Hoppa till huvudinnehåll

Mer än tre elever delar på en dator i Vasa och lärarna har inga telefoner

Ung person skriver studerar vid bärbar dator.
Arkivbild. I Vasa har elever och lärare inte tillräcklig tillgång till datorer. Ung person skriver studerar vid bärbar dator. Bild: Pasi Takkunen / Yle studier,distansundervisning,distansundervisning,skolor,datorer,bärbara datorer,högstadiet

Det råder stor brist på datorer och annan elektronisk apparatur i grundskolorna i Vasa. Stadsfullmäktige ska på måndag ta ställning till en motion som vill råda bot på det här.

För närvarande går det över tre elever per dator inom den grundläggande utbildningen i Vasa.

Det är alldeles för få datorer, och dessutom en sanning med modifikation - för i den här siffran räknas också de datorer som eleverna inte har tillgång till med.

Uträkningen är alltså gjord utgående från alla de datorer som finns inom den grundläggande utbildningen.

Distansundervisning kräver utrustning

Vårens distansundervisning har visat på ett tydligt behov att råda bot på den här saken.

- Nu då vi lever i coronatider och om vi måste gå tillbaka till distansundervisning skulle det vara bra om alla hade ordentlig utrustning, säger en av undertecknarna av motionen, Emine Ehrström (Gröna).

De två andra som lämnat in motionen är Aino Akinyemi (VF) och Laura Linna- Välimäki (Saml).

- Datorerna i skolorna är mycket gamla, lärarna har inga arbetstelefoner och det finns också lärare som inte ens har dator att jobba med, säger Ehrström.

Alltid för få datorer

Vasas stadsstyrelse behandlade motionen tidigare i augusti och inför det mötet svarade stadens ICT-direktör Teemu Lehtonen på motionen.

Lehtonen konstaterar i sitt svar att ”Apparatbeståndet inom den grundläggande utbildningen har alltid varit otillräckligt och föråldrad i förhållande till kraven i läroplanerna, eftersom den grundläggande utbildningen inte har kunnat se till apparaternas livscykel eller mängd på grund av otillräckliga resurser.”

Vidare skriver Lehtonen i sitt svar att man har startat ett projekt för att överföra alla stadens datorer till ett gemensamt register för att bättre hålla koll på deras ålder och för att staden bättre ska kunna planera finansieringen av ny utrustning.

Alla borde få egen utrustning

”Syftet här var för den grundläggande utbildningens del en tanke på ett förhållande ett till ett, det vill säga varje lärare och elev skulle i framtiden ha en personlig apparat. ”

- Jag tycker att det är ett bra svar och att bra att vi kan utveckla systemet som en helhet. Men det betyder också att vi borde få mera anslag för utrustningen i grundutbildningen, säger Ehrström.

Lehtonen föreslår också att staden istället för att äga datorerna skulle börja hyra dem.

Gamla datorer

Ehrström tycker att det skulle vara en bra lösning. Enligt henne används det idag datorer som är sju år gamla och de borde ha förnyats efter fyra år.

- Genom att hyra datorerna kommer datorerna att förnyas automatiskt.

Nu hoppas Ehrström att fullmäktige godkänner motionen och att det i budgeten som görs i slutet av året skulle garanteras tillräckliga anslag för utrustningen.

- Jag har hört att alla partier tycker att det här är jätteviktigt så det borde nog gå igenom, trots att vi har lite dålig ekonomi just nu. Det här är en sak som vi måste sätta i skick, säger Ehrström.

Läs också