Hoppa till huvudinnehåll

Finländarna vistas så flitigt i sina nationalparker att nya måste grundas – se 5 förslag på nya parker

Vy på kärr i Tiilikkajärvi.
Rautavaara kommun i Norra Savolax hoppas på att utvidga Tiilikkajärvi nationalpark till ett område på 99 kvadratkilometer. Vy på kärr i Tiilikkajärvi. Tiilikkajärvi nationalpark

Miljöministeriet har redan fått in fem ansökningar till nya nationalparker, rapporterar Yle Uutiset.

Det ökade antalet besökare vid nationalparkerna har gett fart åt utvidgningen av parknätet.

Under en kort tid har miljöministeriet redan tagit emot fem ansökningar till nya nationalparker. De gäller Punkaharju-Haarikko i östra Finland, Evois i Tavastland, Porkala i Kyrkslätt, Sallatunturiområdet och Korouma sprickdal i Posio.

Enligt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) är det möjligt att nya parker grundas, eftersom det står i regeringsprogrammet att nationalparksnätverket ska utvecklas.

– Den här våren har visat att finländarna älskar nationalparker. Finländarna anser att de bör satsas på.

Haarikon kansallispuisto
Punkaharju-Haarikko i östra Finland. Haarikon kansallispuisto Bild: Kare Lehtonen / Yle nationalparker

Miljöråd Jukka-Pekka Flander säger att det också förts diskussioner om att utvidga nuvarande parker. I Norra Savolax önskar man vidga naturparken Tiilikkajärvi, medan i Birkaland övervägs möjligheten att inkludera området mellan Seitseminen och Helvetinjärvi i nationalparken.

Också i Nyland övervägs utvidgandet av Noux.

– Området är hårt belastat, säger Flander.

Evon retkeilyalue
Evois strövområde. Evon retkeilyalue Bild: Berislav Jurišić / Yle Evois strövområde

Från en liten park till ett stort naturreservat

Nationalparkernas popularitet syns tydligt vid Tiilikkajärvi nationalpark i Rautavaara. Under början av året hade nationalparken nästan dubbelt fler besökare än året innan.

Coronatiden har fått människor att söka sig till naturen, och nu vill Rautavaara kommun göra nationalparken tredubbelt större.

– Om vi sätter i gång kan vi lika gärna satsa på att göra det stort, flinar kommundirektör Henri Ruotsalainen.

Ängsull vid havsstranden i Porkala.
Porkala i Kyrkslätt. Ängsull vid havsstranden i Porkala. Bild: YLE/Marit Lindqvist hav,Porkala,naturen,klippor,Skärgården,Ängsull

Att utvidga Tiilikkajärvi nationalpark från 34 till 99 kvadratkilometer skulle ha en betydande inverkan på naturvården och pigga upp näringslivet i kommunen med 1 600 invånare.

– Det här skulle möjliggöra upplevelsetjänster, vilket är en helt ny bransch för oss.

Ruotsalainen menar att den nuvarande naturparken är liten och avlägsen, och således är det inte enkelt att sälja tjänster i området.

Landområdet som planeras bli en del av den utvidgade naturparken har bara två ägare, Forststyrelsen och skogskoncernen Tornator. Enligt kommundirektören ställer sig båda positivt till utvidgningsplanerna.

Mäntyvaara pohjoisen suunnasta katsottuna.
Sallatunturiområdet. Mäntyvaara pohjoisen suunnasta katsottuna. Bild: Tapani Leisti / Yle vinterkriget,Salla,Östra Lapplands ekonomiska region,Mäntyvaara

I sista hand är det riksdagen som tar beslut om naturparker, eftersom det alltid krävs en lag för att grunda en ny nationalpark eller utvidga en existerande sådan.

Miljöminister Krista Mikkonen ser inga skäl att vänta med utvidgningen av Tiilikkajärvi naturpark. Enligt henne kunde beredningen av ärendet stå klart redan om ett drygt år.

– Om processen framskrider utan problem, det vill säga att förhandlingarna med markägarna löper smidigt och det inte sker fördröjningar i behandlingen i riksdagen, så kunde det vara möjligt i början av år 2022.

Texten är en bearbetad version av Yle Uutisets artikel ”Kasvaneet kävijämäärät lisäävät painetta perustaa uusia kansallispuistoja – Rautavaara haluaa kolminkertaistaa kansallispuistonsa pinta-alan”, skriven av Pekka Niiranen och översatt av Mikaela Remes.