Hoppa till huvudinnehåll

Personer med utdragen covid-19 hör av sig: "Vi behöver erkänna att de finns och vårda symtomen", säger infektionsläkare

Sohvalla viltin alla makaava nainen.
Personer som fått covid-19 vittnar om bland annat utdragen trötthet och andra symtom som inte ger med sig. Sohvalla viltin alla makaava nainen. Bild: Jarkko Riikonen / Yle Förkylning,insjuknande,sjukfrånvaro,sjukledighet,trötthet

De har svårt att andas och kan ha en feber som kommer och går eller en trötthet som inte vill ge med sig. De här hör till symtomen som covid-19-smittade berättar att drar ut på tiden. Vi behöver se dem i hälsovården men vetenskapligt vet vi inte tillräckligt om dem ännu, säger infektionsöverläkare Asko Järvinen vid Mejlans sjukhus i Helsingfors till Svenska Yle.


- Jag blir själv kontaktad av dem som lider av långvarig covid-19, säger han. Vi behöver erkänna deras existens och vårda deras symtom, säger Järvinen.

Han är medveten om hur patienterna grundar stödgrupper på sociala medier, för att diskutera sina symtom. Patienterna har också hört av sig till riksdagen och deras oro har lett till ett skriftligt spörsmål, som presenterades av Sannfinländarnas Mari Rantanen.

- Patienter med långvariga coronasymtom vill bli sedda och få vård. Vi koncentrerar oss alltför mycket på prevention och sjukvård av covid-19 patienter. Att följa upp hur insjuknade mår och rehabilitera dem är viktigt både för patienterna, men också för samhället, säger Rantanen i det skriftliga spörsmålet.

Infektionsöverläkaren Asko Järvinen är medveten om spörsmålet. I takt med att fler insjuknar i covid-19 finns det också fler som har utdragna symtom.

- Man har talat om flera hundra personer i Finland men ingen har tydliga siffror på hur många de är. Vetenskapen känner inte heller ännu till tillräckligt om coronaviruset för att kunna hjälpa dem annat än genom att lindra deras symtom, säger Asko Järvinen. Vi behöver minnas att våra erfarenheter av epidemin är sex månader och det är inte någon lång tid.

Tre olika patientgrupper

Asko Järvinen delar in patienterna med utdragna symtom i tre olika grupper.

- En grupp har haft en allvarlig form av covid-19 och fått vård på sjukhus. De har insjuknat svårt och det tar tid att återhämta sig. De kan ha fått bestående men i lungorna. Den andra gruppen har haft en svårare form av sjukdomen hemma. De kan ha symtom som kommer och går i vågor. Är det immunförsvaret som kämpar mot virusrester, det vet vi inte med säkerhet.

- Den tredje gruppen har haft en lindrig form av sjukdom och får en förlängd släng av vissa symtom.

Asko Järvinen i läkarrock står utanför en byggnad.
Infektionsläkare Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt säger att det är viktigt att patienterna för fram sina symtom och blir hörda. Asko Järvinen i läkarrock står utanför en byggnad. Bild: Anna Savonius Asko Järvinen,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Järvinen betonar ändå att de flesta virus ger med sig med tiden, det vet man från tidigare, allvarliga virusepidemier. Hur coronaviruset kommer att bete sig i det långa loppet vet vi inte.

Ingen vetenskaplig forskning - ännu

Asko Järvinen betonar också att man inte kan ge annat än symtomatisk hjälp mot långtidseffekter av covid-19.

- Det forskas rejält överallt just nu kring coronaviruset. Vi behöver ge oss till tåls. Därför är det viktigt att ge sig tillkänna för läkarna om symtomen drar ut på tiden. Vi behöver samla mer fakta kring det här.

Symtomen det gäller att ge akt på är inte entydiga visavi covid-19.

- Vi vet inte med säkerhet vad allt som hör ihop med sjukdomen, annat än feber, andningsbesvär och trötthet. En del patienter kan ha problem med lukt- och smaksinnet ett tag efter att annars ha blivit friska, förklarar Järvinen vidare.

Det viktiga är enligt Järvinen att patienterna träder fram och att de upplever att de blir hörda av läkarna. Många öppna frågor återstår visavi coronavirusepidemin och dess följder.

Artikeln uppdaterad med ett längre inslag ur Vega Eftermiddag kl. 11.07/AS

Läs också