ur, då barnet vägrar och föräldern blir arg.

Vårdpersonalen är tvungen att att gripa in och lugna barnet.

Hur ska vi väga den samhälleliga nyttan med den situation som man utsätter barnet för?

- Alltid när man gör något som ingriper på integritet eller kan uppröra på något sätt, måste man noggrant bedöma om det är nödvändigt att göra det. Med barn har vi en skyldighet att alltid bedöma barnets bästa, och väga för- och nackdelar, säger Elina Pekkarinen.

- Jag tycker att vi borde lita på föräldrarnas kännedom om sina barn, och hälsovårdsmyndigheternas kunskap om situationen, när det är absolut nödvändigt att testa barnet.

När är barnet tillräckligt gammalt för att bestämma självt?

Hur är det med barnets självbestämmanderätt, när barnets åsikt ska beaktas i förhållande till förälderns?

- Det står i lagen att barnets åsikt ska beaktas med hänsyn till ålder och mognad. Man måste diskutera med barnet och det är upp till hälsovårdsmyndigheten att bestämma vilken betydelse man ger till barnets åsikt. Och förstås måste man diskutera frågan med föräldern också.

"Viktigt att vara ärlig mot barnet"

Hur väl har testpersonalen lyckats skapa testsituationer som är så trygga som möjligt för barnet?

- Jag kan inte säga så mycket, tyvärr. Jag har hört om olika erfarenheter. Det är viktigt att förstå att barn är olika med olika möjligheter att klara sig i sådana situationer, som är skrämmande också. Det är upp till oss vuxna att stöda dem, i synnerhet om de har skrämmande erfarenheter från förr.

- Det är viktigt att vara ärlig med barnet. det kan vara smärtsamt, men om man förklarar varför testet behövs så kan barnet bli tryggare. Tid är viktigt, och att berätta för barnet vad som händer, redan före testsituationen, säger Pekkarinen.

Svenska Yle har sänt frågor till THL om vilka direktiv som myndigheten har gett till dem som utför tester, om att barnanpassa situationerna. Vi har också frågat hur man ska agera om det i praktiken inte går att utföra ett test, på grund av barnets rädsla.

Emmi Sarvikivi svarar att inga direktiv har getts till de aktörer som utför testerna och att det är upp till dem att avgöra hur man agerar om testet i praktiken blir omöjligt att utföra på grund av barnets rädsla eller motstånd.

Artikeln är uppdaterad 27.8 kl. 16.30 med THL:s svar, och en länk till de nya direktiven på svenska. Också rubriken är uppdaterad med THL:s svar.

Läs också